Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Kût'ül-Amâre Felahiye savaşında dedem İbrahim efendi

30 Ekim 2019 - 23:19

Balkan Savaşları, !.

Dünya Savaşı,

Çanakkale savaşı ve Kurtuluş savaşında Osmanlı dönemi Müslüman Türklerin şehid kayıt defterlerinin birçoğu günümüze gelmedi,

Ya tutulmadı, yada bir şekilde imha edildi.Şehid defteri mevcut olupta henüz tercüme edilmeyenler olduğunu yeni öğrendik.

Akıbeti hakkında resmi bilgimiz olmayan Ahmet oğlu İbrahim dedemizin Bağdat yakınlarında Kut'ul Amare savaşında Felahiye muharebesinde şehid olduğunu 2019 yılında öğrenebildik.

 Dileriz bütün şehidlerimizin mezarını bulmak mümün değilse bile resmi kaydını en yakın zamanda öğreniriz.Büyük dedem Ahmet efendinin 4 oğlu vardı. 

Ahmet oğlu Hasan, D:1871 - Ö:20.09.1939, 

Ahmet oğlu İbrahim, D: 1874 - Ö:03.04.1916,

Ahmet oğlu Mehmet, D:1879 - Ö:15.06.1918,

Ahmet oğlu Abdullah, D:1881 Ö: 18.05.1916,

 

 

Hasan Dedemin kardeşlerinden  İbrahim 1916 Felahiye savaşında şehid oldu.

Ölüm tarihleri nüfus kaydına geçmiş olmasından dolayı Kayıp değiller, Abdullah dedemiz Balkan savaşlarında öldüğünü biliyordum, Mehmet dedemiz 39 yaşında, Abdullah 35 yaşında, İbrahim 42 yaşında savaşlarda vefat ettiler.Hepsi evlenmiş Abdullah ve Mehmet'in, Çocukları varmı bilmiyoruz (Nüfusta görülmüyor)

İbrahim dedemiz gibi Mehmet ve Abdullah dedemizinde yeni ortaya çıkacak bir şehit defterinde adlarını göreceğimizi umuyorum.

Hepsinden Allah razı olsun, merhametiyle muamele eylesin, Bizleride onlara layık torunlar eylesin İnşaallah..

 

TDK; DERLEME SÖZLÜĞÜ (TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ)

Tirin:Sağlam, Güçlü

TDK; GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

Koz:Ceviz, Sert

Sülale adı; "Tirinkoz", Sağlam + Güçlü, Sert + İnatçı Anlamında kullanılmaktaydı

  

Kût'ül-Amâre Felahiye savaşı

Kut Muharebesi olarak da bilinir. Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınması başarasıyla sona erdi. 

Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. Öyle ki İngilizlerin, Türk tarih kitaplarından bile sildirecek kadar unutmak istediği hafızalara kazınacak bir zafer olma özelliği göstermektedir. İngiltere, 1916’daki bu savaşta tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden birini yaşayarak, İngiliz tarihinde Türklerin kendilerini nasıl bozguna uğrattığına acı bir şekilde şahit oldu.

 

22Kasım 1915 Selmanıpak savaşından sonra İngiliz komutan Townshend Kut-ül Amare’ye çekilir ve Osmanlı güçleri kenti kuşatma içine alırlar… Bu savaş raporlarını karargahta kayda alan Yüzbaşı Selahattin’dir…

 

İngiliz güçleri güneyden kuşatmadaki arkadaşlarını kurtarmaya gelirler…

 

Osmanlı kuvvetleri onların önüne set çekerek, Kut-ül Amare’ye gelmelerini önlerler…

 

En şiddetli savaşlar burada yaşanır… 

21 Ocak 1916’da Birinci Felahiye Savaşı denilen savaşta Bekir Sami (Kunduh) komutasındaki Osmanlı kuvvetleri İngilizleri süngü hücumu ile püskürtürler…

 

Bu haberi kolordu karargahında telgrafla alan Selahattin ‘Yaşasın Bekir Sami’ diye bağırır…

 

4 ay boyunca süren kuşatmadan sonra Kut-ül Amare’deki İngiliz General Townshend 400 subayı ve 13 bin askeri ile birlikte Osmanlı kuvvetlerine, Halil Paşa’ya teslim olur…

 

KUT’ÜL AMARE ZAFERİ NEDİR? 

İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı’nın temel muharebelerinden biri olarak tanımlanmaktadır. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. Dicle Nehri kıyısında Kut’ül Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınması başarasıyla sona erdi.

 

KUT’ÜL AMARE ZAFERİ’NDE NELER YAŞANDI?

 

Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Bağdat’a ilerlemeye çalışırken 22-23 Kasım 1915’te Selman-ı Pak Muharebesi’ni (Ctesiphon) kazanamayarak geri çekildi ve 3 Aralık’ta Kut’a sığındı.

 

 

Goltz Paşa’nın Bağdat’a gelişi ve Nurettin Bey birliklerinin ilerlemesi Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu’nun komutanlığına atanarak 5 Aralık’ta Bağdat’a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa’nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) ‘Sakallı’ Nurettin Bey’in birlikleri 27 Aralık’ta Kut’u kuşattı.

 

İNGİLİZLERİN TÜRK ORDUSU KARŞISINDA ÇIRPINIŞLARI…

 

İngilizler Kut’u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki Tigris (Dicle) Kolordusuyla hücuma geçtiyse de 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi’nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede geri çekilme emrini veren 9. Kolordu Komutanı Miralay (Albay) ‘Sakallı’ Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa’nın kendisinden bir yaş küçük amcası olan Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

 

İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi’nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi’nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler Mart başında tekrar taarruza geçti. Ancak 8 Mart 1916’da Sabis (Dujaila) mevkiinde Miralay (Albay) Ali İhsan Bey (Sabis) komutasındaki 13. Kolordu’ya hücum ettiyse de 3.500 asker kaybederek geri çekildi. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

 

 

TÜRK ORDUSUNDAN İNGİLİZLERE AĞIR DARBE!

 

Yüzüncü yılı kutlanan Kut’ül Amare zaferiyle ilgili destansı bir kahramanlık ortaya çıktı. Bir Osmanlı askeri, İngiliz savaş uçağını tüfeğiyle düşürmeyi başardı. Kut’ül Amare Kuşatması’nda 13 bin  300 İngiliz asker, 13  general ve 481 İngiliz subayı esir alındı. İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri, 23.000 ölü ve yaralı verdi.

 

EN AŞAĞILIK ŞARTLI TESLİM!

 

İngiliz tarihçisi James Morris, Kut’un kaybını “Britanya (İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi” olarak tanımlamıştır. Bu yenilgi İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial uyandırdı. Bunun üzerine General Lake ve General Gorringe İngiliz ordusunda görevlerinden alınmış ve yerlerine General Maude getirilmiştir.

 

KUT’ÜL AMARE ZAFERİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKİCİ DETAY…

 

Kut’ül Amare Zaferinin askeri tarih açısından bir başka önemi de, bilinen ilk havadan ikmal denemesini İngiliz ordusunun Kut’taki birliklerini ikmal için 26 gün boyunca Dicle’deki Ora Üssü’nden 3 adet Short 184 tipi 225 beygirlik deniz uçakları ile bu kuşatma sırasında gerçekleştirmiş olmalarıdır. Ancak bu çaba yeterli olmamış ve sonucu değiştirmemiştir. Halil Paşa Kut’ül Amare zaferine istinaden Kut soyadını almıştır.

 

 

HALİL PAŞA’DAN KUT’ÜL AMARE ZAFERİ SONRASI ÖNEMLİ MESAJ!

 

Halil Paşa, Kutü’l-Amare zaferinden sonra 6. Ordu’ya yayınladığı mesajda şöyle dedi:

‘’Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut’ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz.’’

 

Bu yazı 1705 defa okunmuştur.