Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Müslümanlar aptallaştırıldı İslam'ı bilmiyorlar

22 Eylül 2022 - 13:19

Günümüzde, Son On Yıllarda yaşanan Laik-Anti laik, Müslüman-Gayri Müslim tartışmaları maalesef pek ilmi değil siyasi ve politiktir
Mesela Türban ve Tesettürü savunanlar her şeyi söyledi, Fakat tesettürün bir ibadet olduğunu söylemek akıllarına gelmedi.

Tesettürü çağdışı anlayış olarak ele alan Laikler, Ateistler Dini hayatı siyaset sayarak
Din+İnanç+İbadet özgürlüğünü teminat altına alan TC. Anayasasının tanıdığı ibadet özgürlüğünü yok saydılar.


Birde Tesettürlü olup kendini Müslüman olarak tanımlayan, İman sınırlarını bilmeyen, Amel ve itikatta İslam'a aykırı düşünceye sahip teslimiyetsiz kişiler dikkat çekmedi.

Kısacası laik devlet Din ve İslam konusunda halkı gereği gibi bilgilendirmedi. laik batıda din eğitimi Kiliseye terk edilmiş olmasına rağmen TC. Laikliği batı gibi uygulamadı, İslama inananlar dinin gereğini yapamadı.

Resmi Diyanet İslami değildir, İbadet memurluğu İslami değildir,

Diyanet İslam'ın emrettiği pek çok konuda yetki sahibi değildir, Sanıyorum DİB'in  kurulması ve korunması yöneticilerin İslami sevdiklerinden değil Müslümanların İslami özgürlüğünden korktukları için Müslümanlığın denetimini  "diğer dinlerde azınlıklara verildiği gibi" Müslümanların inisiyatifine bırakmak istemiyorlar.

Müslümanlar Cami ve İmamlar bir asırdır,  Kilise-Papaz, Havra-Haham, Cem evi-Dede ibadet özgürlüğüne kavuşamadı.
İslam dininin temeli İslam ibadet özgürlüğüdür, maalesef bu konuda Müslümanlar azınlıklar kadar özgür değildir

Devlet azınlıkların ibadetlerine asla karışmadığı halde Müslümanların bütün ibadetlerini devlet memuru! denetim ve gözetiminde yaptırıyor

Müslümanlar "cemaat olun En takvanızı imam-Reis yapın" emrinin gereğini yapamıyorlar.

Ve Sünni Müslümanlık %90 erimiş pörsümüş tanınmaz hale gelmiş, Allah'ın ahir zaman dini İslam ilk günkü gibi durduğu halde Müslümanız diyenler İslam ve Kuran ahlakından Ahkamından fersah fersah uzaklaştılar
Artık kendileri de biliyorlar ki yaşadıkları hayat tarzının kuran ve sünnet ahkâmıyla ilgisi yok 

YORUMLAR

  • 0 Yorum