Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Fazıl Uğur Soylu Meclis Soru Önergeleri

28 Mayıs 2014 - 16:21


Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

 

Konu: Yedikule Hayvan Barınağındaki personeller                                                      09.05.2014

 

“İstanbul Fatih Belediyesi’ne bağlı Yedikule Hayvan Barınağı, belediye çalışanlarının sürgün yerine dönüştü” başlığı ile basında bir haber yer almıştır.

Bu haberde şu an barınakta 11’i Tüm-Bel-Sen üyesi 13 memurun boş oturtularak mesai yaptırıldığı iddia edilmektedir.

 

Aralarında 19 aydır “geçici” görevlendirmeyle görev yapanlar bulunmakta mıdır?

Geçici görevlendirmenin süresi 3 ay değil midir? Görülen lüzum üzerine ibaresiyle süre ne kadar uzatılmaktadır?

Bu uygulama ile kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket edilmemekte midir? 

Söz konusu bölgenin sağlığa uygunluk koşulları ve çevre güvenliği insanların çalışma ortamına uygun mudur?

Çevrede güvenlik kamerası olmadığı halde memurların bulunduğu ortamda izleme amaçlı kameralar bulunmakta mıdır?

Hayvan Barınağında işlerin tamamını taşeron firmalara ihale eden belediye yönetimi burada bulunan personele hiçbir görev tevdi etmediğinden, hiçbir iş yapmadan oturan memurlara verilen düşük performans notu ceza haline dönüşmemekte midir?

Kamunun parası, iş verilmeyerek boş oturtulan personele maaş olarak ödendiğinden belediye yönetiminin bu tasarrufu halka verilecek hizmetin aksatılmasına ve kamu zararına yol açmamakta mıdır?  

Belediye personellerinden uzmanlık alanları olanların, mimar ve mühendislerin branşları ile ilgili çalıştırılması belediye yönetiminin asıl görevlerinden değil midir?

Burada görevlendirilen personele üye oldukları sendikadan istifa etmeleri ve emekli olmaları konusunda zorlama yapılmakta mıdır?

Barınakta görevlendirilen “polene, kedi köpek kılına alerjisi “ olduğu ve böyle bir ortamda çalışmaması gereklidir raporu olan personelimiz var mıdır?

Yedikule hayvan barınağında çalışan belediye personelinin faydalanacağı personel servisi bulunmakta mıdır?

 

 

Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplandırılarak grubumuza bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.

 

04

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Silivrikapı Yurdu                                                                                        09/05/2014                

 

Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına bedelsiz TÜRGEV isimli vakfa verilen Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu hakkında Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in 2014 yılı bütçe tartışmaları esnasında CHP grubu tarafından konu ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, 

“TÜRGEV ile yapılan protokolde yurtta kalacak öğrencilerin %20 sini yani yaklaşık 70 kız öğrencinin Fatih Belediyesi tarafından tespit edilerek bedelsiz olarak yurttan yararlandırılacağını” ifade etmiştir.

 

Fatih Belediyesi kontenjanından bedelsiz yurttan faydalanan öğrenci var mıdır?

Varsa, Bu öğrencilerin sayısı kaçtır?

Bu öğrenciler hangi kriterlere göre kimler tarafından belirlenmektedir?

Bu öğrencilere Yurt ile ilgili duyuru nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır

Ayrıca,

TÜRGEV ile yapılan protokolün içeriği hakkında detaylı bilginin CHP Meclis grubuna veya Fatih Belediye Meclisine verilmesini talep etmekteyiz,

 

Yukarıda belirtilen soruların cevaplanarak gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

 

03

 

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

 

Konu: Seyyid Ömer Mh. Çeşmeleri                                                                                09.05.2014

 

Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan tarihi çeşmelerin durumları ecdadımızın kemiklerini sızlatacak durumdadır. Çevre için tehlike oluşturmakta ve bakımsızlıktan çökerek yok olma riski altındadır.

Aşağıdaki listede tespit ettiğimiz isimleri, ada, parsel numaraları, ait oldukları kurumları ve ekte resimleri bulunan tarihi çeşmelerimizin ivedilikle gerekli kurumlarla irtibata geçilerek onarılması ve orijinal hale getirilmesi için işlemlerin başlatılması, söz konusu çeşmelerle ilgili başlatılan işlemler var ise ne aşamada olduğu hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

 

SIRA

ESER ADI

 

ADA-PARSEL

 

MÜLK

 

01

 

BEZMİALEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ

 

1431 ADA, 20 PARSEL,

 

FATİH BELEDİYESİ

 

02

 

KAPI AĞASI İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ

 

1420 ADA, 55 PARSEL

 

FATİH BELEDİYESİ

 

03

 

FATMA SULTAN ÇEŞMESİ

 

2598 ADA, 68 PARSEL

 

İST. BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ

 

04

 

KEŞKEKÇİ SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN ÇEŞME

 

1754 ADA, 8 PARSEL

 

İST. BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ

 

05

 

YOL GEÇEN MESCİDİ ÇEŞMESİ

 

1743 ADA, 10 PARSEL

 

MALİYE HAZİNESİ

 

06

 

SİLAHTAR KETHÜDASI MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ

 

3028 ADA, 23 PARSEL

 

FATİH BELEDİYESİ

 

07

 

ABDULLAH AĞA VE BEZMİALEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ

 

1431 ADA, 7 PARSEL

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

08

 

KARAGÖZ MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ

 

1406 ADA, 14 PARSEL

 

FATİH BELEDİYESİ

 

09

 

ABBAS AĞA ÇEŞMESİ

 

2674 ADA, 5 PARSEL

 

FATİH BELEDİYESİ

 

Eki: 10 Adet Resim

 

02

 

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

 

Konu: Sosyal denge sözleşmesi                                                                                    05.05.2014

 

Fatih belediyesi personelinin, maddi sıkıntılarını çözmesi, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini ve ücret adaletsizliğini gidermesi ve çalışma barışına katkı sağlaması  öngörüsüyle, Fatih belediyesi personeli temsilcileri ile “Sosyal Denge Sözleşmesi” yapmak üzere sayın belediye başkanına tüm personele eşit davranılması kaydıyla CHP meclis grubu olarak yetki vermiş idik.

Ancak yaptığımız tespitte, personel arasında ciddi bir ayırım yapılmış, senesi çok olan ya da emekliliğini hak etmiş olmaları, performans kriterleri, disiplin cezaları almaları, hastalanmaları nedeniyle rapor almaları gibi çeşitli nedenler öne sürülerek aralarında zabıta memurlarının da bulunduğu yüz otuzun üzerinde personelin bu destekten faydalandırılmadığı doğrultusundadır.

 

Eğer bu tespitimiz doğruysa bu nasıl bir sözleşmedir?

Belediye personelini 2 gruba ayırarak, yapılan bu haksızlığın gerekçeleri nelerdir?

Bilhassa zabıta personelinin Fatih ilçesinde en iyi hizmeti vermesi için yeterli sayıda

olmamasına rağmen, sosyal denge sözleşmesi dışında tutulan yetişmiş zabıta personelinin emekli olması yada tayin istemesi için mi, böyle bir baskı ve ayrımcılık yapılmaktadır?

 

Bu şekilde cezalandırılan personelin sayısı, soruşturma, disiplin cezalarının içeriği, kurum dışı atamaların yeri ve gerekçeleri nelerdir?

Performans kriterleri; eşitlik, tarafsızlık ilkelerine göre ve farklı siyasi görüşte olanları mağdur etmeden uygulanmakta mıdır?

Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplanması için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımla

 

 

 

01

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Kocamustafapaşa Meydanı                                                                             08.04.2014

Fatih İlçesi Silivrikapı Mahallesinde bulunan Kocamustafapaşa meydanına, ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeği ile ağır yaralanarak uzun bir süre yaşam mücadelesi veren, ancak hayata veda eden 15 yaşındaki evladımız Berkin ELVAN’ın isminin verilmesi için duyarlı vatandaşlarımız 800 civarı imza toplamıştır.

CHP meclis grubu olarak bizlerde Kocamustafapaşa meydanına Berkin ELVAN’ın isminin yaşatılması için meydanın isminin Berkin ELVAN meydanı olarak değiştirilmesi fikrini destekliyoruz.

İsim değişikliği için gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

Eki: 800 Vatandaşın imzalarını içeren evraklar

 

 

 

2014 - 2019 MECLİS DÖNEMİ VERİLEN ÖNERGELER...

 

 

 

121 ............... 2009 - 2014 SEÇİM DÖNEMİNDE VERİLEN SON ÖNERGE... 

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Silivri Kapı Yurdu                                                                                    06/01/2013                

 

İnşaat mahalline asılan tabelada, Yapı sahibinin Fatih Belediye Başkanlığı olan, Ruhsatı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen, Silivri Kapı Mahallesinde 1409 ada, 355 pafta, 9 parselde 15.000m2 inşaat alanı olduğu beyan edilen Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı adı ile; 

İhale Tarihi; 15.10.2012, Yer teslim Tarihi: 06.11.2011 olan ve teslim süresi 360 gün yazan ASL İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından yapıldığı beyan edilen, Denetimi Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı, 12.12.2012 Ruhsat tarihi ve 2012/21428 ruhsat nosu olan inşaatın ihalesi dosyası;

Kamu İhale Kurumu kayıtlarında var mıdır? 

İhale hangi maddeye göre düzenlenmiştir?

İhaleye hangi firmalar katılmıştır?

İhale Bedeli ne kadardır? 

İhale Bedeli İnşaat mahalline asılan Tabelada neden beyan edilmemiştir?

Yukarıda bahsedilen Yurt binası inşaatı için yöneltilen soruların cevaplarını grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

 

Eki: Resim 1 Resim 2

120

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Cambaziye sokak                                                                               06/01/2014                

Sümbülefendi mahallesi cambaziye sokakta temeli atılan inşaatın durumu nedir? Sokağa tecavüzü var mıdır? İnşaat ruhsatı var mıdır?

