Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

İnsanlar Allah'ı anlamak için görmek istiyor

15 Kasım 2020 - 17:09

Hiç düşünmüyorlarki İnsanlar hayatı beş duyusu ile müşahade ederler, Varlığına şahit olduğumuz somut şeyler hep çifttir, Zıddı, benzeri olmayan şeyleri bilemeyiz.

Allah mutlak tektir, Tek olan varlıkları beş duyumuzla göremediğimize göre 

Burada devreye akıl giriyor, Göremediğimiz, Tutamadığımız elektronik dalgaları kullanarak Telefon, Tv. Bilgisayar, Web iletişimleri sağlıyoruz.

Göremediğimiz duyamadığımız halde bu elektronik dalgaları inkar edebilirmiyiz?

Allah bizi yaratırken Sınav olan Dünya hayatında kendisini görebilme kabiliyeti yaratmadı.

Bu merakımızı Ahirette gidereceğiz inşaallah.

Bizim burada yapmamız gereken, Allahın cc. Kuranı kerimde sıklıkça uyardığı gibi Aklımızı kullanarak Allahı Akıl-İlim gözü ile görebiliriz.

Kainatımızda neleri beş duyumuzla göremiyoruz lakin aklımızla, Tepkilemeleri ile varlıklarına şahit oluyoruz.

 

Birde "Allah cc. beni yaratırken banamı sordu, Ben ondan cennetmi istedim?" diyerek itiraz edenler var.

Kuran Tefsir bilgisi olmayanlar, ya bilgisizliği ile itiraz ediyor, Yada meallerle kuranı kerimin hikmetini araştırıyor. 

Hiçbir kitap başka bbir dile birebir çevrilemez, 1425 yıllık Kuranı kerimin kelimelerinin karşılığını değil arap olmayanlar, Araplar bile anlamıyor. Bu nedenle Arapça konuşan milletlerinde Meal-Tefsirleri var (Mesela: Seyyit Kutup'un yazdığı 8 cilt Fizalil Kuran) 

Değişen Dünya yaşantısı veya Emperyalist asimilasyonlar nedeniyle biz nasıl "Kaşgarlı Mahmud'un yapıtı 'Divan-ı Lügati't Türk'ü" günümüzde çoğunlukla anlayamadığımız gibi, Araplarda vahiy Arapçasını anlamıyor.

 

Kuranı Kerim hakkında bilgi sahibi olabilmek için ilgilendiğimiz ayetleri meal+Tefsir+İlgili hadisleri göz önüne alarak anlamaya çalışmalıyız.

Kuran ve hadis üzerinde günümüzdeki kaos, kargaşanın sebebi salt meal bilgisi ile tartışılmasından kaynaklanmaktadır.

 


Bu konuda Allah cc. Kuranı kerimde birçok yerde "Biz sizden sadakat sözü aldık, Sizinle ahitleştik, Siz sözünüzde durmadınız, Kalû Belâda Allaha söz verdik" gibi bilgileri görüyoruz bunlar üzerinde maalesef düşünmüyoruz. Bu konuda pekçok meal yeterli bilgi sunmuyor.

Evet Allah cc. Bize bu sınavı teklif etti Bizde kabul ettik. Bu konuda detaylı bir makale yazmak vacip oldu Lütfen bekleyiniz.. 


 

Biliyoruz ki Dünyada ve Ülkemizde bir araştırma yapıp söz konusu araştırmayı kitaplaştırmaya kalkanlar ilgili kurumdan kitabını onaylatması gerekiyor. 

Söz konusu her alanda bu şartın gereği yapılırken Kuran meal ve tefsiri yapanların eserleri Diyanet tarafından gözden geçirilmiyor, Diyanetin itiraz etmesini sağlayacak bir yetkisi yok, Bunu Liklik ilkesine bağlıyorlar.

 

Laiklik Ayrı, Müslümanların Kitabını, inançlarını dejenere eden ateist kişilere bile sınırsız küfretme, yalanlama özgürlüğü nasıl sağlanıyor anlayabilmiş değilim.

Devlet+Diyanet basit bir ürünün piyasaya sürülmesi için uzmanından onay raporu isterken, İslamın Ayet ve Hadisleri için hiçbir koruma yok. maalesef...DİP NOT: Allah'ı görmek isteyenler şunu unutuyor, Bu hayat bir sınav, Allahı Akıl ile anlayıp, Allaha itaati Kur'anın istikametinde yaşamaktan ibaret bir sınav. 

Bu yazı 259 defa okunmuştur.