Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Ağabeyliğin aslı nedir?

01 Aralık 2022 - 15:21

Ağabeylik öyle basit bir mesele değildir,
Ağabey, Babanın olmadığı yerde baba, Annenin olmadığı yerde anne olmaktır.
Aileyi kanatlarının altına alıp korumak haklarını zayi etmemektir.

Feodal sistemlerde kırsalda devletin görevini (Vergi almak, Toplumsal Adalet, Asayişi sağlamak) Ağanın görevidir.

Buradan yola çıkılarak Aile içindeki sosyal sınıf içinde baba ve anadan sonra gelen, Babanın olmadığı yerde ailenin en büyük erkek üyesi aile otoritesidir.


Annenin tavsiyelerini ciddiye alıp kardeşlerine babalık yapmak ağabeyin asli görevidir.
En büyük erkek kardeş babalık görevini layıkı ile yapmıyorsa, Anne ve kardeşlerine karşı adaletle hükmetmiyor, Bencillik ayrımcılık ihmal yapıyor, ailesini mağdur ediyorsa Duruma itiraz ederek otoriteyi eline alacak kuvvet ve cesareti olan küçük kardeş aile içinde otorite olabilir, Bu otoriteyi ele alan küçük kardeş kendinden yaşça büyük olan kardeşlerine emir verebilir, davranış bozukluklarına müdahale eder, Son çare olarak Aile içinden kovabilir.

Annenin tavsiyelerini ciddiye alıp kardeşlerine babalık yapmak ağabeyin asli görevidir.
En büyük erkek kardeş babalık görevini layığı ile yapmıyorsa, Anne ve kardeşlerine karşı adaletle hükmetmiyor, Bencillik ayrımcılık ihmal yapıyor, ailesini mağdur ediyorsa Duruma itiraz ederek otoriteyi eline alacak kuvvet ve cesareti olan küçük kardeş aile içinde otorite olabilir, Bu otoriteyi ele alan küçük kardeş kendinden yaşça büyük olan kardeşlerine emir verebilir, davranış bozukluklarına müdahale eder, Son çare olarak Aile içinden kovabilir.

Ailenin ilk erkek çocuğu olmak otorite olmak için yeterli değildir, İlk erkek çocuk Ağabeyliği yapamadığı takdirde bütün örf-adet haklarını kaybetmiş demektir.

Ağabey baba şefkati ile aileyi kucaklayabilen, fedakârlık yapabilen, Elindeki otoriteyi fırsata çevirmeyen sorumluluk sahibi kişidir.

Ayrıca toplum içinde aynı kabiliyetle çevresini toplayıp kollayan kişilere de ağabey denir, Mahallenin ağabeyliği de kısmen aynı hassasiyetleri içermektedir

Sadece yaşça büyük olmak ağabey olmaya yeterli değildir, Fedakârlık, Cesaret ve korumacılık, Merhamet sahibi olmak zorundadır.

Dipnot: Türk toplumunda tahribata uğrayan özgün dilimiz birçok kelimeyi unuturken Cumhuriyet öncesi Farisi-Arabi kelimeler, Cumhuriyet döneminde bilhassa Yunanca-Fransızcadan kelimeler devşirilmiş Özgün Türkçemiz zaafa uğratılmıştır.
Bu kelimelerden biri de kardeştir.
Kardeş kelimesi Arapça olup manası; Hucurrat 10: Müminler ancak kardeştirler.
Aynı anadan doğanlara Karındaş denir.  Meslektaş, Yoldaş gibi.


SÖZLÜKLERİMİZDE AĞABEY TANIMI ÇOK EKSİK

Ağabey olmak ne demek?
Bir anlamda yerine göre anne - babalıktır abi olmak.
Kardeşler arasında asla ayrım yapmamak, aynı zamanda birbirinden korumaktır.
Yolu biliyormuşçasına yol göstermeye çalışmaktır.
Mevcut hayat bilgisini arada bir dönüp kardeş denen mecburi akrabanın talebi üzerine hizmetine sunmaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum