Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Kanal İstanbul İtiraz gerekçelerinden bazıları

27 Aralık 2019 - 10:18 - Güncelleme: 01 Mart 2021 - 21:56

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak hazırlanmış olan 1595 sayfalık “Son Şekli Verilen ÇED Raporu“ ile ilgili sadece 10 gün içerisinde görüş ve itirazların iletilmesi istenmiştir.

Ataşehirde bulunan İl Çevre müdürlüğüne ulaşım imkanları çok kimse için imkansız olduğu görülmektedir. E-devlet üzerinden  cimere görüş ve öneri sekmesinden Projeye itiraz dilekçesi gönderebiliriz (Sadece İstanbul değil, Projeden zarar göreceğini iddia eden bütün TC: Vatandaşları gerekçeleri ile itiarzda bulunabilir)

Rapor pek çok konuyu görmezden gelirken bile telafisi imkansız zararları tanımlamaktadır. Bölgenin susuzlaşacağı, gölün, kente su sağlayan barajın tuzlanacağı gibi pek çok nokta açıkça belirtilmektedir.

Ayrıca rapor pek çok tehlikeyi görmezden gelmiştir. 1,1 milyar metreküp hafriyat yapıp sahilde bir milyon m2 dolgu yaparak İstanbul’un bütün damarlarını kesip üstüne 8 köprü yaparak ve pek çok asfalt-beton yatırımına yol vererek yaratacağı tahribatı anlamaktan uzak olduğu ortadadır.

Projesinin tek açıklaması rant olduğu ortadadır. Nitekim raporun 371. sayfasında gelir kalemi olarak “gayrimenkul gelirleri” ifadesi, hepimizin bildiği arsa toplama haberleri şüphe bırakmamaktadır.

Deprem ve iklim krizine kaynak yokken projeye halkın kaynağının ayrılması müsrifliktir. Zaten ÇED’de YİD modeli ile yapılacağını belirmesi paranın diğer KÖİ modellerinde olduğu gibi halka ödetileceğinin gösteresidir.

Projenin “telafisi imkansız daha FAZLA zararlar” doğuracağı, iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya sürükleyeceği, depreme gitmeyen paraların ranta gideceği ortada iken bu kadar ekolojik ve ekonomik çelişkinin olduğu ÇED raporunun iptaline, Anayasa’nın madde 56, madde 90 ve de 4990 sayılı kanununla devlete verilen sorumlulukların dikkate alınarak projenin reddedilmesi için bilgilerinize sunuyorum.

Şeklinde metin girerek çevre ve şehircilik bakanlığı seçilerek de bu işlem yapılabilir.

Bu yazı 569 defa okunmuştur.