Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Salgında tedbir almamak Ölmek-insanların Ölümüne sebep olmak

30 Mart 2020 - 11:38

2020 Mart ayı sonu itibariyle Dünya düzeyinde COVIT_19 Corona virüsü enfekte olanlar 750.000, Hayatını kaybedenler 35.000 kişiye ulaştı.

Ülkemizde bu sayı 9.250 kişi enfekte olurken, 140 kişi öldüğü açıklandı.


Tarihte böyle salgınlar olduğunda peygamberimiz (Salgın olan yere gitmeyin, Oradakilerde oradan ayrılmasın) emri vermiştir. 

Söz konusu virüse karşı tedbir almamak Düşmanla savaşırken siperden çıkmak demek gibidir, açık hedef olur ölürsünüz, Bu bir çeşit intihardır,

Virüs kapmış Hastasınız, Tedavi olmazsanız buda bir çeşit intihardır

Virüs kapmış Hastasınız, tedavi süresince söz konusu virüsü başkalarına bulaştırmamak için azami gayret gösterecek, Topluma açık alanlara çıkmayacaksınız, Bu konuda bilerek  ihmalkarlık yapmanız sonucu ölüme, sıkıntılara sebep olursanız (Büyük bir vebaldir/katillik türü diyet ödemeye mecbursunuz)

ALLAH CC. BUYURUYOR

 “Müminin mümini öldürmesi olacak iş değildir, ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse mümin bir esir (köle) âzad etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir; ancak onlar diyetten vazgeçip bağışlarsa o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen, kendisi mümin olmakla birlikte, size düşman bir topluluktan ise, öldürenin mümin bir köle âzad etmesi gerekir. Eğer öldürülen, aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa, vârislerine teslim edilecek bir diyet ile mümin bir köle âzad etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin, Allah tarafından tövbesinin kabulü için ard arda iki ay oruç tutması gerekir. Allah Alîm ve Hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.”(Nisa, 4/92).

Bu uygulamada toplum yararı ve nefis terbiyesi vardır. Kur`ân, diyetle; ölenin ailesinin bir köle azadı ile de toplumun yararını gözetmiştir. Çünkü bir insanı öldürmek toplumun bir ferdini eksiltmektir. Bu eksiklik köle azadı ile giderilmiş olur, Çünkü köle, bir bakıma ölü mesabesinde olup hürriyete kavuşunca sanki dirilmektedir. Bu duruma göre esirlik ve kölelik sanki bir ölüm, hürriyet ise hayattır. Günümüzde köle statüsü kalmadığı için keffâret, sadece iki ay aralıksız oruçla yerine getirilebilir. Bu da kişinin mânevi eğitim ve terbiyesinde etkili olan bir ibadettir. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/221-330)

Bu yazı 476 defa okunmuştur.