Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

MEHLİKA

05 Temmuz 2015 - 17:49


MEHLİKA

Şâd etmeye gönlümü, o gülendâm geliyor. 

Letafetle bezenmiş, cevher–i câm geliyor. 

Makes bulup mehlika ruhumdaki ateşte, 

Âmâli vuslatıma, cana bir kâm geliyor.


Safa ile her akşam, bezme cânan geliyor. 

Cümlesi işve-i naz, âb-ı revân geliyor. 

Ağuşunu açarak ol dildâr-ı şayeste, 

Nihân-ı efkârıma sayf, sayeban geliyor...

İ.Kalkan