Yukarıda bahsedilen inşat hakkında bilginin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

Eki: 1 Adet Resim

 

119

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Hidrolik babalar                                                                                 06/01/2014                

 

Seyyid Ömer camisinin önünde bulunan alanın girişine konulan

 

Hidrolik babaların açış kumandası kimlerdedir?

Kimler araçlarını o alana park etmektedir?

Ekteki resimde görünen araçların sahiplerine bu alanı kullanma izni neden verilmiştir?

Çevre halkının gözlemleri, şahit olduğum ve resmini çektiğim bu alanın girişindeki hidrolik babalar araç şoförleri tarafından uzaktan kumanda ile açılarak araçlar park edilmiş. 34 UF 8146 plakalı araç sahibi aracını park edip cadde üzerinde bir apartmana girmiştir. Bu araçlara neden ayrıcalık yapılmaktadır? 

Hidrolik babaların uzaktan kumandası bu şahıslara hangi amaçla verilmiştir? 

Yukarıda bahsedilen alan ile Fatih ilçesi hudutları içersinde hidrolik baba ile kapatılan ve bazı kişilerin araçlarının park edebilmesi için uzaktan kumanda verilen yerlerin listesini ve amacını açıklayan bilginin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

Eki: 1 Adet Resim

 

118

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Personel Araç Kartı                                                                                   07/01/2014                

 

Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 34 DN 8663 plaka nolu Jaguar marka araca verilen Personel Araç Kartı hangi personele aittir. Belediye binasının personel araç parkında park edilen araç, personele ait değilse, bu kart hangi amaçla verilmiştir. Kamu görevlisi olmayanlara bu tür kartlar verilmekte midir?

2013 yılında Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından kimlere ve hangi plakalara bu tür kartlar verilmiştir?

Yukarıda bahsedilen ve Yazı işleri müdürlüğü tarafından verilen araç kartlarının listelerini yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

 

117

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Kaçak Kat                                                                                                 07/12/2013                

 

Seyyid Ömer Mahallesi Taşköprülüzade sokak No:28 Şan apartmanının üst katına yapılan kaçak yapılaşma ekteki resimde belgelenmiş olup bu bina için herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Yapılan kaçak kat için işlem yap ılmadıysa yasal işlemlerin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

 

 

 

116

 

 

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Metruk Bina                                                                                             06/12/2013                

 

Molla Gürani Mahallesi Yirmisekiz Mehmet Çelebi Sokağı ile Karakeçili sokağın köşesinde bulunan metruk bina, tinercilerin barınmasına, uygunsuz işlerin yapılmasına ve olası bir yangın ihtimali çevre halkı için tehlike arz etmektedir.

Söz edilen metruk binanın Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çevresi tamamen kapatılarak bina girişinin engellenmesi için gereğinin ivedilikle yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

 

 

 

115

 

114

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Ruhsatsız inşaat                                                                                        03/12/2013                

 

Seyyid Ömer Mahallesinde Türkçü Sokak 25 numarada bulunan Yurt Binasının çevresi tamamen kapatılarak inşaat faaliyet başlatılmış olup Fatih Belediyesi İnşaat İzin ruhsatını içeren herhangi bir tabela konulmamıştır.

Söz konusu yerin inşaat ruhsatı var mıdır?

Bina tamamen yıkılıp yeniden mi yapılacaktır?

Yukarıda bahsedilen Yurt binası için gerekli bilgilerin grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.  

Eki:2 Resim

 

 

 

113

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Esekapı Sokak                                                                                          03/12/2013                

 

Cerrahpaşa Mahallesinde Esekapı Sokak 11 numaranın yanında Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkılan gecekondunun molozları ve yıkık istinad duvarı çevre için tehlike oluşturmakta ve metruk bir alan durumundadır. Söz konusu yerin 2 aya yakın süredir bu durumda oldu çevre halkı tarafından beyan edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen alan için gerekli tedbirlerin alınarak koruma altına alınması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.  

Eki:2 Resim

 

112

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Seyyid Ömer Mah.Parkları                                                                     03/12/2013                

 

Seyyid Ömer Mahallesinde Yoncalı Sokak ta bulunan Yoncalı Park ile Tutya sokakta bulunan Tutya Parkı, yetersiz aydınlatma, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çevre halkı tarafından yoğun şikâyet edilmektedir.

Bilhassa akşamları uygun olmayan ve çevre halkının tedirgin eden olaylar meydana gelmektedir.

Faaliyet raporu görüşmelerinde CHP grubu bu şikâyetleri dile getirmiş ancak belediye yönetimi tarafından hiçbir önlem alınmamıştır.

Ayrıca Cevdetpaşa Caddesi 64 numara ile Emrullah Efendi sokak 61 numara girişi olan otopark alanının her iki tarafında da düzenleme yapılması gerekmektedir.

İvedi olarak söz konusu parkların yeteri kadar aydınlatılması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması, ayrıca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili yazışmaların yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

 

111

 

110

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: İbrahim Çavuş Parkı                                                                                 08/11/2013                

 

Şehremini Mahallesinde Fatih Belediyesi tarafından yapılarak halkın hizmetine sunulan İbrahim Çavuş Parkında Fatih Belediyesi yazılı tentelerle çevreli, projesinde 32 m2 olan işletme binasının önü ve yan bölümlerinin üstü kapatılarak tenle ile genişletilmek suretiyle oluşturulan gençler için yazılı bölümde langırt ve hokey oyun masaları konulmuş ve para karşılığı çalıştırılmaktadır.

 

Kafeteryanın önünde Kuşçu Çay Bahçesi yazılı bir tabela bulunduğu halde, Fatih belediyesine aitmiş gibi gözüken bu işletmenin durumu nedir?

Bu parkın kafeteryası kim tarafından işletilmektedir?

Bu kafeterya ihale ile mi verilmiştir?

İşletmenin ruhsatı var mıdır?

Oyun makineleri izinli mi konulmuştur?

İşletme ne kadar kira vermektedir?

Kira yüksek olduğundan mı işletme, oyun makineleri koyarak çalıştırmaktadır?

Yukarıda yöneltilen soruların cevaplarının grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

109

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: 1194 Ada 4 Parsel                                                                                    04/11/2013                

 

Silivrikapı Mahallesi Kocamustafapaşa cad no:214 (1194 Ada 4 Parsel) adresindeki 1969973 kodlu binanın kat yüksekliği ve arka bahçe çıkıntısı yeni yapılan imar planlarına uygun mudur? 

İmar planlarına aykırı bir durum var ise ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

Yukarıda yöneltilen soruların cevaplarının grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.  

Eki:4 adet resim

 

ilivrikapı Mah. Kocamustafapaşa Cad  1194 Ada 4 Parsel No:214 binanın arkadan görünümü

 

108

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Silivrikapı Yurdu  Öğrencileri                                                               07/11/2013                

 

Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına bedelsiz TÜRGEV isimli vakfa verilen Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu hakkında Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in 2014 yılı bütçe tartışmaları esnasında CHP grubu tarafından konu ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, 

" TÜRGEV ile yapılan protokolde yurtta kalacak öğrencilerin %20 sini yani yaklaşık 70 kız öğrencinin Fatih Belediyesi tarafından tespit edilerek bedelsiz olarak yurttan yararlandırılacağını " ifade etmiştir.

 

Fatih Belediyesi kontenjanından bedelsiz yurttan faydalanan öğrenci var mıdır?

Varsa, Bu öğrencilerin sayısı kaçtır?

Bu öğrenciler hangi kriterlere göre kimler tarafından belirlenmektedir?

Bu öğrencilere Yurt ile ilgili duyuru nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır

Ayrıca,

TÜRGEV ile yapılan protokolün içeriği hakkında detaylı bilginin Fatih Belediye Meclisine veya CHP Meclis grubuna verilmesini talep etmekteyiz,

 

Yukarıda belirtilen soruların cevaplanarak gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

 

107

 

106

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Trafo Binası                                                                                               07/10/2013                

 

Haseki Sultan Mahallesi SamiPaşa Sokak No:37 Karşısında bulunan trafo binasını çevresi uzun zamandır açılan çukurun kapatılmaması ve yoldan kot farkı nedeniyle aşağıda kalmasında dolayı yayalar için bilhassa geceleri tehlike yaratmaktadır.

 

Mimar Sinan'ın ilk külliye denemesi olan Haseki Sultan Külliyesi için çevre düzenlemesi kısa aralıklarla 2 defa yapılmasına rağmen trafo binası çevresi her nedense bir türlü düzenlenmemiştir. Ekteki resimden de görüldüğü üzere bu yerin acilen yapılması ya da tehlike oluşmayacak şekilde tedbir alınması gerekmektedir.                     

 

Yukarıda belirtilen problemin derhal gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.  

Eki:2 adet resim

 

105

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Sokak bariyerleri                                                                                        07/10/2013                

 

Haseki Sultan Mahallesi Çamurlu Çeşme Sokak girişine kilitli bariyer ile Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik paşa caddesi 67 nolu Belediye Başkanının ikameti gözüken binanın önüne konan hidrolik bariyer için

 

UKAME veya UTK kararı var mıdır?

Belediye Başkanının ve Çamurlu Çeşme Sokak sakinlerinin ikametgah ettikleri sokak ve binadan parka giriş neden böyle bir ayrıcalığa tabi tutulmuştur?

Sokaklar ve geçiş yolları bireylerin tasarrufuna neden bırakılmaktadır?

Yukarıda yöneltilen soruların cevaplarının grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.  

Eki: 2 adet resim

 

104

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu                                                                   07/10/2013                

 

Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına bedelsiz TÜRGEV isimli vakfa verilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesini içeren geçen ay meclis gündemine getirilen ve CHP meclis üyelerinin ret oyu verdiği Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu

 

Arsası nasıl temin edilmiştir? Satın alma yoluna mı gidilmişti?

Kamulaştırma yapılmış mıdır?  

Arsa sahibi Suat Bostancının 03 Ekim 2013 Sözcü gazetesinin 12. sayfasında belirttiği gibi istenilen imar izni, park yapılacak diye verilmemiş midir?

Kamulaştırma yapıldıysa neden imara açılarak kız öğrenci yurdu yapılmıştır?

Kamulaştırma bedeli, arsanın değeri ve inşaatın tamamlanarak yurdun tam teşekküllü hale gelmesi için Fatih Belediyesi bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır?

5393 sayılı yasada yapılması zorunlu olan kadın sığınma evi, stratejik rapora alınmamış yapımı zorunlu olmadığı halde kız yurdu yapımı 2010–2014 Stratejik rapora neden alınmıştır?

Yurt için arsa temini ve binanın yapılarak vakfa bedelsiz verilmesi için önceden bir sözleşme yapılmış mıdır?

Kadın sığınma evi için içişleri müfettişlerine verdiği savunmasında ödenek yeterli olmadığını ifade eden belediye başkanlığı yurt için ödeneği nasıl temin etmiştir.

Kız yurdu yapımı için ödenek sıkıntısı yok mudur?

Yukarıda yöneltilen soruların cevaplanması ve gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

103

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Kapalı Çarşı                                                                                           02/09/2013                

Alman Der Spiegel dergisi; Kapalı Çarşı'nın çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu  “İstanbul’daki Kapalıçarşı Çökebilir mi” başlıklı yazıda çökme tehlikesinin olması görüşü ile bir makale yayınlamış ve bu makalede bizim ulusal basınımızda yer almıştır. 

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği çarşının çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve acilen bakımdan geçmesi gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verilmiştir;

 

Çarşının yönetimi birçok mağaza sahibinin dükkânların içinde daha fazla alan açmak için izin almadan duvarları oyduğunu, yıktığını hatta gizli bodrum katları açtığını ve binanın yapısına zarar vererek yıkımına zemin hazırladığı,

Çarşı yönetiminin yaptırdığı incelemeye göre, yüzlerce dükkân sahibinin duvarları yıktırması ya da oyması nedeniyle çatı her an çökebilme riski taşıdığı, konularına değinilmiştir

Çatıların antenlerle dolu olduğu ve bu risklerin geçerli olduğu Fatih Belediye Başkanının da bir beyanatında belirttiği malumumuzdur. Üç yıldır gündemde olan Kapalıçarşı’nın restorasyonu ile ilgili Anıtlar Yüksel Kurulu rapor hazırlamış, dükkânların alanlarını genişletmek için tarihi binada tahribat yarattığı ortaya çıkmıştı. Su depoları, antenler, klimalarla çatının zarar gördüğü belirtilen raporda restorasyonun aciliyetine de yer verdiği tespitleri yapılmıştı,

Tüm bunların ışığında

 

Fatih Belediye Başkanlığı ne gibi bir çalışma başlatmıştır?

Başlatılan çalışma ne aşamadadır?

Olası bir deprem söz konusu olduğunda veya binanın kendiliğinden kısmen çökmelerin yaşanması durumunda yaşanacak maddi ve manevi kayıpların ciddi boyutta olacağı Fatih Belediye Yönetimi tarafından bilinmekte midir?

Acilen önlem alınması gereken bu çalışmalar için ne beklenmektedir?

Yukarıda yöneltilen soruların cevaplanması ve gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

 

102

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Islanma Havuzu                                                                                        02/09/2013                

 

Fatih, Seyyid Ömer Mahallesi’nde Çukurbostan Şehir parkı içerisinde bulunan "Islanma Havuzu" Haziran - Eylül aylarında çocuklarımızın yoğun ilgi gösterdiği oyun, eğlence ve serinlenme alanı haline gelmektedir.

 

Gün boyunca, su altında duran, koşturan, oyunlar yapan küçük çocuklarımızın sağlıklarından kaygı duymaktayız.

 

Ailesinden habersiz su oyun parkına gelen bazı çocuklar saatlerce suyun içinde oynamakta, rüzgârlı günlerde çocukların üşütmesi kaçınılmazdır.

 

 Bu kaygılar içerisinde;

 

Burada kullanılan su devridaim olarak mı kullanılıyor?

Bu ıslanma havuzunda çocuklarımız eğlenirken sağlığa uygunluk ortam yaratılmış mıdır?

Suyun sağlık açısından çocuklara zarar vermemesi için ne gibi tedbir alınmaktadır?

Alanda bulunan su deposunda filtreleme sistemi ve arıtma tesisi var mıdır?

Kamu sağlığı açısından İlgili kurumlardan işletme izini alınmış mıdır?

Çocuklar ıslanma havuzundan faydalanan ailelere bu konu hakkında yeterli bilgi aktarılmakta mıdır? (Duyuru, ilan vb.)

Islanma havuzu çalışma saatlerinde olası bir kaza için gerekli önlemler alınmakta mıdır?

Bu tesisin çalışması esnasında görevli bulunmakta mıdır?

Yukarıda yöneltilen soruların cevaplanması ve gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

101

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Baz İstasyonu                                                                                             05.07.2013

Fatih ilçesi Kocamustafapaşa mahallesi Tepedar Sokak No:3 adresinde bir aparmana 2 adet baz istasyonu kurulmuştur. 

Bu sokakta Kocamustafapaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, yakınında Kreş, öğrenci yurdu, hastahane ve sair poliklinikler bulunduğundan, vatandaşlarımızın, öğrencilerin yoğun olarak bu baz istasyonundan etkileneceği aşikadır.

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve mahalle sakinlerinin bu binaya kurulan baz istasyonun kaldırılması ile ilgili 87 adet imza ekte mevcuttur.

Baz istasyonunun bu binadan kaldırılması için zabıta ve sağlık işleri müdürlüğü marifetiyle, gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

Eki: 87 Vatandaşın imzalarını içeren evraklar

 

100

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Ramazan Efendi Parkı                                                                                        01.07.2013

Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi sınırları içerisinde Ramazan Efendi Camii’nin arkasında yer alan ve Kocamustafapaşa Meydanı'na yakınlığıyla merkezi konuma sahip park alanı 2009 yılında İBB ile Fatih Belediyesi koordinesinde yapılmış idi.

 

Söz konusu Park Kocamustafapaşa Meydan tarafındaki metruk yapılarında kamulaştırılması ile sınırları genişletilerek yeni bir semt parkı olarak Fatih Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek, alanı genişleterek bir süs havuzu, çocuk oyun alanı, kültür, fizik alanı, dinlenme ve gölgelenme alanları ile kafeteryası hizmete açılmıştır.

 

Tüm bunların ışığında;

 

Bu parkın birinci düzenlenmesi için Fatih Belediyesi bütçesinden ne kadar harcanmıştır?

İkinci düzenlenme için (İstimlâk hariç) ne kadar harcanmıştır?

Kısa süre içersinde iki defa yapılan ve genişletilme gereği duyulan bu park alanı için neden planlama zamanında ve bir defada yapılmamıştır?

Birinci planlama ile tekrar yapılan ikinci planlamada yapılmış mükerrer düzenlenmeler için oluşan kamu zararı var mıdır? Bu miktar ne kadardır?

Birinci düzenleme sonrası parka,  Arabacı Beyazıt ismi hangi meclis karar sayısı ve tarihi ile, ikinci düzenlemeden sonra hangi meclis karar sayısı ve tarihi ile ismi değiştirilerek Ramazan Efendi Parkı adı verilmiştir?

Birinci düzenleme sonrası parkın girişine konan Yahya Kemal BEYATLI’NIN büstü ile Kocamustafapaşa semti için yazdığı şiirin,

Koca Mustafapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! 

Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul, 

Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. 

Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. 

 

Mısraları ile başlayan ilk 40 dizesinin bulunduğu anıt kitap neden kaldırılmıştır? 

 

Yahya Kemal BEYATLI, eğitimini gördüğü Vefa lisesi Fatih ilçesindedir. Eğitimini gördüğü esnada yanlarında kaldığı akrabalarının evinin bulunduğu yer olan Vidin Caddesi de Fatih’tedir. Yine şair’in vefat ettiği yer olan Cerrahpaşa hastanesi de Fatih ilçesindedir. Bu kadar Fatih ilçesi ile bütünleşmiş aynı zamanda Aziz İstanbul şirininde sahibi olan Türk edebiyatının ve Türk siyasetinin önemli kişilerinden olan bir insan adına dikilmiş anıtın kaldırılmasının hiçbir haklı nedeni olamaz. 

Fatih Belediye Başkanlığının daha önce bu kitabeyi ve büstü koyarak yaptığı jesti, kitabeyi ve büstü yeniden yerine koyarak yanlıştan dönmesi gerekir. Bu yapılan, Fatih ilçesi ve Kocamustafapaşa semti için bir önemli zenginliğin yok edilmesidir. Yahya Kemal BEYATLI’NIN büstü ile Kocamustafapaşa semti için yazdığı şiiri içeren anıt kitabın tekrar aynı yere konulması Çevre halkının isteğidir.

 

Ayrıca;

http://www.fatih.bel.tr/icerik/7767/ramazan-efendi-parki/ adresinde parkın Seyyidömer mahallesinde bulunduğu beyan eden Fatih Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğünüm resmi sitesindeki bu yanlışlığın derhal düzeltilerek müdürlüğün, Fatih ilçesindeki mahallelerin sınırları ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmamaları gibi vahim bir hatayı düzeltmeleri için dikkatlerinin çekilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıdaki soruların cevaplanması, gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

99

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Küçükayasofya Medresesi                                                                                  01.07.2013

Fatih ilçesi küçükayasofya mahallesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Vakfının bulunduğu Hüseyin Ağa Medresesi (Küçükayasofya Medresesi) çevresi yıkık binalar ve molozlarla çok kötü bir durumdadır. Ayrıca Küçükayasofya medresesi sokağında bulunan park da çok bakımsız durumdadır. 

İlçemizin ve dünya tarihi mirasının en önemli yerlerinden olan bu bölgenin derhal temizlenerek tarihimize yakışır bir çevre düzenlenmesi yapılması gerekmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen bölge için, ilçemizin turizm bölgesine yakışır bir görüntüye kavuşturulması için gereğin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

*****98,97,96,95,94,93*******

 

92

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Sirkeci Çevre Düzenleme Projesi                                                                        09.03 2013

21 Şubat 2013 tarihinde Hürriyet web portalının, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ printnews. aspx?DocID=22645509  web adresinde Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in beyanatına dayandırılarak ‘Boğaz’a nazır Konser Adası ” başlıklı, Sirkeci Çevre Düzenleme Projesi ile Unkapanı Köprüsü’nden Sarayburnu’na kadar olan sahil yayalaştırılarak Sarayburnu’nda Boğaz manzaralı ‘Konser Adası’ ve ‘Padişahlar Meydanı’ oluşturulacak,  içerikli bir yazı yayınlanmıştır.

 

Bu projeler Fatih Belediyesi tarafından ne zaman yapılmıştır?

Bu gibi projeler kamuoyuna açıklanmadan Fatih Belediye Meclisinin onayı alınması gerekmez mi?

Belediye Başkanının beyanatları, Fatih Belediyesini bağladığından, Meclis baypas mı edilmektedir?

Bu bilgilerden AKP’li meclis üyelerinin bilgisi var mıdır?

Bu ve benzeri projelerin, ilgili birim başkan yardımcıları tarafından belediye başkanının kamuoyunda paylaşmadan belediye meclisinin bilgilendirilesi için gereğinin yapılması ve yukarıdaki soruların cevaplanarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

91

 

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına

 

Konu: Zabıta memurlarının durumu                                                                           06/01/2013

 

 

Zabıta memurlarından bazıları için müdürlük tarafından 20.00 – 04.00 saatleri arasında görev verildiği gözlemlenmiştir. Bu şekilde görev verilen memurların barınma, dinlenme yerleri ve can güvenlikleri bulunmamaktadır. Çevik kuvvetle birlikte çalışın ama onlar gittikten sonra yalnız kalan zabıtalar sıkıntı yaşamaktadır. Aksaray meydan, laleli ordu caddesi, Beyazıt ana arter ağırlıklı olarak Büyükşehrin sorumluluk alanlarına girmesine rağmen neden sadece Fatih belediyesi zabıtası bu bölgede çalışmaktadır.

 

Seyyar satıcıların çalışan zabıtalara, karakola, belediyeye saldırarak yumurta atmışlar. 

Bunlara sebebiyet verenler haklarında yasal işlem başlatılmış mıdır?

 

6 kadrolu memur 3 uzman toplam 35 kişi kalanı sözleşmeli akşam sekiz sabah 004 gece can güvenliğimiz yok seyyar çalışması yaptıktan sonra seyyarlarda bize saldırıyor, karakola saldırıyor .

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 10. maddesinde belirtilen, Amir mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiğinden, diğer zabıta personellerine uygulanan nöbet tutma, münavebeli çalışma, iki günlük izin ve benzeri durum ve koşulların bu personellere de uygulanması gerekmektedir.

 

Zabıta personellerinde rotasyon uygulanmakta mıdır?

Görev yer değişimi hangi kriterlere göre, ne kadar süre ile yapılmaktadır?

İzin saatleri ve çalışma saatleri zabıta çalışma yönetmeliğine ve memurlar arası hakkaniyet ölçülerine uygun mudur?

Aynı görevde (görev yeri değişebilir) kimler ne kadar süre ile görev yapmaktadır?

Tüm bu bilgileri içeren yazılı bir dokümanın grubumuza bilgi olarak verilmesi, geç saatlere kadar çalışan personellerin, güvenlik sorunlarının çözümlenmesi ve görev yerlerinin değiştirilmesi için önerimizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

 

90

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Fındıkzade Çukurbostan Parkı                                                                               03.09.2012

 

Seyiddömer mahallesinde belediyemiz tarafından yapılan şehir parkı faaliyete geçmiş ve çok sayıda vatandaşımızın kullanımına sunulmuştur.

Çevre halkının yoğun olarak kullandığı bu parkta sık sık güvenlik problemleri çıkmaktadır. Gelen vatandaşları tedirgin eden ve çevrede oturan vatandaşlarımızı rahatsız eden bu durumun ortadan kaldırılması için alınan zabıta-i önlemler yetersiz kalmaktadır. 

Bu parktaki güvenliğin sağlanması için emniyetle birlikte çalışma yapılması emniyet ekiplerinin sık sık kontrol etmeleri yada devamlı bir ekip bulundurulmasının sağlanması ile park içinde mobesa kameraları ve ses anons sisteminin yapılarak güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

 

89

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Kızılelma caddesi                                                                                              03.09.2012

 

Kızılelma caddesinin benzinciden sonraki kısmında kaldırımlar sağlı sollu olarak işgal halinde bulunmaktadır. Araçlar, caddenin benzincinin bulunduğu kavşaktan Kocamustafapaşa caddesine kadar olan kısmında yola dik olarak park ederek yaya ve araç trafiğini aksatmaktadır. Karşı kaldırımda ise kahvehane ve diğer esnafların kaldırım işgalleri yaya trafiğini engellemektedir.

 

Kızılelma caddesinin bu bölümünde ciddi bir çalışma yapılmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Bu caddenin 1.derecede önem arz eden ana arter ve hastane yolu olduğu da göz önünde bulundurularak ivedilikle düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

Bu konuda gerekirse Büyükşehir belediyesi ile müşterek bir çalışma yapılarak caddenin işlevinin düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

 

88

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Ramazan etkinliklerinde Siyasi Çalışma                                                             06.08.2012

 

Ramazan etkinlikleri kapsamında organize edilen iftar yemeklerinin dağıtımından hemen sonra iftar açılmadan AKP’ bazı Kadın görevlilerinin, iftara katılan bazı Kadın vatandaşlara AKP’ ye üye yapmak üzere üye formaları dağıtarak vatandaşların formları doldurmaları istendiği gözlemlenmiştir. Bu durum formların doldurulduğu esnada olaya şahit olan çok sayıda vatandaşımızın gözleri önünde cereyan etmiştir. (Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı ve Kadırga Parkı)

 

Fatih Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bu etkinliklerde bir siyasi partinin üye kaydı yapmasına müsaade edilmesi yasal değildir. Belediye Başkanlığının bu çalışmalardan haberi olduğu ve göz yumduğunun, dini siyasete alet ettiğinin bir kanıtıdır.

 

Belediye bütçesinden ve kamunun parasını kullanarak yapılan bu tür etkinliklerden siyasi rant sağlamak suç unsuru taşımaktadır. Bu durum anayasamızda laiklik ilkesine aykırı bir eylem olduğundan bu suçu işleyenler hakkında yasal işlemler başlatılmalıdır.

 

Bu gibi siyasi faaliyetlere önümüzdeki günlerde de müsaade edildiği takdirde yasal yollara başvurarak kamuoyunun bilgisine sunacağımızı ihtar en bildirir, ivedilikle bu uygulamadan vazgeçilmesi, ilgililerin uyarılması, yasal işlem başlatılması ve gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz

 

87

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Halktaş                                                                                                                      06.08.2012

 

Belediyemizin şirketi Halktaş tarafından işletilen Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkındaki kafeterya açıldığı günden itibaren bilhassa 18.00 saatlerinden sonra tamamen dolu olarak çalışmaktadır.

 

Akşam saatlerinde oturacak yer bulunmayan kafeteryada, maalesef her hesap kesilmesinde zorunlu olarak düzenlenmesi gereken perakende satış fişi düzenlenmediği tarafımızdan tespit edilmiştir.

 

Ekte dokümanları yapılan fişler incelendiğinde geç saatlerde ısrarla istediğimiz için kesilen fişlerin saat ve fiş numaralarından bu tespitimizin haklılığı ortaya çıkmaktadır.

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için zorunlu mali belge düzenlenmesi açısından,  kamunun malı olan şirketin hesap verebilirliği, kar ve zararın tespiti, kayıt zorunluluğu açısından ayrıca, kamu zararına yol açacağından suç teşkil eden bu durumun ivedilikle düzeltilmesi zorunludur.

 

Bu konu ile ilgili, ihmali bulunanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması,  bahse konu aksaklıkların giderilerek tarafımıza ivedilikle yazılı bilgi verilmesi,  aksi takdirde belge düzenine uyulmadığı ve kamu zararına yol açıldığı için İstanbul Defterdarlığı ve Sayıştay nezdinde suç duyurusunda bulunacağımız bilgisini vererek, gereği için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

Eki: Kesilen Fişler

 

86

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Sokak Tabelasındaki isimler                                                                                   06.08.2012

 

 Alemdar mahallesinde bulunan Bab-ı Ali Caddesi ismi BAB-ALİ olarak yanlış yazılmış ve tabela caddenin köşesine asılmıştır. Tarihi Yarımada da hizmet yapan Fatih Belediyesi Başkanlığına, bu ve benzeri hataların yapılmaması için gerekli özen, dikkat ve denetimin ciddiyetinin önemini bir defa daha hatırlatmak görevimizdir.

 

İvedi olarak bu ve benzeri yanlışlıkların düzeltilmesi için tüm sokak isimlerinin tekrar gözden geçirilerek gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 

Eki: Tabelanın Resmi

 

85

 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Konu: Ramazan etkinlikleri                                                                                               06.08.2012

 

Ramazan etkinlikleri kapsamında konuşmacı Nihat Hatipoğlu’na  ve diğer sanatçılara  verdikleri mesai için ne kadar ücret ödenmektedir?

Nihat Hatipoğlu’na verilen ücret için yasal prosedür uygulanmakta mıdır?

Ramazan etkinliklerinde dağıtılan iftariyeliklerin birim maliyeti ne kadardır?

Yukarıda belirtilen soruların cevaplanması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

 

****** 79- 70 -81 - 82- 83 - 84 -*********

Bu yazı 2356 defa okunmuştur.