Misafir Yazar

Misafir Yazar

Alıntı makaleler
fatihten@gmail.com

TRABZON SANCAĞINDA BULUNAN TÜRBE, han, hamam kervansaraylar

21 Ocak 2021 - 00:27 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 - 00:40

Vilayet Salnamesine göre Trabzon sancağında bulunan türbeler şöyledir. 1871-1881 tarihleri arasında Trabzon’da 5 türbe vardır.


1871-1881 tarihleri arasında neşredilen salnamelerde Giresun’da 1 türbe ve 1881 tarihli salnamede ise Akçaabat Kazasında 1 türbe vardır.


HAMAMLAR
Trabzon Sancağında bulunan hamamların dağılımı şöyledir:
1871-1874 tarihleri arası salnamelerde Trabzon’da 12, Rize’de 2, Giresun’da 3, Akçaabat 1, Ordu 1, Tirebolu’da 1 ve H.1290 yılında Akçaabat’ta 4 hamam vardır.
1875-1878 tarihleri arasında Trabzon’da 12, Rize’de 2, Akçaabat’ta 4, Ordu’da 1 ve Tirebolu’da ise 1 Hamam vardır.
1879-1881 yıllarında ise Trabzon 12, Rize 2, Akçaabat 1, Ordu 3, Tirebolu 1, Görele 1 ve Giresun’da 3 hamam vardır.


HASTANELER
1902 Tarihli Vilayet Salnamesine göre Trabzon Sancağında bulunan hastaneler şunlardır:
Giresun Kazasında 1 hastane ve 4 Eczane,
Ordu Kazasında bir hastane ve 2 eczane vardır
1903 Tarihli Vilayet Salnamesinde Trabzon Hamidiye Hastanesinde
4 doktor ve 2 eczacı vardır.

DİĞER KURUMLAR
Trabzon 1875 Tarihli Vilayet Salnamesinde Trabzon Kazasına bağlı:
Maçka: Nahiyesinin Cevizlik semtinde 130 dükkân, 13 mağaza, 2 değirmen, 16 fırın, 2 lokanta, 5 hotel ile köylerde 145 dükkân, 120 değirmen ve 5115 fırın vardır.
Yomra: Nahiyesinde 4 mağaza, 20 dükkân, 5 kahvehane, 2 fırın ve köylerde 3051 fırın, 8 kahvehane, 23 mağaza, 24 dükkân, 59 değirmen ve 10 kiremithane vardır.
Şarlı: Nahiyesinde bir hükümet konağı, 55 dükkân, 39 mağaza, 5 fırın ve köylerde 39 değirmen, 134 fırın vardır.

Tonya: nahiyesinde bir hükümet konağı, 2 dükkân, bir fırın ve nahiyeye tabi 20 pare köyde 5 dükkân, 2 kahvehane, 66 fırın ve 39 su değirmeni vardır.
Giresun: Kazasında bir hükümet dairesi, bir hapishane, bir daireyi askeriye, bir redif debboyu, 3 fabrika, 4 eczane, 746 dükkân, 313 mağaza, 195 su değirmeni, 73 ekmekçi fırını, 12 gazino, 142 kahvehane, 5 lokanta, 3 hotel ve 24 meyhane vardır.
Ordu: Kazasında 5 hükümet konağı, bir kışla, bir daire-i askeriye, bir redif debboyu, 2 eczane, 325 dükkân, 1218 mağaza, 431 değirmen, 47 fırın, 50 gazino ve kahvehane, 2 lokanta ve 2 hotelden ibarettir.
Tirebolu:Kazasında bir hükümet dairesi, bir daire-i askeriye, bir debboy, liman, telgrafhane daireleri, 522 dükkân, 115 mağaza, 79 değirmen, 10 fırın, bir gazino, bir lokanta ve bir hotel vardır. Akçaabat:Kazasında 2 lokanta, bir hotel, 630 mağaza, 138 dükkân, 818 fırın, 2 gazino, 34 kahvehane, 180 değirmen vardır. Of:Kazasında 300 dükkân, 10 mağaza, 100 su değirmeni ve 30 fırın vardır206. Sürmene Kazasında 398 dükkân, 355 mağaza 163 su değirmeni ve 318 fırın vardır.
Görele: Kazasında 3 şadırvan, 4 çeşme, 270 dükkân, 8 mağaza, 88 fırın, 15 kahvehane, 3 aşçı dükkânı, 1 hotel, 150 bekâr odası, 59 değirmen ve 224 serendar vardır.
Vakfıkebir: Kazasında bir belediye dairesi, bir umumi bahçe, 45 kargir ve ahşap dükkân, 50 mağaza, 9 fırın, 16 kahvehane, 1 misafirhane ve 52 su değirmeni vardır.
Kaza ve bağlı köylerde fırınlarla ilgili bilgilere bakıldığında, fırınların neredeyse hane sayısına eşit olduğu dikkati çekmektedir. Trabzon Kazasına bağlı Maçka Nahiyesinin Cevizlik Beldesinde 5125 hane sayısına karşılık 5115 fırının olduğu kayıtlara geçmiştir. Her köyün kendisine ait su değirmeni ve dükkânlarının olduğunu görmekteyiz. Ayrıca kaza merkezlerinde halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kurumların varlığı dikkati çekmektedir. Yukarda saymaya çalıştığımız bütün kurumlar aslında Trabzon Vilayetinin ne kadar geliştiğini göstermesi açısından önemli kayıtlardır.
KAYNAK : Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Davut KILIÇ İbrahim TOPAL

"TRABZON'DA DiNi HAYAT SEMPOZYUMU

Bu yazı 272 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum