Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Kadir gecesi ne zamandır?

01 Haziran 2021 - 13:19 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 - 13:28

Kadir gecesini bir  gecede "27." arayanlar Dünya hayatı bir imtihandır.
Allah adildir Kulları arasında haksızlık-torpil yapmaz.
Halk arasında kadir gecesini piyongo gibi algılayan, Beyhude geçen bir ömrü bir gecelik ibadet ile telafi etme kolaylığına sığınıyorlar. 
Maalesef konuyu böyle açıklayan pekçok Diyanet personeli halkı yanıltıyor, Kendilerinin yanıldığı gibi.

Evet Kadir gecesi kesin "bin aydan" hayırlı bir gecedir, O gecede rahmete ulaşmak bir mükafattır (Allah cc. razı olduğu kullarını bir vesile temizlemek ister) 
Öncelikle geçmiş günahlarımızdan nadim olmak, kalan ömrümüzü İhlas ve sadaketle "Dünyaya meyletmeden" yaşamaya gayret etmek gerekir.

Allah cc. Geçmişi karanlık, Son pişmanlık zamanı gelmeden istikamet değiştirip Allah'ın rızasını arama peşinde koşan muttaki kulların geçmişine keffaret olması için Allah şehitlik, zalimlerin zulmü, Kadir gecesini hakkıyla ihya etmeyi nasip eyler. (Rabbim bizlere de böyle hayırlı vesileler nasip eyler inşaallah.

Rivayet: Hz. Muhammed As. Kendisine sorulan "Kadir gecesi ne zaman" sorusuna, Bazen, O'nu gecelerinizde arayınız, Ramazan gecelerinde arayınız, Ramazanın son 15 gecesinde arayınız, Ramazanın son on günü gecelerinde arayınız, Ramazanın son üç gecesinde arayınız, Ramazanın 27. gecesinde arayınız. Demiştir.
Buradaki farklılıkların sebebi soran kişinin takvasına uygun zorlukta bir zamana işaret etmiştir. Çok zavallı veya henüz takvası olmayan bir kişiye bir gün tavsiye etmiştir.
Günümüz Müslümanlarının bu bir günü tercih etmesi ne kadar Allah rızasından uzak yaşadığımızın ispatı oluyor...Kadir Suresi 1. Şüphesiz ki biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indir(meye başla)dık.
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki!
3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4. Melekler, beraberlerinde rûh (Kur’an) ile, Rablerinin izniyle her iş için inerler.
5. O (gece), tan yeri ağarıncaya kadar esenlik (gecesi)dir.


Mü'min Suresi 15. (Allah) dereceleri yükseltendir; arşın sahibidir. Kavuşma günüyle ilgili uyarmak için emri gereği kullarından dilediğine rûhu (Kur’an’ı) indirir.

Şûrâ Suresi 52. İşte böylece sana da emrimizden bir rûh (Kur’an’ı) vahyettik. Sen o Kitabı ve (esasları belirlenmiş) o imanı bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi (layık olanı) kendisiyle doğru yola ulaştırdığımız bir nûr (ışık) kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin:

Mücâdele Suresi 22. Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun, Allah’a ve Elçisine karşı gelenlerle –babaları veya çocukları veya kardeşleri veya akrabaları da olsa– dostluk ettiğini göremezsin. İşte (Allah) onların kalbine iman yazmış ve katından bir rûh (Kur’an) ile onları desteklemiştir. (Allah) onları içlerinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah kendilerinden razı, onlar da O’ndan memnun olmuşlardır. İşte onlar Allah’ın tarafındadır. Dikkat edin! Allah’ın tarafı(nda olanlar) kurtulanların ta kendileridir.

Dip Not: Kadir gecesini nasıl arayacağız?  Öncelikle nasuh tövbesi ile hayata Allah rızası için sarılmak gerekir. 
Hicri takvim Normal takvimden 10 gün kısadır, Bunun hikmeti Dünya şartlarını 36 yıl içinde bütün coğrafyalara dağıtmaktır. ( Eğer Miladi takvime göre ibadet yapsak, Yazın 18,5 saat oruç tutan bölge Müslümanları ömür boyu 18,5 saat oruç tutacak, 9 Saat tutan bölgelerde Müslümanlar ömür boyu 9 saat Oruç tutacaklardı)
Allah cc. Bu şekilde şartları değişken yaparak bir adalet sağlamış oldu. İbranilerin İbadet takviminde de biryıl 355 gündür.
 

Bu yazı 824 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum