Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

FATİH İLÇEMİZDE EMLAK VERGİSİ VERMEYECEK PROJE ALANLARI

06 Ekim 2021 - 19:32

 YHGK E: 2010 / 5-662 K: 2010 / 651 T: 15.12.2010 Tarih ve sayı numaralı Yargıtay kararı evvelce uygulanan İmar kısıtlaması alanlarında emlak vergisi %10 ödenir hükmünü uygulamayarak, İmar kısıtlaması, Kamulaştırma kararı olan mülklerin emlak vergisi ödenmez (DURDURULUR) şeklinde karar verdiğini görüyoruz.

KONUYU DAHA İYİ ANLAYABİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ YARGITAY KARARINI VE DAHA ÖNCE YAYINLADIĞIMIZ İLGİLİ HABERLERİ OKUYUNUZ

Fatih belediyemizin web sitesinde, Belediye başkanımız Sayın Mustafa Demir'in Tv. Radyo, Basın duyurularında ilçenin çoğunluğunda İmar kısıtlamasına gidildiğini, Deprem ve çeşitli nedenlerle yeniden yapılanmakta olan Fatih ilçemizin 5366 sayılı yasanın müsaade verdiği şekliyle "Turizm, Ticaret, Konaklama"  alanı olarak belirlendiğini, Bu nedenle ilçenin nüfusunun takriben 150.000 kişiye kadar düşeceğini açıkladığına şahit olduk.
Fatih belediyesinin web sitesinde açıkça beyan edilen imar kısıtlaması alanlarında Gayri menkul'ü olanlar emlak vergisi vermeyecekler. Belediye yetkilileri yinede tahsilat yapmak isterlerse itiraz dilekçesi yazın.

YHGK E: 2010 / 5-662 K: 2010 / 651 T: 15.12.2010 Tarih ve sayı numaralı Yargıtay kararını gerekçe göstererek vereceğiniz İtiraz dilekçenize "VERECEKSİNİZ" şeklinde yazılı bir cevap alırsanız, Bu cevap dilekçesi ile Fatih Cumhuriyet Savcılığına  Suç duyurusunda bulunarak, 12 Aralık 2010 tarihli yukarıda özet bilgilerini verdiğimiz Yargıtay kararı gereği takibat yapılması talebiyle şikayette bulunabilirsiniz.
AŞAĞIDAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME PROJE ALANLARINDA GAYRİMENKULÜ BULUNAN VATANDAŞLARIMIZ EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYİN VE KARARIN TAMAMINI OKUYARAK HAKLARINIZ ÖĞRENİN, SAHİP ÇIKIN.


Yedikule Yenikapı Sahil Şeridi III. Etap (Yalı, Kasap İlyas, Çakırağa, Kürkçübaşı Mahalleleri) Yenileme Alanları
Yalı mahallesinin de içinde bulunduğu bölge Yıpranmış tarihi ve kültürel varlıkların yenilenerek korunması amacı ile 13.09.2006 tarihli resmi Gazetede yayınlanan 2006/1096 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilmiştir. Fatih Belediyesi tarafından açılan proje ihalesini kazana İlke Planlama ile projenin geliştirilmesi sürecine geçilmiştir.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=1159

Süleymaniye Bölgesi Yenileme Projesi
Süleymaniye Bölgesi’nin de içinde bulunduğu bölge yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması amacı ile 24.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilmiştir.

SÜLEYMANİYE BÖLGESİ YENİLEME PROJESİ
Süleymaniye Bölgesi’nin de içinde bulunduğu bölge yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması amacı ile 24.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilmiştir.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=1158

Neslişah Ve Hatice Sultan (Sulukule) Mahalleleri Yenileme Projesi
Neslişah (Sulukule) ve Hatice Sultan Mahalleleri Sur Koruma Bandı içinde yer alan, ancak bakımsız ve müdahale gerektiren yapılarıyla çöküntü bölgesi özelliği taşıyan mahallelerimizdendir.

Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri Yenileme Alanı ilan edilmiştir. Fatih Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nın ortak yürüttüğü proje, 2005 yılı Eylül ayında, imzalanan protokolle resmiyet kazanmıştır.
Projeyle, sur içinde yer alan bu iki mahallenin tarihi kent dokusuyla uyumlu, Tarihi Yarımadanın kentsel ve mimari mirasına uygun sağlıklı binalarla ve altyapıyla yenilenmesi sağlanacaktır.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=1155

Kürkçübaşı Mahallesi (Bulgur Palas Çevresi) Yenileme Projesi
Kürkçübaşı Mahallesi, Cerrahpaşa Camii yakınındaki eski eser tescilli “Bulgur Palas” binası baz alınarak yakın civarı ile birlikte Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun kapsamında Fatih Belediye Meclisi tarafından Yenileme alanı ilan edilmiştir.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=1154

Kentsel Yenileme Çalışmaları
Tarihi yapıların korunmasını ve kent dokusunun iyileştirilmesini sağlayacak Yenileme, Kentsel Yenileme ve kentsel tasarım projeleri ile sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen Belediyemiz, Fener ve Balat Semtlerinin Rehabilitasyonu Programı, Ayvansaray Mahallesi Canlandırma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi, Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri Kentsel Yenileme Projeleri hazırlanarak 2005 yılında gerekli çalışmaları başlattı.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=1153

Fener- Balat Semtleri Sahil Kesimi Yenileme Projesi
İstanbul’un tarihinde önemli bir yere sahip olan ve eşsiz sivil mimarlık örnekleriyle kültür anıtı özelliği taşıyan Fener ve Balat semtlerinin bir kısmı Belediyemiz tarafından yenileme alanı ilan edildi.

İstanbul’un tarihinde önemli bir yere sahip olan ve eşsiz sivil mimarlık örnekleriyle kültür anıtı özelliği taşıyan Fener ve Balat semtlerinin bir kısmı Belediyemiz tarafından yenileme alanı ilan edildi. 29 bin 353 mt² büyüklüğünde olan alanda toplam yapı sayısı 297’dir. Bunların 181’i tescilli sivil mimarlık örneğidir. Toplam 34 adet anıt eser bulunan ve İmar planlarında koruma bölgesinde kalan bu alanda yer alan bakımsız ve hasar görmüş eserleri onarmak suretiyle Haliç’in tarihi ve kültürel önemine yakışır bir semt oluşturmak yenileme projesinin amacıdır.

Fener-Balat Yenileme Alanı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca İl Özel İdaresi’nden ödenek temin edilerek proje ihale aşamasına gelmiştir.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=1152

Küçük Mustafa Paşa ve Haraççı Kara Mehmet MAHALLELERİ YENİLEME PROJESİ
Proje alanı İstanbul ili Fatih ilçesinde yer almaktadır. Unkapanı köprüsü ile Aya kapı arasındadır. Bölge üç mahallenin kesişim noktasındadır. Projenin büyük bir kısmı Haraççı kara Mehmet mahallesinde yer alırken bir kısmında Küçük Mustafa Paşa ve Hüsambey mahallelerini kapsamaktadır.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=1151

Beyazıtağa(Sur1), Ereğli Mahallesi Yenileme Projesi
Fatih İlçesi'nin batı sınırını oluşturan Kara Surlarını içeren bu alanın tarihi dokusunu koruyarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla yenileme alanı ilan edilmiştir.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=22

Samatya Yenileme Projesi
Çalışma alanının yer aldığı Tarihi Yarımada bölgesi İstanbul I. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 12.07.2005 gün ve 6848 no’lu kararı ile kentsel ve tarihi sit, kentsel arkeolojik sit ve Sur-u Sultani’nin içi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Proje alanı bu kapsamda kentsel tarihi sit alanı içerisinde kalmaktadır.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=21

AYVANSARAY (TÜRK) MAHALLESİ YENiLEME PROJESİ
Ayvansaray Türk Mahallesi kentsel ölçekli proje tasarımında dikkate alınan en önemli kriter buranın tarihi bir kimliğinin olması ve geleneksel Türk Mahallesi olma özelliklerine koruması. Bu kriterler çerçevesinde tasarım aşamasında buranın tarihi dilinin ön plana çıkarılması, Türk mimari ve kültürel kimliğinin korunması ve buranın uluslar arası çerçevede sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı Sultan Ahmet Turizm aksına alternatif bir turizm aksı haline getirilmesi amaçlanmıştır.
http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=631&cid=20

KONU HAKKINDA EVVELCE YAYINLADIĞIMIZ HABERLER :

Fatih'te Kentsel Dönüşüm Yenileme kararı alınan binalardan usulsüz alınan emlak vergileri

Emlak vergilerine %300 rekor zam
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARI UYGULAMIYOR

Bu yazı 329 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum