Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Müslümanın Laik Düzende Oy vermesi Nasıl olmalı

05 Haziran 2015 - 04:27


 

Müslümanlar her işlerinde oldukları gibi bütün iş ve niyetlerinde önce Allah cc. Rızası gözetmek zorundadırlar, İşin içinde Ölüm olmadıktan sonra Allah’ın sevdiği işlerden geri kalmamalı, Ruhsat kullanamamalıdır. Cihat farzında ise şehadetten kaçmamalıdır.

İslam’da ruhsat kullanmak çok zor hallerde söz konusu olur, Açlıktan ölme tehdidi altında olan kişiler, Haddi aşmamak şartı ile haram olan gıdalar tüketebilir, Temiz gıda bulduğunda bu ruhsat kalkar.

Laik düzende İslami kuralları hayat nizamı yapacak siyasi parti yoktur, Olması mümkün değildir, Tüzüğünde İslam’a uygun davranacağını söyleyen partiye izin verilmez.

Bazı siyasi partilerimiz laik sistemin kabul ettiği kurallar doğrultusunda tüzük yazar, Söylemlerinde İslama hizmet edeceğini vaat eder, Bir nevi takıyye yapmış olur. Uygulamaya sıra gelince Anayasa mahkemesi tarafından kapatılabilir.

Tarihte MN, REFAH, Fazilet partileri ve Kominist partisinin başına geldiği gibi.

O HALDE MÜSLÜMAN NASIL OY VERMELİ

Müslümanlar devlet yönetiminin Laik, Sosyalist, kapitalist, Başka bir din merkezli yönetildiği ülkelerde öncelikle cemaat olmalı, Kendiişlerini sistemin elverdiği ölçüde adını koymadan İslam’a göre düzenlemeli (Musevi Cemaatini Bu uygulayabilmektedir) İslam’a muhalif işleri yapanlardan uzak durabilmelidir.

Ülkemizde bu anlamda bir cemaatleşme yoktur, Diyanet işleri başkanlığımız Laik kanunlar mucibince Dini hayatımızın zoraki önderliğini yapmakta, Bu nedenle her alanda Gayri İslami uygulamalar sergilemektedir.

“Cemaat olun En takvanızı imam yapın” emrinin gereğini Türkiye’de uygulayamazsınız…. Devlet hakkı olan Zekâtı bu devletin toplayarak İslami hassasiyetle dağıtması mümkün değildir.

Cemaat olamadığımız ortada, Adına cemaat dediğimiz oluşumlar daha çok siyasi ve Tarikat yapılaşmalarıdır. İslam’ın Yaş ve Kuru hayatı kuşatan nizamı bu oluşumlarda hayata geçirmek mümkün değildir.

Çektiğimiz bütün sıkıntılar Devletin laik olması değil, Müslümanların Allah rızası niyetiyle cemaat olamamasından kaynaklanmaktadır.

ÇARE…

Öncelikle sadece Allah rızası için cemaat olacaksınız, İslami bütün hassasiyetlerinizi yaşamak için kurumlar kuracaksınız “Haram gıdalardan korunmak, Faizden korunmak, Fuhuştan korunmak, Müstehcenlikten korunmak, Yanlış ve eksik eğitimden korunmak “ için kurumlar.

Sonra siyasi tercih konusunda istişare edeceksiniz, İstişare edecek akil kişiler bulamadığınız hallerde istihare edecek Allah’tan yol ve ruhsat isteyeceksiniz.

Allah niyetlerinizi kabul eylesin.

Sen ne yaptın diyecek olursanız, Malûm halimiz Sadece Allah rızası için davranan yaşayan bir cemaat bulamadım, İslam’ı yaşayan Kişiler var elbet ama cemaat bulamadım, Bu benim kusurum. Siz bulduysanız mübarek olsun, Bize de haber verin nasiplenelim İnşaallah.

İstihare yaptım bu Cuma gecesi, Gördüğüm rüyama göre Hüsnü zan yaparak Kerhen bir partiye oy vereceğim. Bu parti Yalandan yakalanmış, Haramla harmanlanmış, Domuzu kasaplık yapan, Zinayı suç olmaktan çıkaran, Filivatayı hukuka uyduran, Faizsiz sistem projesi olmayan, Kumarı yaygınlaştıran, İçkiyi yaygınlaştıran bir zihniyet olmayacak İnşaallah.

Müslüman hüsnü zan içinde olmalı, Öncelikle namaz farzında zaafı olmayan, Nemalı işlerle uğraşmayan, Yolsuzluk ve Rüşveti, Hukuku kişiye özel uygulamayan bir zihniyete oyumu vereceğim.

Allah cc. Kabul ve makbul eyler inşallah.

7 Haziran seçimleri Bizim, Ülkemizin, İnsanlığın selametine vesile olur İnşaallah

Abdullah Gözaydın Fatihten@gmail.com  0535 7465548