Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Allah'a İnanmak+İtaat Resulullah'a saygı imanın rükünlerin dendir.

07 Mayıs 2020 - 18:40

Kuran-ı Kerim islamı yaşamak için yeter diyorsanız yanılıyorsunuz.

Çünkü Allah cc. birçok ayetinde Allaha ve Resulullaha iman+itaat edin diye emrediyor, O resul size ne verdi ise alın gibi birçok ayet vardır.

Allah cc. Dini islamı insanlığa ulaştırmada Önce Kuranı kerim, Resulleri, Nebileri, Salih kulları aracı olarak kullanır.

Elbetteki bunlar imtihan olan dünya hayatının sırlarıdır.

Elbetteki Allahın yardımcıya ihtiyacı yoktur, Lakin yaratılan sistem budur, Allahın meleklere de ihtiyacı yoktur ama yaratmıştır.

İslam dini Kuranı kerim, Resulullahın sünnetidir. O Resulü islamın dışına çıkarıp keyfiyet yaparsak muamelat kısmında islamda anarşi çıkar...

Peygamberimize neden bağlılık göstermeli ve itaat etmeliyiz? Peygamber Efendimize itaat ile ilgili ayetler.

Mü’min Resûlullâh’ın -sallâllâhu aleyhi ve sellem- muhabbeti karşı­sında ilâhî ürperişlerini ve bediî duygularını hissettiği, rûhunu nefsâniyete âit bütün çizgi ve görüntülerden boşalttığı vakit, O’nun muhabbet ve örnek şahsiyetinden hisse alma yo­luna girmiş olur.Kur’ân’ın sırları Allâh Resûlü’nün rûhâniyetine bürünen kalbin esrâ­rına göre fâş olur. Zîrâ bizler için yegâne “üsve-i hasene” olan Allâh Resûlü’ne -sallâllâhu aleyhi ve sel­lem- tâbî olma husûsunda Allâh Teâlâ âyet-i kerîmelerde şöyle buyurur:

“…Resûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının ve Allâh’tan korkun! Çünkü Allâh’ın azâbı şiddetlidir.” (el-Haşr, 7)

“Ey îmân edenler! Allâh’a itâat edin ve Peygamber’e itâat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed, 33)

“Kim Allâh’a ve Resûl’e itâat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle berâberdir. Onlar ne güzel dost(lar)dır.” (en-Nisâ, 69)

“(Ey Resûlüm!) De ki: Eğer Allâh’a muhabbet ediyorsanız (O’nu seviyorsanız), bana tâbî olunuz ki Allâh da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret buyursun. Allâh, Gafûr (ve) Rahîm’dir. (Yine ey Resûlüm!) De ki: Allâh’a ve Resûl’e itaat ediniz! Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allâh kafirleri sevmez!” (Âl-i İmrân, 31-32)

“Kim ki Allâh’a ve Resûlü’ne itâat eder ve Allâh’tan korkup O(nun azâbı)ndan ko­runursa, işte onlar, kurtuluşa erenlerdir.” (en-Nûr, 52)

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, birbirlerinin velîsidirler; iyiliği emreder, kö­tülükten meneder, namazı kılar, zekâtı verir ve Allâh ve Resûlü’ne itaat ederler. Allâh, işte onlara rahmet ve merhamet edecektir. Şüphesiz Allâh, Azîz (ve) Hakîm’dir.” (et-Tevbe, 71)

“Kim Resûl’e itaat ederse, Allâh’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, (Ey Resûlüm, bil ki) Biz Sen’i onlar üzerine bekçi göndermedik!” (en-Nisâ, 80)

“Bilmediler mi ki, kim Allâh’a ve Resûlü’ne karşı koymaya kalkarsa, ona içinde sü­rekli kalacağı Cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur.” (et-Tevbe, 63)

“Allâh’a ve Resûl’e itaat edin! Birbirinizle çekişmeyin! Yoksa korkuya (vehme) kapılırsınız da (güç, kuvvet, devlet ve sâhip olduğunuz nîmetler elinizden) gider. Sabredin; çünkü Allâh sabredenlerle berâberdir.” (el-Enfâl, 46)


Bu yazı 2485 defa okunmuştur.