Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni... balatfener@gmail.com

FARKINDAMISINIZ; İNSAN BU DÜNYAYA AİT DEĞİL

12 Şubat 2020 - 14:00

Dünya hayatımızda varlığına şahit olduğumuz her nesne Atom+Enerjiden meydana gelir, Bunlar “ölü” değil hareket halinde ve doğurgan, Fizyon-Füzyon yoluyla Bir anlamda doğurganlığı dahi var.

Diğer canlılar değimiz Bitkisel, Hayvansal alem ve İnsanlık alemi var.

Gerek Bitkiler Gerek Hayvanlar alemi fıtratlarına uygun şartlarda döllenme marifeti ile çoğalıyor Yaşıyor Ölüyorlar.

İnsanın yaşam hikayesi çok farklı, İnsan sanki bu alemin yaratığı değil!.

Bir şekilde döllenme olsa bile anne sahip çıkmaz ise çocuğun yaşaması imkânsız.

Yaşadığı dünya için vücut donanımları yetersiz, Kuşlar uçabilirken İnsan çeşitli araç gereçlerle uçabiliyor.

Balıklar kendi âleminde zahmetsizce yaşarken İnsan deniz içinde gene çeşitli araç gereçlerle yaşayabiliyor.

Bütün canlılar doğal barınaklarında yaşayabilirlerken İnsan tabiat olaylarına karşı korunmak zorunda bunun için ev’e, korunaklara, Kıyafetlere ihtiyacı var.

Her canlı gıdasını doğal şartlarda alırken İnsan pişirmek, gıdayı terbiye etmek zorunda.

Bütün canlılar kendi aralarında olması gereken hiyerarşiye harfiyen uyarken, İnsanlar fıtratlarına uygun davranmıyor birbirlerine ve çevrelerine zarar verme eğilimi daha fazla bu nedenle kanunlara, güvenlikçilere “Devlete) ihtiyaçları var.

Anlaşılıyor ki, İnsan bu Dünya için dizayn edilmemiş, Dünyaya yabancı ve Sonradan bir şekilde hayata dahil edilmiş.

İşte Âdemin cennette yaratılmış olması, Âdemin kendisinden Havva’nın yaratılmış olması, İmtihan sınav gayesi ile Cennetten çıkarılarak Dünyaya gönderildiği Bütün semavi kitaplarda yazılıdır.

Yaşanılacak âlemin Dünya olmadığı, Akıbette cennet, cehennem diye bir vaadin gerçek olduğunu anlamamıza yardım ediyor.

Hayvanlarda olmayan düşünebilme melekesi Aklın, İradenin hikmetini idrak etmemiz gerekiyor. Bunu beceremez isek hayvanlar-Bitkiler gibi yok olmadığımızı sizlere hatırlatmak benim insanlık görevim…