Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

İslamda yalan, Müslümanın yalan konuşması?

17 Temmuz 2018 - 10:28

Bakara Suresi, 188. ayet: (meşrû dairede yiyin için, fakat) mallarınızı aranızda (hırsızlık, gasp, yolsuzluk, hıyanet, faiz, kumar benzeri) bâtıl yollarla yemeyin; bir de onları, size ait olmayan bir şeyi üzerinize geçirmek veya halkın mallarından bir kısmını bile bile günah yollarla yemek için, (rüşvetle) mevki ve makam sahiplerine aktarmayın.

 


 • Al-i İmran Suresi, 78. ayet: Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. "Bu Allah Katındandır" derler. Oysa o, Allah Katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı (böyle) yalan söylerler.

   

 • İbrahim Suresi, 22. ayet: İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu, Allah, size gerçek olan va'di va'detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, zalimlere acı bir azap vardır."

   

 • Hac Suresi, 30. ayet: İşte böyle; kim Allah'ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse, Rabbinin Katında kendisi için hayırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının.

   

 • Furkan Suresi, 72. ayet: Ki onlar, yalan şahitlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir.

   

 • Casiye Suresi, 7. ayet: Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline.

 • Kalem Suresi, 10. ayet: Şunların hiçbirine itaat etme: (Haklı Haksız) çok yemin edip duran, aşağılık, değersize.

   

 • Saff Suresi, 3. ayet: Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah Katında bir gazab (konusu olması) bakımından büyüdü (büyük bir suç teşkil etti). 


 • Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

 • “Bizi aldatan bizden değildir.” [Müslim, Îmân 164, Fiten 16] 

 

(iman sahibi, her hataya düşebilir. Fakat, hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez.) [ibni Ebi şeybe, Bezzar]

 

(Doğru olun, doğruluk iyiliğe, iyilik ise, Cennete çeker. Yalandan sakının, yalan fücura, fücur ise Cehenneme götürür.) [Buhari]

 

(Münafıklık alametinden biri de yalan söylemektir.) [Buhari] 

 

(şu üç şeyden biri kimde bulunursa, o kimse, namaz kılsa da, oruç tutsa da münafıktır: Yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete hıyanetlik.) [Ebu Davud]

 

(insanları güldürmek için yalan söyleyenlere, yazıklar olsun!) [Ebu Davud]

 

(Sözle çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitne gibidir. Yalan söylemek, iftira etmek ile çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitneden de kötüdür.) [ibni Mace] 

 

(Pazarcıların çoğu facirdir! çok yemin ederek günaha girerler ve yalan söyleyerek alış-veriş yaparlar.) [Hakim](Aldatan Cehennemdedir.) [Taberani]

Bu yazı 792 defa okunmuştur.