Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

İnternet'te Türkçe Misyonerlik çalışmaları

02 Nisan 2020 - 21:41

Facebookta Evanjelik muhabbetler SAT-7 TÜRK hesabında canlı sohbet olarak yayındaydı.

Yayınlanan canlı bir videoda DUA konusu işleniyor, Fakat duanın ne olduğunu anlatacak bir kelime bulamadılar, Bu arada İslamın Namaz duadır sözüne itiraz yaptıkları için bu yazıyı yazarak duvarlarına yapıştırdım.

Bu iki zat Ana dil olarak Türkçe konuşuyorlar, Rum, Ermeni, Süryani lehçeleri yok, Bizden birileri, Ve Kutsal kitaplarının Kitabı Mukaddes olduğunu beyan ettiler (İncil, Tevrat, Zebur) dediler. Hiçbir Hristiyan İncil'den başka bir kitabı referans almaz.

Bu Üç Kitap anlayışı Evanjelik Hristiyanlıkta var, ABD'nin baskısı ile ülkemizde kurulan binlerce apartman dairesinde örgütlenmişler, AKP iktidarının çıkardığı bir yasa ile Misyonerlik böyle serbest oldu.İnternet ortamında google reklamları ile gençlerimizin karşısına çıkıyorlar, Yoğun bir Evanjelik saldırı altındayız,

Bu konuda diyanetin ve namaz memurlarının tek kelime etmemeleri, Karşı mücadele konusunda bunların adını ağızlarına almamaları kabul edilir değil.

Elbetteki Ülkemiz Laik ülkedir Devlet din taassubu yapamaz, dileyen Anayasa ve kanunlara sadakat sınırında dilediği şekilde inanır dilediği gibi ibadet eder.

Fakat devletimiz Sünni Müslümanlığı ve ibadetlerini Memurları eli ile yönetirken, diğer dinlere inanışlara ilgisiz kalması Denetlememesi kabul edilir değil.

İslam inancında da (Cemaat olun en takvanızı imam yapın) emrini diyanet baskısı ile yapamıyoruz. Bu uygulamalar nedeniyle ülkemdeki Müslümanların pek özgür olduğuna inanmıyor Cuma ibadetimi eda edemiyorum.. Zaten Allah resulünün gösterdiği Yevmul Cum'a şarları ve uygulaması ülkemde yok, Bildiğimiz öğle namazı gibi bir ibadet, Hutbesi ise kısa bir vaaz, İslamın emrettiği Yevmul Cum'a şartları çok farklıdır ama cemaat bilmiyor ki!

KİMDİR EVANJELİKLER?

( Evanjelizm, ilk kez Protestan Reformu sırasında Luther ve onun bağlıları için kullanılmıştır. Ancak bugün için Evanjelizm, Amerika’daki Hıristiyan toplumunun tutucu kanadını ifade etmektedir. Yahudilere ve Siyonizm’e olan ilginç bağlılıkları ise Evanjelikleri Hıristiyan dini içinde oldukça farklı bir yere oturtuyor. Evanjelikler, Eski Ahit’in; Yahudilerin ‘Tanrı’nın Seçilmiş Halkı’ olduğu, Kutsal Topraklar’ın Yahudilerin malı olduğu, Yahudilerin Mesih’in gelişi ile birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları gibi kehanetlerini tamamen kabul ederler. Bu konuda kendilerine düşen en büyük misyonun ise Yahudilerin egemenliğine destek olmak olduğunu düşünürler. Bu bakımdan bir nevi Hıristiyanlık ve Yahudiliğin karışımından meydana gelen ve Protestanlığın bir alt mezhebi olan Evanjelistlere “Siyonist Hristiyanlar” da denmektedir.)

SÖZ KONUSU CANLI SOHBETE GÖNDERDİĞİM MESAJIM.

İslamda dua Allah ile konuşmaktır, Allah'a en yakın olduğumu yer namaz ve secde halidir.

Konuşmak her zaman karşılıklı olmaz,

Mesela; Hakimin huzuruna çıkarsın, derdini anlatırsın huzurdan ayrılırsın, Hakimle tartışamazsın, İtiraz edemezsin.

Namaz duadır Çünkü Allah'a en yakın bir haldir. Fatiha suresi, tahiyat okumaları da duadır, Yani namaz baştan sona duadır.

Biz Müslümanlar Allah'ın şah damarımızdan daha yakınımızda olduğuna inanırız.

Soru neden göremiyoruz?; Allah'ı görmemiz mümkün değildir (Allah dilerse olur) Çünkü insan hayatı beş duyusu ile müşahede eder, Körler ışık ve renkleri bilmez, Halbuki ışık bedenlerini sarmış olmasına rağmen. Körler için görmek konusunda hiçbir fikirleri yoktur.

Koku alamayanlar için Koku sorusunun cevabı yoktur,

Sağırlar için ses nedir'in cevabı yoktur.

Yani biz fark ettiğimiz nesneleri çift oldukları için biliriz, Işığı karanlık sayesinde, Serti yumuşak, soğuğu sıcak sayesinde, acıyı tatlı sayesinde biliriz. Tek olan nesneleri bilemeyiz.

Allah kuranda her şeyi çift yarattığını söylüyor, Negatif-Pozitif, Erkek-Dişi gibi.

Allah cc. mutlak tek olduğu için bilemiyoruz, Şah damarımızdan daha yakın olduğu halde bilemiyoruz.

Allah zamandan, mekandan, mesafeden, şekil ve sınırlamalardan münazzehtir.

Dünyada 5 duyumuzla yada aklımızla varlığına şahit olduğumuz her şey Allah ile alakası yoktur.

Allah cc. mutlak tektir (Kufuven Ahad) Ahad mutlak tek demektir, Bizim bildiğimiz tekin zıddı var çift, Birin zıddı var iki, Birde bunların yokluğu söz konusudur.

Allah'ın zıddı, benzeri, yokluğu söz konusu değildir.

Allah bir dediğimizde sayısal bir şekilde bir düşünüyorsak bu düşünce şirktir, Biz insanlar acizliğimiz nedeniyle Allah bir, Allah görür, Allah konuşur, Allah duyar gibi sözler kullanırız.

Müslüman kainata ait hiçbir vasfı Allah için kullanmaz, Bizim duymamız için Sağlam bir kulak ve beyne ihtiyacımız var, Allah'ın duyması için bir uzva, bir mesafeye ihtiyacı yoktur.

Kısaca; Allah zamandan ve Mekandan münezzehtir.

Kalbimizden, Sessiz kelimesiz, Dua ettiğimizde Allah bunu bilir/Duyar hak ediyorsak karşılığını verir, Hak etmiyorsak erteler karşılığını ahrette verecektir. Allah bütün dualarımıza icabet eder, Yeter ki biz sabırlı olalım, Dua ederken her an Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayalım. İnşaallah

Evanjelizm nedir

 

Bu yazı 1962 defa okunmuştur.