Misafir Yazar

Misafir Yazar

Alıntı makaleler
fatihten@gmail.com

TRABZON SANCAĞINDA EĞİTİM VE ÖĞRENCİ DURUMU

18 Ocak 2021 - 20:40

MÜSLÜMAN TÜRKLERE AİT OLANLAR
Miladi 1901 tarihli salnamede Trabzon Sancağında bulunan Müslim mekteplerinin tamamı. Buna göre:
1 Kız Rüştiye Mektebinde, 45 öğrenci,
9 Erkek Rüştiye Mektebinde 815 öğrenci,
832 Erkek İptidai Mektebinde 3.9271 öğrenci ve
399 Kız İptidai Mektebinde 11.838 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.
Nüfusa oranla okuyanların durumu; 248.785 kadından 11.883’ü ve 250.735 erkekten 40.340‘ı okumaktadır.
Nüfus mevcuduna oranla % 5 kız ve % 16 erkek öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.

GAYRİMÜSLİMLERE AİT OLANLAR

Miladi 1901 tarihli Vilayet Salnamesine göre Trabzon Sancağında bulunan gayrimüslim mektepleri, Buna göre:
İptidai derecesinde 129 Erkek Mektebinde 8.393 öğrenci ve
68 Kız Mektebinde 1.980 öğrenci mevcuttur.
Rüştiye derecesinde 7 Erkek Mektebinde 1.081 öğrenci ve
1 Kız mektebinde 82 öğrenci mevcuttur.
İptidai derecesinde 1 Erkek Mektebinde 63 öğrenci ve
Rüştiye derecesinde 2 Erkek Mektebinde 265 öğrenci ve
1 Kız Mektebinde 139 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir
Nüfusa oranla okuyanların durumu; 54.631 kadından 2.062’si ve 57.534 erkekten 9.474‘ü okumaktadır. Nüfus mevcuduna oranla % 4 kız ve % 17 erkek öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.Şapka yasası devlet memurlarını ilgilenditren bir yasadır.
Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'Şapka iktisası hakkında kanun" No. 671 (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı 22/XII/1341 Sayr 230) BİRINCİ MADDE Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumi- ye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilûmum müessesata mensub memurin ve müstah- demin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumî serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamı- nı Hükûmet meneder. IKINCİ MADDE Işbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülieradır. ÜÇÜNCÜ MADDE İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İera Vekilleri He- yeti taraflarından icra olunur. 25 teşrinisani 1341 ve 8 cemaziyelevvel 1344'Devlet memuru olupta buna uymayanlara verilecek cezalar da yasada belirtilmiştir.DAVUT BULUT

Bu yazı 104 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum