Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Kadir Gecesi ne zaman, nasıl belirleriz bu zamanı?

17 Nisan 2023 - 16:24

Kadir Suresi 
﴾1﴿ Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
﴾2﴿ Bilir misin nedir Kadir gecesi?
﴾3﴿ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Yerleşmiş yanlışlar.
Müslümanlar uzun yıllardır İslami değerleri hayatlarından çıkarıp, İslamı ibadet dini yaptıklarından beridir İslam hakkında ittifak edilmiş konu pek kalmamıştır.
Bunların en önemlilerinden biri Kuranı kerimin Hz. Muhammed'e As. İkra Vahyinin geldiği günün belirsizliğidir.

İslam ansiklopedisinde konu: Müfessirlerin çoğunluğuna göre Kadir Suresi Mekke döneminde Abese sûresinden sonra nâzil olmuştur; Medine’de indiğine dair bazı rivayetler de mevcuttur. Nüzûl sırasına göre yirmi beşinci sûre olduğu kabul edilir. (Detaylı öğrenmek için tıklayınız)  

Kuranı kerimin her suresi, her ayeti vahiy katipleri tarafından yazılıyor, Ezberleniyordu. Hira mağarasında gelen ilk vahiy hakkında çokça rivayetler yazıldı, Hikayeler paylaşıldı. İlk gelen ayet olduğu ortada iken, Kuran sıralamasında 97'ci sure, Nüzûl sırasına göre 25'inci sûre şeklinde kayda geçirilmiş.

Bu durumu telafi edebilmek için Âlimlerin çoğu, “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelnâ yerine “indirdik” mânasındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını dikkate alarak âyette, Kur’an’ın tamamının bir defada ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilişine temas edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimlere göre ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e ilk âyetlerin gelişi kastedilmektedir 

Burada dikkat çekmek istediğim bir konu var, Müslümanlar İbadetlerin zamanı için Hicri takvimi kullanırlar, Bu bir yılın 355 gün olması demektir.
Dünyevi zamanlamalar için Rumi takvimi kullanırlardı ki Buda şu an kullandığımız gibi 365 gün olarak kabul edilir.

Bu aradaki farkın hikmeti, Hicri takvim 365 gün olsaydı, Yeryüzündeki bütün Müslümanlar ramazanı ay mevsim aynı günlerde kutlayacaktı, Buda büyük haksızlıklara sebep olacaktı, bazıları uzun ve Sıcak günlerde oruç tutarken Bazı ülkelerdeki Müslümanlar kısa ve serin, Soğuk günlerde oruç tutacaklardı.
Allah İbadet takvimini on gün kısa tutarak her yıl on gün öne alınması sonucu insanlar 36 yılda senenin her günü oruç tutulmuş olur. (Tevratın ibadet takvimide 355 gündür) 

Fakat Dünyanın mevsimleri ve zamanlamalar Olayların takvimleri Rumi - Miladi takvime göre belirlenir, yazın olan bir olay kıyamete kadar yazın anılmış olur.

Kuran-ı Kerimin vahiy tarihi bir ibadeti değil Bir zamanlamayı işaret ediyor, İlk Vahiy tarihinin unutulması mümkün değil, O halde neden bu belirsizlik bu güne kadar gelmiş.
Söz konusu indiriliş (ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilişi) kast ediliyorsa Bunu Hz. Muhammed As. dahil kimse bilemez, Öyle ise bu rivayetlerde neden ısrar ediliyor?

Benim anlamak istediğim Uluhiyyet makamından indirilişi olmalı, Eğer böyle ise O Bin aydan hayırlı vakti layıkı ile eda edebilmek için 36 yıl süreyle her Ramazan ayının tamamı itikafla, İbadetle geçirilmeli, O Bin aydan hayırlı gecenin nimetlerine ancak ulaşabiliriz diye inanıyorum.

Bu konuda bir itirazı olan yorum kısmına yazarak beni ve okuyucularımızı aydınlatırsa mutlu olurum, Allaha emanet olunuz, İbadetleriniz sahih ve makbul olsun İnşaallah...

YORUMLAR

  • 0 Yorum