Arşiv haberlerimiz

Arşiv haberlerimiz

fatihten@gmail.com

Toklu dede mescidi 1. derece anıt eser ama

07 Şubat 2021 - 16:10

Toklu dede mescidi Her imar değişikliğinde yer değiştiriyor
1935lerde yok edilen eski roma kilisesi, Fetihle camiye dönüştürülen Toklu dede mescidi Fatih belediyesinin rantsal dönüşümü ile mahalle bazlı otel alanına devşirildi


FATİH BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMARLARDA DEĞİŞİKLİK YOK DİYOR.
 SİZCE DE DEĞİŞİKLİK YOK MU DERSİNİZ?

Fatih'te hayata geçirilen Yenileme projelerinden biri olan Ayvansaray Türk mahallesi projesi içinde kalan Toklu Dede Mescidi,  2005 Planlarında kırmızı işaretli yerinden taşınarak proje kenarına sur koruma bandı içine çekilmişti.


2012 planlarında yok edilen, yeri değişen, adı silinen yüzlerce cami medrese var, Bu uygulamada görüldüğü gibi açılan bir dava sonucu Toklu dede mescidi orijinal yerine çekildi. 
2012 imar planlarında cami alanı gerçek yerinde gösteriliyor

Yunan kaynaklarından Toklu dede mescidi fotoğrafları

Toklu Dede Mescidi, Bina aslında Bizans Doğu Ortodoks kayıtlarında Adanmışlık kilisesi. Bu mescit 1929 yılında kısmen yıkıldı.

Toklu Dede Mescidi, daha önce kilise idi. Fâtih Sultan Mehmed Hân İstanbul’u fethedince câmiye çevirdi.

Bu câmiye Şeyh Toklu İbrâhim Efendi türbedar ve İmâm ta’yin edildi. Bu mübârek yerde nice büyükler, yıllarca hizmet verdiler. Civarda bulunan Emîr  Buhârî dergâhı da nice büyükleri bağrında barındırdı. Çok sayıda kâmil insanın yetişmesine vesile oldu. Hâfız Hüseyn Efendi, bu  dergâhın şeyhlerinden Ahmed Karamanî zamanına yetişti. Mehmed Emîn Tokâdî (r.aleyh) gibi büyükleri görmekle şereflendi.

Yeniçeri zümresine dâhil olan Hüseyn Efendi, Baltacılar kethüdâlığında bulundu. Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin talebelerinden Müstakim-zâde Süleymân Sa’deddîn Efendi’nin ilim ve feyzinden de istifâde eden Ayvansarayî Hâfız Hüseyn Efendi, 1201 (m. 1786) senesinde vefât edip, Eyyûb’de Zâl Mahmûd Paşa Câmii avlusuna defnedildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum