Bugun...


İstanbulun En büyük Rantı İmarda & Boğazda
Çok katı kurallar konularak Boğaziçinde yasadışı yapılanmanın önü kesilmek istenmişti, Boğaziçi Kanunu Kanun Numarası : 2960 Kabul Tarihi : 18/11/1983 Bu kanun hükümleri hukuka uygun uygulanmadı, 1983'ten bu yana bir şekilde boğazda yapılan devasa sitelere, Yüksek katlı binalara, Ormanların talanına engel olamadı.

facebook-paylas
Tarih: 30-10-2019 15:43
İstanbulun En büyük Rantı İmarda & Boğazda
+ -

İstanbulun En büyük Rantı İmarda & Boğazda

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul Boğazı'ndaki toplam 114 milyon 453 bin metrekarelik arazinin değeri 670 milyar lira seviyesinde bulunuyor. "Boğaziçi, İstanbul'un yüz ölçümünün yüzde 2'si, değerinin ise yüzde 12'si"

Şimdi yeni bir sistem getiriliyor, İstanbul Boğazı ile ilgili planlama, izin ve denetim yetkilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulacak kurullara devredileceği belirtiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 28 maddelik kanun teklifine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile boğazdaki 4 ilçe belediyesine ait tüm yetkilere son verilecek ve boğazlarda artık yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ile iki yeni kurul söz sahibi olacak. 
Başkanlık ve kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak.

SARAY’A BAĞLI YENİ KURULLAR: Taslakla Boğaziçi Alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlanması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi için kurulan ve yerel yönetimin de temsil edildiği Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri yeni kurulacak yapılanmalara devrediliyor. Bu kurulların yerine görev yapmak üzere Boğaziçi Başkanlığı ve Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları kuruluyor.

Boğaziçi Başkanlığı, Boğaz’daki uygulamaların gerçekleştirilmesi ve denetimi konusunda tam yetkili olacak, ilçe belediyelerince yerine getirilmeyen konulara da doğrudan müdahale edebilecek. Boğaziçi Başkanı ve yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Anadolu ve Avrupa yakalarında kurulacak Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları’nın başkan ve üyelerinin atamasını da Cumhurbaşkanı yapacak. İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetkileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek.

Mevcut boğaziçi yasası 
Kaynak: FATİH HABER

Editör: ABDULLAH GÖZAYDINYORUMLAR
3 Yorum

HALİM KÜÇÜKALİ
01-11-2019 18:00:00

İstanbul BOĞAZINDAKİ 4 belediyenin yetkileri elinden alınıp , kurmayı planladıkları Boğaziçi başkanlığına verilecekmiş...!

Akp bunu hep yapıyor...

Daha önce Dünya şehircilik ödülü alan, belediyeyi kazanamadığı BAHÇEŞEHİRİ Başakşehir ile birleştirdi ve etrafını imara açarak büyük rant elde etti, BAŞAKŞEHİRİ besledi..

Yine büyük geliri olan EMİNÖNÜ belediyesini Fatih'e bağlayarak FATİH Belediyesi'nin ve tabiiki kendilerinin gelirini yükseltti...

Yine ATAŞEHİR'İN bir kısmını ÜMRANİYE bağlıyarak ranttı kendilerine akıttı...

Şimdi de gözü BOĞAZLARA dikmiş,
Zaten içine etmişti demekki yetmemiş,işi yarım kalmış..
Şimdi tüm yetkileri alarak işini tamamlayacak...

Bunlar ülkesini sevselerdi bırakın yetkileri yükseltmeyi,hani filmlerde olurya suçlu daha fazla zarar vermemek için kendini hapse atan, bunlarda var olan yetkilerini de devrederlerdi daha fazla şehirlere tecavüz etmiyelim diye ..

Ama nerede bunlarda o dürüstlük...?

Gözlerini rant bürümüş, doyumsuz gözleri yüzünden şehirleri katlettiler...

Ülkenin nüfus dengesini bozdular...
Köyler boşaldı, ekin ekecek kimse kalmadı..
Halen tahribata devam ediyorlar...

Halim Küçükali
SON ŞEKLİNE GETİRİLEN TASLAK
01-11-2019 17:58:00

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yeni yönetim, boğazlarda imar ve cins değişiklikleri dahil her türlü yetkiyi kullanabilecek. Yeni düzenlemeyle boğazlarda yapılaşmanın artacağı, çivi çakılamayan boş alanların dolacağı ve yabancı büyük yatırımcıların İstanbul Boğazı'nda yatırıma başlayacağı ifade ediliyor.

Görüşe açılan teklif taslağına göre, İstanbul Boğaziçi alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlaması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi konularında halen yetkili olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak. Böylece kurullardaki bakanların, idare heyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkileri de sıfırlanmış olacak.

Yeni düzenlemeyle kaldırılan 3 kurumun yerine Boğaziçi Başkanlığı ile Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları gelecek. Olağanüstü yetkilerle donatılacak olan Boğaziçi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, merkezi İstanbul'da, kamu tüzel kişiliğini sahip özel bütçeli bir kurum olacak. Başkanlık, kısa süre içerisinde 160 memur ve 50 işçiyi işe alıp faaliyetlerine başlayacak. Başkan ve 3 yardımcısını Cumhurbaşkanı atayacak. 11 üyeden oluşacak 2 ayrı kurulun üyeleri de yine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Yeni kurulacak başkanlık, boğazlarda parselasyon planı, arazi düzenlemesi trampa, kamulaştırma, ihdas, alan düzeltme, cins değişikliği, taksim, terk gibi kritik yetkilerle donatılacak. Başkanlık, Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları ile bakanlık boğazlardaki yapılaşma, imar düzenlemeleri, yıkım, kentsel dönüşüm ve denetim gibi her konuda yetki kullanıp uygulatacak.

"Yeni düzenleme kaçak yapıların yerine yeni binaların yapılmasına izin veriyor"
Taslağı yorumlayan mevcut yetkili kurumlar, yapılan değişikliklerle İstanbul Boğazı'nın imara açılmasının hedeflendiğini ifade etti. Boğazlardaki yapıların yüzde 60'a yakınının kaçak olduğuna işaret eden yetkililer, “Mevcut düzenlemeye göre boğazdaki kaçak yapılar yıkılırsa yerine yeşil alan yapılmak zorunda. Yeni düzenleme ise kaçak yapıların yıkılması halinde yerine yeni binaların yapılmasına izin veriyor ve o binaları yasal hale getiriyor. Bazı ünlü inşaatçılar boğazdaki bu tür yerleri önceden satın almışlardır” dedi.

Yetkililer, yeni düzenlemeyle boğazın yerli ve yabancı büyük müteahhitlerin akınına uğrayacağı, boğazın görünümünün büyük ölçüde değişeceği yorumunda bulundu.

BOĞAZİÇİ TASLAK KANUNU
30-10-2019 15:49:00

YETKİ ALANI GENİŞLİYOR: İstanbul Boğaziçi alanı “siluet geçiş sahaları” da eklenerek genişletiliyor. Boğaziçi alanı olarak tanımlanan bölgeye, Boğaziçi su yolları, dolgu alanları, sahil şeridinde veya gerisinde kalan su yolları da ekleniyor.

YAPILAŞMA İZNİ: Boğaziçi öngörünümde bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı ile sınırlı olan yapılaşma izni kafeterya ile açık sosyal, kültürel ve spor tesisleri de eklenerek genişletiliyor.

ORMAN STATÜSÜ: Boğaziçi alanı içindeki devlet ormanı statüsündeki yerler içinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da bulunduğu Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunca kararlaştırılırken taslakla bu yetki Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Bunların tahsis ve kullanım hakkı da içinde belediye temsilcilerinin de yer aldığı Boğaziçi İmar İdare Heyeti yerine Tarım ve Orman Bakanlığınca kararlaştırılacak.

YEŞİL ALANLAR: İmar planında yeşil alan belirleme yetkisi de belediyeden alınarak Boğaziçi Başkanlığı’na bırakılıyor.

BOĞAZİÇİ ALANI VE SİLUET GEÇİŞ SAHASI: Taslakla tartışmalı Boğaziçi alanı ve silueti konusunda da düzenlemeler yapılıyor. Daha önce katsayılar ve metrekarelerle tanımlanan alanlarla ilgili olarak daha geniş ifadeler getiriliyor. “Siluet Geçiş Sahası” olarak sahil şeridi, öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgesi sınırları içerisinde veya içerisinde olmamakla birlikte Boğaziçi siluetine etkisi gözetilerek belirlenecek alanlar” olarak yeni bir tanım getiriliyor. Tüm düzenlemelerde Boğaziçi alanının yanısıra bu alan da gözetilerek düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Ancak bu alanların belirlenmesi konusunda Belediye devredışı bırakılarak yetki Cumhurbaşkanı’na devrediliyor.

DENETİM BELEDİYEDEN ALINIYOR: İBB’ye ait olan bölgedeki yapıların denetimi yetkisi de Boğaziçi başkanlığı ile ilçe belediyelerine bırakılıyor.

BELEDİYE DEVRE DIŞI

Konuyu BirGün’e değerlendiren TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, şöyle dedi: “İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü kanun dışında bırakılıyor. Artık kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerine ait plan, plan değişiklikleri ve revizyonları Bakanlıkca yapılarak onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Buna göre Belediye Meclisi de saf dışı bırakılıyor. Önceden hazırlanan plan tadilatları Belediye Meclisi’ne sunulurken artık Bakanlığa gönderilecek ve Cumhurbaşkanlığı onayı ile yürürlüğe girecek. Taslakla birlikte bizlere mevcut koruma amaçlı planların da yeniden değerlendirileceği ‘müjdeleniyor’. Mevcut imar planları ile diğer planların bulunduğu alanlar, yeniden değerlendirilerek 5 yıl içinde mevcut planların bu kanuna ve 2863 sayılı Kanuna göre yeniden hazırlanacağı ifade edilmiş. Bu değişiklik ‘sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi’ olarak tanımlanan ve yapılaşmanın önlenmesi için korunan alanların geleceğinin ne olacağı konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor.”

YORUM YAZYORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI