Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

ÇOĞU KAYBOLMUŞ 1109 ADET FATİH CAMİLERİ

15 Ağustos 2017 - 07:52

Abacı Mescidi

Abayi Mescidi 

Abbas Ağa Camii

Abdi Çelebi Camii

Abdi Subaşı Camii

Abdullah Ağa Mescidi

Abdüsselam Tekkesi Mescidi

Âbid Çelebi Mescidi

Acem Ağa Camii

Acem Hüseyin Ağa Mescidi

Acemi Oğlanlar Kışlası Mescidi

Acemi Oğlanlar Mescidi

Acemoğlu Camii

Acı Musluk Mescidi

Adilşah Kadın Camii

Ağa Camii

Ağa Camii

Ağa Camii

Ağaçayırı Mescidi

Ağaçkakan Camii

Ağakapısı Mescidi

Ağalar Mescidi

Ahaveyn Mescidi

Ahırkapı Mescidi

Ahi Çelebi Camii

Ahi Durmuş Baba Mescidi

Ahi Sinan Çelebi Mescidi

Ahizade Hüseyin Efendi Mescidi

Ahîzâde Mescidi

Ahmed Çavuş Camii

Ahmed Efendi Mescidi

Ahmed Emîr Buhârî Mescidi

Ahmed Kedhüdâ Camii

Ahmed Paşa Cami

Ahmed Paşa Camii

Ahmediye Camii

Ahmet Paşa Camii

Akarca Mescidi

Akbaba Mehmed Efendi Camii

Akbıyık Camii 

Akseki Camii

Akseki Kemâleddin Camii

Aksemseddin Camii

Alâaddin Mescidi

Alaca Mescid

Alaca Mescid

Alaca Mescid

Alembey Camii

Alemdar Hasan Baba Mescidi

Ali Çavuş Mescidi

Ali Fakih Camii

Ali Yazıcı Camii

Alipaşa Camii

Alt Ay Camii

Altı Poğaca Ahmet Paşa Camii

Altı Poğaça Camii

Altıboğça Ahmed Paşa Mescidi

Alyanak Tekkesi Mescidi

Amcazade Hüseyin Paşa Mescidi

Apardı Muslihiddin Mescidi

Arabacı Bâyezid Ağa Camii

Arabacı Bâyezid Mescidi

Arabacılar Camii

Arabacılar Karhanesi Mescidi

Arabacılar Mescidi

Arakiyeci Ahmet Çelebi Camii

Arakiyeci Mehmet Ağa Camii

Arap Kapısı Mescidi

Arap Kuyusu Mescidi

Arpa Emini Mescidi

Arpa Emini Mescidi

Arpacı Mehmed Efendi Mescidi

Arpacı Mescidi

Arpacılar Camii

Asmalı Mescid

Aşçılar Camii

Aşık Paşa Hüseyin Ağa Camii

Âşık Paşa Tekkesi Mescidi

Aşkî Molla Camii

Atik Ali Paşa Camii

Atik İbrahimpaşa Camii

Atik Mustafa Paşa Camii

Kocamustafa Paşa Camii

Atlamataşı Camii

Attar Ahmet Ağa Mescidi

Attar Mescidi)

Avcı Mehmed Bey Mescidi

Avcıbey Mescidi

Aya Kapı Mescidi

Ayazma Kapısı Mescidi

Aydın Kethüda Camii

Aydınoğlu Mescidi

Aydınoğlu Tekkesi Mescidi

Aynalı Çeşme Camii

Aynalı Çeşme Mescidi

Aynalı Kavak Mescidi

Aynalı Mescidi

Ayniye Hâtûn Camii

Aynülhayat Hatun Camii

Ayvansaray Mescidi

Azak Camii

A'zebler Camii

Baba Hasan Âlemi Mescidi)

Baba Hasan Mescidi

Bâb-I Âli Camii

Babüssaade Ağası Hüseyin Ağa Camii

Bâki Efendi Mescidi

Baki Mescidi

Bakkal Ahmed Ağa Mescidi

Bakkalzâde Mescidi

Baklalı Kemâleddin Camii

Baklalı Mescit

Bâlâ Mescidi

Balabanağa Mescidi

Balat Camii

Balat İskele Camii

Balık Pazarı Tekkesi Mesci­di

Balıkçılar Camii

Bali Paşa Camii

Bâli Süleyman Ağa Camii

Baruthane Camii

Başçı Mahmud Camii

Başkadın Emetullah Mescidi

Bâyezid Ağa Camii

Bayram Çelebi Mescidi

Bayrampaşa Tekkesi Mescidi

Bazirgân Mescidi

Behram Çavuş Camii

Behruz Ağa Camii

Behruz Ağa Odabaşı Camii

Bekir Paşa Camii

Beşirağa Camii 

Beyazıt Camii

Beyazidi Cedid Camii

Beyceğiz Camii

Bezirgân Başı Camii

Bezm-İ Âlem Valide Sultân Camii  

Bezzaz’ı Cedid Camii

Bezzaziye Mescidi

Bıçakçı Alaaddin Camii

Bıyıklı Hüsrev Çavuş Mescidi

Bıyıklı Hüsrev Mescidi

Biber Ağa Camii

Bitlice Mescidi

Bodrum Mescidi

Bodrum Mesih Paşa Camii

Bodrumhan Mescidi

Bostan Camii

Bostan Camii

Bostanali Camii

Bostancıbaşı Ali Ağa Camii

Bostancıbaşı Camii

Bostancılar Tabhanesi Mescidi

Bostancılar Tabhanesi Mescidi

Bostani Ali Camii

Bostanzâde Mescidi

Boyalı Mehmed Paşa Camii

Bucak Ağa Mescidi

Bucakbağı Mescidi

Buhara Tekkesi Mescidi

Burmalı Mescid Camii

Bursa Mescidi

Büyük Ayasofya Camii

Büyük Postane Camii

Cafer Ağa Camii

Cafer Çelebi Camii

Cafer Subaşı Camii

Camcı Ali Mescidi

Camcı Camii

Camcı Kara Ali Mescidi

Camcı Mescidi

Camcılar Mescidi

Canbaz Mustafa Ağa Camii

Canbaziye (Cerrahpaşa)Camii

Canbaziye Mescidi

Canbaziye(Kocamustafapaşa) Camii

Candarlı İbrahim Paşa Camii

Canfedâ Hâtûn Camii

Cankurtaran Mescidi

Cankurtaran Mescidi

Cebecibaşı Camii

Celep Mehmed Ağa Mescidi

Cellad Camii

Cerrah İshak Camii

Cerrah Mehmed Paşa Camii

Cerrah Mehmet Paşa Camii

Cevahir Bedesten Camii

Ceza Evi Mescidi

Cezayirli Ahmet Paşa Camii

Cezerî Kasım Paşa Camii

Cibali Kapısı Mescidi

Cibali Mescidi

Cuma Tekkesi Mescidi

Çadırcı Ahmet Çelebi Camii

Çadırcı Mescidi

Çakır Ağa Camii

Çakır Ağa Mescidi

Çakır Ağa Mescidi

Çakırağa Mescidi

Çakırcıbaşı Mescidi

Çakırcıbaşı Mescidi

Çakmakçılar Camii

Çamaşırcı Camii

Çaşnıgir Mescidi

Çatalçeşme Mescidi

Çatladıkapı Mescidi

Çavuş Mescidi

Çavuş Mescidi

Çavuş Mescidi

Çavuş Mescidi

Çavuşzâde (Cerrahpaşa)Camii

Çelebi Mescidi

Çelebioğlu Alauddin Mescidi

Çerağ Hamza Dede Mescidi

Çerakçı Hamza Mescidi

Çerakçı Hamza Mescidi

Çerakçı Mescidi

Çıkırıkçı Mescidi

Çıkrıkçı Kemaleddin Mescidi

Çınar Mescidi

Çınarlı Çeşme Mescidi

Çınarlıçeşme Mescidi

Çıplak Mescidi

Çırağı Mescidi

Çırağı Mescidi

Çırakçı Mescidi

Çırçır Mescidi

Çifte Gelinler Camii

Çilingirler Camii

Çivizâde Kalburcu Mehmet Efendi Camii

Çivizâde Mescidi

Çobançavuş Camii

Çorlulu Ali Paşa Camii

Çuhacılar Hanı Mescidi

Çuhacılar Hanı Mescidi

Çukurçeşme Mescidi

Dal Mescidi

Daltaban Sinan Bey Mescidi

Dalyasanlılar Mescidi

Damat İbrahim Paşa Camii

Damat Mehmed Paşa Camii

Damat Öküz Mehmet Paşa Camii

Darbhane Mescidi

Dâr'ül Mesnevi Camii

Darülhadis Mescidi

Darüşşifa Mescidi

Dârüşşifa Mescidi

Davud Bey Mescidi

Dâvud Paşa Camii

Dâvud Paşa İskelesi Mescidi

Daye Hatun Mescidi

Daye Hatun Mescidi

Daye Hatun Mescidi

Debbağ Hacı Piri Mehmet Efendi Camii

Debbağ Yunus Camii

Debbağzâde Hacı Hüseyin Kethüda Camii

Deftardar Ahmed Çelebi Mescidi

Defterdar İbrahim Efendi Mescidi

Defterdar Mescidi

Değirmen Mescidi

Dellâlbaşı Mescidi

Demirci Mescidi

Demirciler Mescidi

Demirhan Mescidi

Demirkapı Mescidi)

Demirtaş Mescidi

Denizabdal Camii

Derviş Ali Camii

Devoğlu Mescidi

Dibek Camii

Dibekli Eminbey Camii

Dikilitaş Mescidi

Divanî Ali Camii

Dividdar Keklik Mehmet Efendi Camii

Divittar Camii

Dizdâriye Camii

Dokurhan Camii

Drağman Camii

Duhânî Mustafa Bey Camii

Duhâniye Mescidi

Dülbentçi Hüsameddin Mescidi

Dülbentçi Mescidi

Dülgerleroğlu Camii

Dülgerzade Camii

Ebe Kadın Camii

Ebû Zerr Gıfârî Mescidi

Ebûzer Gıfârî Camii

Efdalzâde Hamidüddin Mescidi

Efdalzâde Medresesi Mescidi

Efdalzâde Mescidi

Eftalzâde Camii

Eğri Minare Mescidi

Eğrikapı Mescidi

Ekmekçi Muhyiddin Mescidi

Ekmekçibaşı Mescidi

Ekmekçizade Hacı Muhyiddin Mescidi

Ekmel Tekkesi Mescidi

Ekserci Camii

Elhac Mehmet Emin Efendi Camii

Elvan Çelebi Camii

Elvan Çelebi Camii

Elvan Mescidi

Emin Nureddin Camii

Emin Sinan Camii

Eminbey Mescidi

Emîni Cû Mescidi

Eminönü Çakırağa Camii

Eminönü Hoca Kasım Günani Camii

Eminönü Nişancı Mehmet Paşa Camii

Emîr Buharı Tekkesi Mescidi

Emîr Buharî Camii

Emîr Buhârî Tekkesi Mescidi

Emir Mescidi

Emirler Camii

Erdebil Tekkesi Mescidi

Ereğli Camii

Ese Kapısı Mescidi

Esir Ali Camii

Esir Kemal Camii

Esir Pazarı Mescidi

Esirci Kemaleddin Camii

Esirci Mescidi

Eski İmaret Camii

Eski Nişancı Camii

Esma Sultan Namazgâhı

Etmeydanı Camii

Etmeydanı Mescidi

Etyemez Mescidi

Etyemez Tekkesi Mescidi

Evliya Camii

Eyne Bey Mescidi

Fatih Camii

Fatih Camii

Fatih Mescidi

Fatih Millet Kütüphanesi Mescidi

Fatma Sultân Camii

Fatma Sultan Mescidi

Fazıl Ahmet Paşa Mescidi

Fazlıpaşa Sarayı Mescidi

Fenari İsâ Camii

Fenayı Mescidi

Fener Kapısı Mescidi

Ferruh Kethüda Camii

Fethiye Camii

Fetva Emîni Camii

Fevziye Küçük Efendi Camii

Feyzullah Efendi Kütüphanesi Mescidi

Fındıkzâde Mescidi

Filyokuşu Medresesi Mescidi

Firuz Ağa Camii

Firuz Ağa Mescidi

Fuad Paşa Camii

Garip Yiğitler Ağası Mescidi

Gazanferağa Medresesi Mescidi

Gazi Ahmed Paşa Camii

Gazi Atik Ali Paşa Camii

Gedik Paşa Camii

Geylani Tekkesi Mescidi

Gurebâ Hastanesi Camii

Gurebâ Hüseyin Ağa Camii

Gül Camii

Gülşenî Tekkesi Mescidi

Gümrük Başkâtibi Mehmed Efendi Mescidi

Gümrükönü Mescidi

Gümüşhaneli Dergâhı Mescidi

Güngörmez Mescidi

Haceği Mescidi

Hacei Rakım Efendi Camii

Hacı Abdullah Camii

Hacı Ahmet Camii

Hacı Bayram Kaftanı Camii

Hacı Beşir Ağa Camii

Hacı Davud Mescidi

Hacı Davud Mescidi

Hacı Evhaddin Camii

Hacı Evliya Camii

Hacı Ferhad Ağa Camii

Hacı Halil Mescidi

Hacı Hamza Camii

Hacı Hasan Camii

Hacı Hasanzâde Mehmed Efendi Mescidi

Hacı Hüseyin Ağa Camii

Hacı Hüseyin Ağa Mescidi

Hacı İlyas (Yatağan) Camii

Hacı İlyas Camii

Hacı İlyas Mescidi

Hacı İsâ Camii

Hacı Kadın Camii

Hacı Kadın Camii

Hacı Küçük Camii

Hacı Muhyiddin Ahi Mercanağa Mescidi

Hacı Muhyiddin Mescidi

Hacı Mübin Ağa Mescidi

Hacı Pîrî Mescidi

Hacı Râşid Efendi Camii

Hacı Timur Camii

Hacı Timurtaş Mescidi

Hacivat Camii

Hadım Hasan Paşa Mescidi

Hadım İbrahim Paşa Camii

Hafız Ahmet Paşa Camii

Hâfıziye Camii

Halevî Mehmed Efendi Tekkesi Mescidi

Halıcı Hasan Ağa Mescidi

Halid Efendi Tekkesi

Halil Paşa Camii

Hamâmî Muhiddin Camii

Hamit Efendi Medresesi Mescidi

Hammal Hayreddîn Camii

Hamza Paşa Mescidi

Hanım Sultan Camii

Haraççı Kara Mehmet Camii

Haraççı Muhyiddin Mescidi

Harbi Mescidi

Harem Camii

Has Odabaşı Camii

Hasan Ağa Camii

Hasan Halife Camii

Hasan Paşa Mescidi

Hasan-Hüseyin Camii

Haseki Sultan Camii

Hasırcı Melek Camii

Hasırcı Mescidi

Hatice Sultan Camii

Hatice Sultân Mescidi

Hatice Usta Camii

Hatip Muslihiddin Camii

Hâtuniyye Camii

Havuzlu Mescid

Haydar Ağa Mescidi

Haydar Efendi Mescidi

Haydar Kethüda Cami

Haydârhâne Mescidi

Haydarpaşa Mescidi

Hekim Çelebi Mescidi

Hekim Çelebi Tekkesi Mescidi

Hekimoğlu Ali Paşa Camii

Hekimoğlu Mescidi

Helvacı Tekkesi Mescidi

Helvacıbaşı Mescidi

Hırka-İ Şerif Camii

Hızır Bey Mescidi

Hızır Çavuş Camii

Hızırbey Camii

Hidayet Camii

Himmetzâde Zaviyesi Mescidi

Hindiler Tekkesi Mescidi

Hirami Ahmetpaşa Camii

Hobyar Camii

Hoca Ali Camii

Hoca Ferhad Mescidi

Hoca Gıyaseddin Camii

Hoca Halil Attar Mescidi

Hoca Halil Attar Mescidi

Hoca Hamza Camii

Hoca Hamza Mescidi

Hoca Hayreddin Camii

Hoca Hayreddîn Mescidi

Hoca Hayreddîn Mescidi

Hoca Hubyar Mescidi

Hoca Kasım Günânî Camii

Hoca Kasım Yunani Camii

Hoca Piri Camii

Hoca Rüstem Mescidi

Hoca Teberrük Mescidi

Hoca Üveys Camii

Hoca Üveys Mescidi

Hocapaşa Camii

Hocazâde Mustafa Efendi Mescidi

Hoşkadem Camii

Hubyâr Mescidi

Hulvi Efendi Tekkesi Mescidi

Hüma Sultân Camii

Hünkâr Camii

Hürrem Çavuş Camii

Hürrem Sultân Camii

Hüsambey Camii

Hüseyin Ağa Camii

Hüseyin Ağa Camii

Hüseyin Ağa -Çelebi-Mescidi

Hüseyin Paşa Medresesi Mescidi

Hüsrev Çelebi Camii

Hz. Cabir Camii

İbn-i Meddas Mescidi

İbrahim Çavuş Camii

İbrahim Çavuş Mescidi

İbrahim Paşa Camii

İbrahim Paşa Camii

İbrahim Paşa Camii

İbrahim Paşa Mescidi

İç Bedesten Camii

İğciler Mescidi

İğneci Hasan Mescidi

İlyas Bey Mescidi

İlyas Camii

İlyas Çelebi Mescidi

İlyas Efendi Mescidi

İlyâszâde Mescidi

İmam Ali Mescidi

İmam Hanı Mescidi

İmâret-İ Atik Camii

İmrahor Mescidi

İncebel Mescidi

İsâkapısı Mescidi

İshak Paşa Camii

İskender Ağa Camii

İskender Ağa Mescidi

İskender Çelebi Camii

İskender Paşa Camii

İsmail Ağa Camii

İsmail Ağa Mescidi

İsmail Efendi Camii

İsmet Efendi Tekkesi Mescidi

İtfaiye Camii

İvaz Efendi Camii

İvaz Kasap Mescidi

İyine Bey Mescidi

İzzet Mehmet Paşa Camii

Kabakulak Mescidi

Kabasakal Mescidi

Kadı Çeşmesi Mescidi

Kadı Hanı Mescidi

Kadı Hüsameddin Camii

Kadı Sadi Mescidi

Kadınlar Camii

Kalaycızâde Mescidi

Kalenderhane Camii

Kaliçeci Hasan Ağa Camii

Kambur Mustafa Paşa Camii

Kandili Güzel Mescidi

Kangılı Mescid

Kanlı Fırın Mescidi

Kanlı Medrese Mescidi

Kanlı Mescid

Kantarcılar Camii

Kapı Ağası Camii

Kapı Ağası Camii

Kaptan Hasan Paşa Camii

Kaptan Paşa Mescidi

Kaptan Sinan Paşa Camii

Kaptanı Derya İbrahim Paşa Camii

Kaptanpaşa Camii

Kara Ağalar Mescidi

Kara Ahmed Paşa Camii

Kara Ali Mescidi

Kara Halil Mescidi

Kara Mehmet Paşa Camii

Kara Nohut Camii

Karaağaç Mescidi

Karabağlı Mescidi

Karabaş Camii

Karabaş Camii

Karabaş Mescidi

Karabaş Veli Camii

Karagöz Mehmet Paşa Camii

Karagöz Mescidi

Karagöz Mescidi

Karagümrük Mescidi

Karaki Hüseyin Çelebi Camii

Karamanı Pîrî Mehmed Paşa Camii

Karamustafa   Darül-Hadisi Mescidi

Karanlık Mescid

Karcı Süleyman Mescidi

Kariye Camii  

Kasap Demirhun Camii

Kasap Halil Camii

Kasap İlyas Camii

Kasapbaşı  Mescidi

Kasapbaşı Piri Ağa Camii

Kasım Ağa Camii

Kasım Çavuş Mescidi

Kasım Çelebi Camii

Katırcı Hanı Mescidi

Katip Hüsrev Mescidi

Kâtip Kasım Camii

Kâtip Murad Mescidi

Kâtip Muslihiddin (Yazıcı) Camii

Kâtip Muslihiddin Câmii

Kâtip Muslihiddîn Mescidi

Kâtip Muslihiddin(Aksaray) Camii

Katip Sinan Camii

Kâtip Sinan Mescidi

Katip Şemsettin Camii

Kavak Mescidi

Kazancı Camii

Kazancılar Mescidi

Kazasker Abdulkadir Efendi Mescidi

Kazasker Abdurrahman Çelebi Camii

Kazasker Camii

Kazasker İvaz Efendi Camii

Kazgânî Sadî Camii

Keçeci Hayreddin Mescidi)

Keçeci Pîrî Camii

Keçeciler Odası Mescidi

Kefeli Mescidi

Kefevi Camii

Kemal Paşa Camii

Kemankeş Mustafa Paşa Mescidi

Kemankeş Mustafa Paşa Mescidi

Kemha Mescidi

Kemhacı Mescidi

Kemhan Başı Mehmed Ağa Mescidi

Kenenekçi Ali Çelebi Mescidi

Kepekçi Mescidi

Kepekçiler Mescidi

Kepenekçi Ali Mescidi

Kepenekçi İshak Mescidi

Kepenekçi Sinan Camii

Keskin Dede Mescidi

Kesme Kaya Mescidi

Ketenciler Mescidi

Kethüda Kadın Cami

Keyci Hâtûn Cami

Kıllı Yusuf Mescidi

Kırımî Mescidi

Kırkkenîse Oğlu Mescidi

Kız Ahmet Efendi Tekkesi Mescidi

Kızıl Mescid

Kızıl Mescid

Kızıl Minare Camii

Kızıltaş Mescidi

Kiçi Hâtûn Mescidi

Kilise Camii

Kilise Camii

Kilise Camii

Kilise Camii

Kilise Camii

Kilise Mescidi

Kirazlı Mescid

Kireç İskelesi Mescidi

Kiremitçibası Camii

Kirmastı Mescidi

Kitaphane Mescidi

Koca Hüsrev Camii

Kocamustafapaşa Camii

Koğacı Dede Türbesi Mescidi

Koğacı Mescidi

Koğacılar Mescidi

Korucu Mahmud Mescidi

Korucu Mehmet Çelebi Mescidi

Koruk Mahmut Ağa Camii

Koruk Mescidi

Koruklu Tekkesi Mescidi

Kovacı Dede Camii

Kovacı Mescidi

Kovanlar Mescidi

Köprülü Mehmet Paşa Camii

Kuburbeli Mescidi

Kul Camii

Kule Camii

Kumkapı Camii

Kumrulu Mescidi

Kurşunlu Camii

Kuyumcu Mescidi

Küçük Ayasofya Camii.

Küçük Efendi Camii

Küçük Hacı Mescidi

Küçük Mustafa Paşa Mescidi

Kürkçü Başı Mescidi

Kürkçü Camii

Kürkçü Mescidi

Kürkçübaşı Ahmet Şemseddin Camii

Kürkçübaşı Hacı Hüseyin Ağa Camii

Kürkçübaşı Mescidi

Kürkçüler Hanı Mescidi

Lala Hayreddin Camii

Lala Hüseyin Paşa Mescidi

Laleli Camii

Lâlezâr Camii

Langa Yenikapı Mescidi

Leblebici Mescid

Leylek Yuvası Mescidi

Lokmacıdede Tekke Mescidi

Lutfi Paşa Mescidi

Lutuf Paşa Camii

Macuncu Camii

Macuncu Kasım Camii

Mahmud Ağa Camii

Mahmut Paşa Camii

Makasçılar Mescid)

Malcı Camii

Malcı Mehmet Paşa Camii

Malkoç Süleyman Ağa Camii

Manastır Mescidi

Manastır Mescidi

Manav İvaz Efendi Camii

Manisalı Mehmet Paşa Camii

Marpuççular Camii

Mecidiye Camii

Medrese Mescidi

Mehmed Paşa Camii

Mehmed Paşa Camii

Mehmed Şakır Efendi Mescidi

Mehmet Ağa Camii

Mehmet Paşa Camii

Mehterhane Mescidi

Melek Hâtûn Camii

Memi  Çelebi Mescidi

Mercan Ağa Camii

Mercimek Mescidi

Merdivenli Mescid

Merdivenli Mescid

Merdivenli Mescid

Merdivenli Mescid

Merdivenli Mescid

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (Vezir)  Camii

Mesih Ali Paşa Camii

Mesih Mehmed Paşa Camii

Mesih Mehmet Paşa Camii

Mesih Pasa Camii

Mesih Paşa Camii

Mesih Paşa Mescidi

Mesnevihâne Camii

Meşeli Mescid

Mevlana Ahaveyn Mehmed Mescidi

Mevlanakapı Camii

Meydancık Mescidi

Mihrimah Sultan Camii

Mihrinaz Hâtûn Mescidi   

Mihrişah Hacı Kadın Camii

Mimar Acem (Örümceksiz) Camii

Mimar Acem Ali Camii

Mimar Ağa Mescidi

Mimar Atik Sinan Mescidi

Mimar Ayaş Mescidi

Mimar Hayreddin Camii

Mimar İlyas Camii

Mimar Kemaloğlu Mehmet Mescidi

Mimar Mehmet Ağa Camii

Mimar Sinan Camii

Mimar Şüca Mescidi

Mirahor Mescidi

Mirza Baba Mescidi

Mismarcı Camii

Mismarcı Şücâeddin Camii

Mismarcı Yusuf Şucâeddin Camii

Molla  Zeyrek Camii

Molla Ahaveyn Mescidi

Molla Aşki Camii

Molla Fenari Camii

Molla Fenarî İsâ Camii

Molla Fenari Mescidi

Molla Gürânî Camii

Molla Hüsrev (Küçükmustafapaşa)Camii

Molla Hüsrev Camii

Molla Hüsrev(Sofular) Camii

Molla Kestel Camii

Molla Şemsettin Gürani Camii

Molla Şeref Camii

Muameleci Mescidi

Muameleci Şeyh Mescidi

Mubtesip Karagöz Mescid

Muhasebeci Camii

Muhiddini Hamamı Mescidi

Muhsine Hatun Camii

Muhtesip İskender Camii

Muhyiddin Kocavî Mescidi

Mukaddes Emanetler Ağa Camii

Murad Molla Tekkesi Mescidi

Murat Paşa Camii

Musalla Mescidi

Muslihiddin Çavuş Mescidi

Muslihiddin Mescidi

Mustafa Bey Mescidi

Mustafa Çavuş Camii

Mustafa Efendi Camii

Mustafa İsmet Efendi Camii

Mustafa Muslihiddin Yarhisar Camii

Müftü Ali Camii

Münâdi Mescidi

Müneccim Sadi Mescidi

Mürekkebçiler Mescidi

Müstedam Çavuş Mescidi

Nahilbent Camii

Nakilbent Camii

Naksidil Valide Sultân Tekkesi Mescidi

Nakşı Tekkesi Mescidi

Nakşidil Valide Sultân Tekkesi Mescidi

Nalbant Camii

Nallı Mescid Camii

Nazmı Tekkesi Mescidi

Nerdibanlı Mescidi

Nerdübanlı Mescid

Neslişah Camii

Neslişah Sultân Camii

Nevbahar Mescidi

Nevfidan Camii

Nişancı Cami)

Nişancı Mehmet Bey Mescidi

Nişancı Mehmet Paşa Camii

Nişancı Paşa Camii

Nûreddin Cerrâhî Tekkesi

Nureddîn Hamza Mescidi

Nuri Dede Mescidi

Nurlu Dede Mescidi

Nuruosmaniye Camii

Odabaşı Camii

Odalar Mescidi

Odun Yarıcızâde Camii  

Odunkapı Mescidi

Oğlanlar Tekkesi Mescidi

Olanlar Tekkesi Mescidi

Onsekiz Sekbanlar Camii

Orta Camii

Oruç Gazi Mescidi

Osmaniye Camii

Osmanzade Mescidi

Oymakapı Mescidi

Öksüzce Hatip Mescidi

Öksüzce Mescidi

Öküz Mehmed Paşa Camii

Ördek Kasap Mescidi

Örücüler Camii

Papasoğlu Mescidi

Papazoğlu Medresesi Mescidi

Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camii

Parmakkapı Mescidi

Parmakkapı Mescidi

Paşmakçızâde Mescidi

Payzen Yusuf Paşa Mescidi

Pazar Tekkesi Mescidi

Perakende Kasım Mescidi

Perkapı Mescidi)

Pertevniyal Valide Sultân Camii

Peydede Mescidi

Peyk Dede Mescidi

Peykhane Mescidi

Pir Kapı Mescidi

Pîrî Mehmed Paşa Tekkesi Mescidi

Piri Mehmet Paşa (Soğuk Kuyu) Camii

Pirî Mehmet Paşa Camii

Piri Paşa Medresesi Mescidi

Pirinççi Mescidi

Pirinççi Sinan Camii

Pitnahor  Mescidi

Purkuyu Mescidi

Ramazan Efendi Camii

Resmi Mescidi

Revani Çelebi Mescidi

Rüstem Çelebi Mescidi

Rüstem Paşa Camii

Saatçı Yokuşu Camii

Sadî Gazgânî Camii

Saffeti Paşa Tekkesi Mescidi

Sağrıcılar Camii

Sahrayı Cedit Camii

Saka Çeşmesi Camii

Sakine Hâtûn Mescidi

Salı Tekkesi Mescidi

Salih Paşa (İbni Meddas) Camii

Salkım Söğüt Camii

Salkımsöğüt Tekkesi Mescidi                                       

Saman Veren Mescidi

Samani Virani Evvel Camii

Samani Virani Sani Camii

Samatya Mescidi

Sancaktar Hayreddîn Camii

Sanki Yedim Camii

Sankiyedim Mescidi

Saraç Doğan Camii

Saraç İshak Camii

Saraçhane Mescidi

Saraçhânebaşı Mescidi

Sarayiçi Camii

Sarı Beyezıtcamii

Sarı Gez Mescidi

Sarı Güzel Mescidi

Sarı Musa Mescidi

Sarı Nasuh Camii

Sarı Nasuh Değirmen Mescidi

Sarı Nasûh Mescidi

Sarı Timurci Mescidi

Sarmaşık Mescidi

Sarraf İskender Mescidi

Sebzehâne Kâtibi Mescidi

Sedefçiler Camii

Sefer Çavuş Mescidi

Seferikoz Camii

Sekbanbaşı Camii

Sekbanbaşı Hüseyin Ağa Mescidi

Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi

Sekbanbaşı Mescidi

Sekbanbaşı Yakup Ağa Camii

Sekbanbaşı Zeyrek Mescidi

Selçuk Hâtûn Camii

Selçuk Sultân Camii

Servi Mescidi

 Servili Mescidi

 Seydi Bey Mescidi

Seyyid Bey Mescidi

Seyyid Hasan Mescidi

Seyyid Velayeti Tekkesi Mescidi

Seyyit Ömer Camii

Sırmakeş Mescidi

Simkeş Mescidi

Simkeş Mescidi

Simkeşhane Mescidleri

Sinan Ağa Camii

Sinan Ağa Mescidi

Sinan Çelebi Mescidi

Sinan Paşa Mescidi

Sinan Paşa Mescidi

Sinekli Mescidi

Sirkeci Camii

Sirkeci Tekkesi Mescidi

Sitte-İ Hâtûn Camii

Sitti Hatun Mescidi

Sivasî Tekkesi Mescidi

Sivrikoz Mescidi

Sofa  Mescidi

Softa Hatip Camii

Softa Sinan Camii

Sofu Mehmed Paşa Camii

Sofular Camii

Sofular Mescidi

Soğanaga Camii

Soğancılar Mescidi

Sokullu Mehmet Paşa Camii

Solakbaşı Camii

Solakbaşı Hacı Mehmet Ağa Camii

Sormagir Camii

Suhte Sinan Mescidi

Sultan Abdülmecid Camii

Sultan Ahmet Camii

Sultan Camii

Sultan Camii

Sultan III. Mustafa Camii

Sultân Mescidi

Sultân Mustafa Mescidi

Sultan Selim Camii

Sultan Selim Medresesi Mescidi

Sun'ullah Efendi Camii

Sururi Daye Hatun Camii

Süleyman Subaşı Camii

Süleyman Subaşı Mescidi

Süleymaniye Camii

Sümbül Efendi Camii

Sünnî Esir Ali Camii

Sütçü Murad Mescidi

Süzgeci Yusuf Yazıcı Mescidi

Şadırvan Mescidi

Şâh Sultân Camii

Şâhu Geda Câmii

Şâhu-Hûban Odaları Mescidi

Şamdancı Hasan Ağa Mescidi

Şâzeli Tekke Camii

Şeftali Camii

Şehit Mehmet Paşa Camii

Şehremini Camii

Şehsuvarbey Camii

Şehzade Camii

Şehzadebaşı Camii

Şekerciler  Mescidi

Şem'i Molla Camii

Şemsüddîn Habib Efendi Camii

Şepsefa Hatun Camii

Şeref Ağa Mescidi

Şevket Çukur Bostan Camii

Şeyh Alâaddin Mescidi

Şeyh Davut Mescidi

Şeyh Ebülvefa Camii

Şeyh Ekmeleddin Tekkesi Mescidi

Şeyh Emîr Hüsameddîn Mescidi

Şeyh Ferhad Mescidi

Şeyh Hüsameddin Camii

Şeyh Mahmud Resmi Mescidi

Şeyh Matrak Tekkesi Mescidi

Şeyh Mebmed Geysudârî Mescidi

Şeyh Mehmet Geylânî Mescidi

Şeyh Muhyiddin Kocavî Mescidi)

Şeyh Murad Camii

Şeyh Murad Mescidi

Şeyh Nureddin Tekke Camii

Şeyh Râşit Camii

Şeyh Resmi Mescidi

Şeyh Resmi Mescidi

Şeyh Selim Tekkesi Mescidi

Şeyh Süleyman Camii

Şeyh Süleyman Mescidi

Şeyh Vefa Camii

Şeyhul İslam Camii

Şeyhülharem Mescidi

Şirimerd Bey Çavuş Mescidi

Şişehâne Mescidi

Şuca Çavuş Camii

Şühedâ Mescidi

Tabak Yunus Camii

Tabhâne Mescidi

Tahir Ağa Camii

Tahiriye Tekkesi Mescidi

Tahta Minare Camii

Tahta Minare Camii

Tahta Minare Mescidi

Tahta Minare Mescidi

Tahta Minare Mescidi

Tahtakale Mescidi

Takyeci Ahmed Çelebi Mescidi

Takyeci Mehmed Ağa Camii

Tarakçılar Camii

Tarakçılar Daye Hatun Camii

Tarsus Mescidi

Tarsusi Mehmedefendi Mescidi

Tatlı Kuyu Mescidi

Tatlıkuyu Camii

Tavaşi Süleyman Ağa Camii

Tekke Mescidi

Tekneciler Mescidi

Tercüman Yunus Camii

Terkim Mescidi

Terlikçiler Mescidi

Terziler Karhanesi Mescidi

Tevkii Cafer Camii

Tezgâhcılar Camii

Tıbbiye Camii

Timurhan Mescidi

Timurtaş Camii 

Toklu Dede Mescidi

Topkapı Camii

Tulumbacılar Ocağı Mescidi

Tulumcu Hüsam Mescidi

Turhan Hatice Sultan Camii

Tûti Abdüllâtif Camii

Tûti Latif Mescidi

Tüfenkhâne Mescidi

Tülbentçi Mescidi

Unkapanı Bıçakçı Alâaddin Camii

Unkapanı Camii

Uşşakî İmrahor Camii

Uzun Şüca'  Mescidi

Uzun Yusuf Mescidi

Uzunca Ova Mescidi

Üç Mihraplı Cami

Üçbaş Nurettin Camii

Üçler Namazgahı Mescidi

Ümmü Gülsüm Camii

Ümmü Gülsüm Mescidi

Ümmü Sinan Tekkesi Mescidi

Üskübî Çakır Ağa Camii

Üskübi İbrahimağa Camii

Üskübi-Üskübiye- Camii

Üsküplü Mescidi

Valde Sultan Mescidi

Valide Camii

Valide Camii

Valide Hanı Mescidi

Valide Medresesi Mescidi

Vani Dergâhı Mescidi

Vasat Ali Paşa Camii

Vasat Atik Ali Camii

Veledi Karabaş Camii

Vezirhanı Mescidi

Vilayet Camii

Viran Camii

Viran Mescidi

Voynuk Şucauddin Mescidi

Yahni Kapanı Camii

Yahya Efendi Camii

Yahya Güzel Mescidi

Yakub Ağa Camii

Yakupzade Yayla Mescidi

Yamaklar Mescidi

Yarhisar Mescidi

Yarıcızâde Mescidi

Yatağan Camii

Yavaşça Mehmet Ağa Mescidi

Yavaşça Şahin Camii

Yavuz Mehmet Ağa Mescidi

Yavuz Sultân Selim Camii

Yavuz Sultan Selim Mescidi

Yavuzer Sinan Camii

Yayla Camii

Yayla Mescidi

Yazıcı Camii

Yazma Kapısı Mescidi

Yedekçiler Mescidi

Yedikule Camii

Yedim İçtim Camii

Yemişçiler Camii.

Yeni Cami

Yeni Çeşme Camii

Yeni Dersiye Mescidi

Yeni Han Mescidi

Yeni Mahalle Camii

Yeni Valde Camii

Yenibahçe Mescidi

Yenikapı Camii

Yerebatan Camii

Yeşil Kiremitli Mescid

Yeşildirek Camii

Yoğurtçular Camii

Yoğurtçular Karhanesi Mescidi

Yokuşbaşı Mescidi

Yolgeçen Mescidi

Yorgani İbrahim Ağa Mescidi

Yumurtacılar Mescidi

Yusuf Efendi Camii

Yusuf Fakıh Mescidi

Yusuf Şucaattin Camii

Zehgeri Kemal Camii

Zenbilli Ali Efendi Mescidi

Zenburcu Mescidi

Zenburcubaşı Mescidi

Zeynep Sultan Camii

Zeyrek Camii

Zeytinciler Mescidi

Zeytuniye Mescidi

Zihkirci Mescidi

Zincirli Kuyu Camii

Zülüflü Baltacılar  Mescidi 

Kaynak: Fatih kaymakamlığı http://www.fatih.gov.tr/diger-camilerimiz

Bu yazı 9507 defa okunmuştur.