Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

istiklal marşının 571 hece 1453 harften oluşması

13 Nisan 2014 - 14:30


istiklal marşının 571 hece 1453 harften oluşması

istiklal marşımızın tıpkı kuranı kerimde ki gibi içinde sayısal mucizeler olduğunun göstergesidir. 

 

kuran’ı kerimde ki bazı sayısal mucizeler:

 

kuran’da tekil olarak gün ( yevm) kelimesi tam 365 sefer geçer. dünya güneş etrafındaki bir turu olan bir yıl yani 365 gündür. gün kelimesinin çoğul kullanımı olan (eyyam, yevmeyn) kelimeleri ise tam 30 değer geçer. kuran’da ay (senenin ayı anlamında) tam 12 sefer geçer. bilindiği gibi bir sene 12 ay vardır. gün kelimesi tüm çekimleriyle kuran’da tam 475 sefer geçer. bu 19’un tam 25 katıdır. bu sayının 19 katı olmasının bir önemi vardır. bunun dışında da 25 sayısının güneş için ayrı bir önemi vardır. dünya güneşin etrafında bir yılda döndüğünde kendi ekseni etrafında 365 kere dönmüş olur. güneş ise kendi etrafında bir yılda tam 25 sefer döner. ayrıca 25’in katsayısı olan 19’un güneş-dünya-gün kavramları bağlamında önemi vardır. çünkü dünya’nın, güneş’in ve ay’ın aynı hizaya geldiği meton devri; 19 dünya yılında bir oluşur. 

 

yani güneş bir meton devrinde 19×25= 475 defa kendi etrafında dönmüş olur.. bu sayı tamı tamına gün kelimesinin tüm türevleriyle kuran’daki geçiş sayısına eşittir. dünya ve güneşin hareketleri ile kuran’da gün, ay, kelimelerin tekrarlarının bu kadar ilişkili olması gerçekten tesadüf olarak düşünülemez. bu tekrar sayıları ile dünya ve güneş’in hareketleri arasındaki uyum hesaplanması kolay fakat taklit edilmesi imkansız bir kuran mucizesidir.

karaların ve denizlerin oranı

“deniz (bahr)” kelimesi kuran’da 32 defa geçer. kuran’da geçen “bahr” kelimesi deniz-ler gibi, göl, ırmak tipi büyük suları da ifade eder. “kara (berr, yabas)” ifadesi ise kuran’da 13 defa geçer. eğer 32’nin 45’e oranını alırsak karşımıza %71,111 çıkar. dünya üzerindeki karalarla denizlerin oranı da bu çıkan orandır. dünya’nın %71’i sularla kaplıdır, %29’u ise karalarla kaplıdır.

tekrar eden kelimeler

kuran’da birbiriyle ilişkili bazı kelimelerin tekrar sayısına bakıldığında da ilginç bir sonuç ile karşılaşılmaktadır:

kadın 23 kere

erkek 23 kere

insan hücresinde 46 kromozom vardır. erkek ve kadın üreme hücrelerinde ise 23’er kromozom vardır. kuran’da kadın ve erkek kelimelerinin eşit geçmesinin yanında, üreme hücrelerinindeki kromozom sayısının da tekrar sayısı olan 23 olması oldukça dikkat çekicidir.

insan kelimesi kuran’da tam 65 sefer geçer. insanın oluşumunda geçirdiği evreni tanımlayan kelimelerin kuran’da geçiş sayıları da 65’tir.

 

toprak (turabun) 17 kere

nutfe ( nutfun) 12 kere

embriyon ( alak) 6 kere

bir çiğnemlik et (medaa) 3 kere

kemik (izamun) 15 kere

et (lehmun) 12 kere

toplam 65

 

bitki 26 kere

ağaç 26 kere

 

ceza 117 kere

affetmek 234 kere ( 117’nin 2 katı)

 

dedi 332 kere

dediler 332 kere

 

dünya 115 kere

ahiret 115 kere

 

iman 25 kere

küfür 25 kere

 

şeytan 88 kere

melek 88 kere

 

cennet 77 kere

cehennem 77 kere

 

zekat 32 kere

bereket 32 kere

 

yaz+sıcak 5 kere

kış +soğuk 5 kere

 

akletmek 49 kere

nur 49 kere

 

dil 50 kere

vaaz 50 kere

 

sevgi 88 kere

itaat 88 kere

 

musibet 75 kere

şükür 75 kere

 

doğru yol 79 kere

rahmet 79 kere

 

sıkıntı 13 kere

huzur 13 kere

 

hıyanet 16 kere

habis 16 kere...

Bu yazı 19064 defa okunmuştur.