Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

KABUL OLUNAN VE REDDEDİLEN DUÂLAR

20 Mart 2015 - 15:41


Allahüteâla’nın kabul buyurduğu ve icâbet etmediği dualar hadis-i şerifte şu şekilde belirtiliyor:

 

Müstecâb Duâlar:

 

“Dört yerde semânın kapıları açılır ve duâya icâbet olunur:

 

1- Allah yolunda saf bağlandığı zaman,

 

2- Yağmur yağarken,

 

3- Namaz kılınırken,

 

4- Kâ’be görüldüğü zaman.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3337)

 

“İki vakit vardır ki, semânın kapıları açılır. Bu vakitlerde duânın reddolunduğu çok azdır. Biri namaza kalkıldığı zaman, diğeri Allah yolunda saff-ı cihâd bağlandığı zaman.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 4623)

 

“Dört duâ vardır ki: reddolunmaz:

 

1- Dönünceye kadar hacının duâsı,

 

2- Evine gelinceye kadar gazinin duâsı,

 

3- İyileşinceye kadar hastanın duâsı,

 

4- Bir de kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâ.

 

Bunlardan en çabuk kabul olunan duâ kardeşin kardeşine gıyabında etdiği duâdır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağir, no: 915)

 

“Üç kişi vardır ki Allah onların duâlarını reddetmez:

 

1- İftar edinceye kadar oruçlunun duâsı,

 

2- Mazlumun duâsı,

 

3- Adaletli devlet reisinin duâsı.” (Tirmizî, Deavât, 48; İbn Mâce, Duâ, 11)

 

“Üç duâ vardır ki kabul olunacağında hiç şübhe yoktur:

 

1- Babanın, evlâdına duâsı,

 

2- Misafirin duâsı,

 

3- Mazlumun duâsı,” (Ebû Dâvûd, Vitr 29/1536; Tirmizî, Birr 7/1905, Daavât 47; İbn-i Mâce, Duâ 11)

 

“İki duâ vardır ki, Allah ile bu iki duâ arasında hicâb yoktur:

 

Biri mazlumun duâsı,

 

Diğeri kardeşin kardeşe gıyabında duâsı.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 4207)

 

Duâsı Kabul Olunmayanlar:

 

“Üç kimse vardır ki duâ ederler de icâbet olunmaz:

 

1- Nikâhı altında kötü ahlâklı bir kadın bulunup da onu boşamayan erkek,

 

2- Bir başkası üzerinde emânet mal bulundurup da şâhidle onu tesbît etmeyen,

 

3- Malını sefih bir kimseye veren adam. Çünkü Allah Teâlâ “Mallarınızı sefih (beyinsiz) kimselere vermeyiniz” buyurmuştur.” (en-Nisâ, 5; Hâkim, II, 331/3181)

 

“İki duâ vardır ki, Allah ile bu iki duâ arasında hicâb yoktur:

 

1- Biri mazlumun duâsı,

 

2- Diğeri kardeşin kardeşe gıyabında duâsı.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 4207)

 

“Üç kimse vardır ki duâ ederler de icâbet olunmaz:

 

1- Nikâhı altında kötü ahlâklı bir kadın bulunup da onu boşamayan erkek,

 

2- Bir başkası üzerinde emânet mal bulundurup da şâhidle onu tesbît etmeyen,

 

3- Malını sefih bir kimseye veren adam. Çünkü Allah Teâlâ “Mallarınızı sefih (beyinsiz) kimselere vermeyiniz” buyurmuştur.” (en-Nisâ, 5; Hâkim, II, 331/3181)

 

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler