Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Bilerek isteyerek yaşatıyoruz, Öldürüyoruz

26 Temmuz 2023 - 14:25

Yapmayın Allah aşkına ya!
Biz İnsanız Düşünebiliyoruz, Varlığımızın farkındayız.
Hırslarımız var, Erdemlerimiz var
Bilerek isteyerek yaşatıyoruz, Öldürüyoruz
Hükmetmek en büyük idealimiz
Çünkü tanrılık var mayamızda
Allah canımıza Ruhundan üfledi
Lâkin Akılda verdi düşünelim diye
İblise benzemeyip İnsan kalalım diye
Halâ Düşünmeyecekmisiniz

*****************
Secde Suresi 9. Ayet: Sonra onu ’düzeltip bir biçime soktu’ ve ona (insana, Kendi) Ruhundan (hayat ve şuur sırrından) üfledi. Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. (Buna rağmen) Pek az şükrediyorsunuz? (Ne nankör insanlarsınız!)
-------------
Hicr Suresi - 29-35 . Ayet Tefsiri
﴾29﴿ “Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın.”
﴾30﴿ Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler.
﴾31﴿ Yalnız İblîs hariç; o, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı.
﴾32﴿ Allah, “Ey İblîs! Secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir?” diye sordu.
﴾33﴿ Dedi ki: “Ben, şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem!”
﴾34﴿ Allah, “O halde çık oradan, dedi; artık kovuldun!”
﴾35﴿ Kıyamet gününe kadar lânetlenmiş bulunmaktasın!”

Secde Suresi - 4-9 . Ayet Tefsiri
﴾4﴿ Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah’tır. O’nsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hâlâ düşünüp ders almaz mısınız?
﴾5﴿ O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde O’nun katına çıkar.
﴾6﴿ İşte O, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir, izzeti sınırsız, rahmeti boldur.
﴾7﴿ O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.
﴾8﴿ Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür.
﴾9﴿ Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş; sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!

[Not: “Ruh" ile “can” farklı kavramlardır. Ruh sadece insanlarda, can ise bitkilerde ve hayvanlarda da vardır.]

YORUMLAR

  • 0 Yorum