Misafir Yazar

Misafir Yazar

Alıntı makaleler
fatihten@gmail.com

Covid Meselemiz

28 Ağustos 2021 - 11:29 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 - 11:54

Hulusi Üstün

Covid durduğu yerde durmuyor.
Birine ettiğinin aynısını başkasına etmiyor.
Bu meret bildiğimiz insanı başka çeşit bir insan haline getirmekle görevli belli ki.
'Virüs yok, hastalık yok, çip takıyorlar.' gibi itirazlar rıza dışı aşı karşıtlarının aslında son derece hukuki ve makul olan gerekçelerini insanlar nazarında itibarsızlaştırmaya matuf laflar.
Virüs var. Hastalık var. Aşıdan başka çözüm yok...
Bu konularda hemfikiriz.
. . .
Bazı arkadaşlarla hemfikir olmadığımız konu rıza dışı bir tıbbi uygulamanın hukuki, ahlaki ve etik olup olmayacağı noktasında düğümleniyor.
. . .
Ben hukukçuyum, disiplinim o, hayata hukuk penceresinden bakıyorum ister istemez.
Bir hukukçu olarak ben rıza dışı, zorunlu bir aşıya 'olur' diyemem.
Çünkü rıza hukukta en temel meseledir.
Rıza olmadan evlilik olmaz, rıza olmadan alışveriş olmaz, rıza olmadan vatandaşlık bile olmaz.
. . .
İş burada bitmiyor.
Böylesi bir zorlama insanlık üzerinde nasıl bir etki bırakır.
Mesela bu 'istisnai' zorlama üzerine insanlık başka zorlamalar inşa eder mi?
Şu kadar çocuk sahibi olabilirsin, şunu yiyebilir, şunu giyebilirsin, şu dilde konuşur, şu dilde konuşamazsın.
Bu ütopik olasılıkların hepsi kuvvetli birer 'olasılık'
. . .
Bu durumu sanatsal kaygıları olan, incelikleri fark eden, erdem öğretileri üzere yaşayan insanlar anlamaz.
Onlar insanlığın tanrısı olmak istemezler.
Korkulan, sakınılan bir tanrı olmaktan ziyade sevilen takdir edilen sıradan insanlar olmayı tercih ederler.
Tanrının lütfudur bu onlara.
Keşke insanların hepsi böyle olsa.
Hulusi Üstün

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR

Mustafa Sev
Hey maşallah hocam ne güzel şeyler ne güzel bilgiler teşekkürler
*******************
Hulusi Üstün
Mustafa Sev rica ederim ağabey. Selamlar.
*******************
Betül Cetger Dinçer
Bu meret zararı yalnızca kendine verse aşı karşıtlığı anlaşılabilir fakat başka insanlara bulaştırıp onların hayatını riske atma söz konusu olunca bu sizin bireysel tercihinizi aşıyor. Benim bu süreçte en çok tedirgin olduğum konu kendi hastalanmamdan çok başka insanlara bulaştırıp hayatlarını riske atma korkusu. Malesef bu süreçte doktor olan bir yakınıma hastalık bulaştı, ondan da ailesine bulaştı, kendisi atlattı, babası hayatını kaybetti.
*******************
Hulusi Üstün
Betül Cetger Dinçer evet. Anlıyorum. Bu durum daha önce başımıza gelmiş bir iş değil. İlk defa insanlığın karşı karşıya kaldığı bir global tehlike ve buna çözüm olan aşı değerlendirilirken yeni bir hukuki gerekçe ortaya konmalı. Daha önce bu ölçüde dünyanın her yerinde etkili ve bu ölçüde herkesin haberdar edildiği bir salgın olmadı. Aşılı birisinin hastalığı bulaştırma riski aşısızla aynı. O halde başkalarının aşı olması neden önemli.
Aşı olmalıyız, ama buna kamu otoritesiyle zorlanmak insanlığı karanlık bir çağın içine düşürür. Ona dikkat çekmek istedim.
*******************
Çetin Kavak
Sınırları zorlayıp, ipleri ele alma arzusu her daim olmuştur.
Zorbalığın, dayanılmaz bir hafifliği olduğuna inanıyorum.
Her sözünün emir sayılmasını hangi yüce ( ! ) nefs istemez ki ?
Birine , ne yapıp ne yapmayacağını dikte etmek hastalığı, varlığı ve erdemi, kişiyi ve karakteri, aklın ve vicdanın haysiyetini yok sayma habisliğini tattırır cemiyete.
Vicdani Red hakkımızı bu şaibeli hususta kullanmak muradındayım.
Diyabet hastası bir sağlık çalışanı olarak.
Diğer insanları korumak endişesi, bireyleri, inanmadıkları bir eyleme zorlamak dışında seçenekler de sunar devlete.
Tebrik ve teşekkür ediyorum yerinde tespitleriniz için.????
 *******************
Hulusi Üstün
Çetin Kavak ben teşekkür ederim.
*******************
Sema Sipahi Çelik
Ötanazi de rıza ile ama çoğu ülkede suç.
Her rıza yı normalmi kabul ediyor hukuk.
Topluma zararı olanın rızası na bakmakta ne bileyim.
*******************
Hulusi Üstün
Sema Sipahi Çelik ötenazi yıllardır konuşulan bir konu. Aşı zorunluluğu bu ölçüde bir geçmişe sahip değil. Ötenazi bazı ülkelerde hukuki bir uygulama. Bence bizim neslin yaşlılığında bizde de uygulanır hale gelecek. Aşı olan kişi de hastalığı bulaştırabiliyor. Aşı olmamış kişi ile aynı derecede muhtemel üstelik. Aşı hastalığın bulaşmasını önlemiyor. Kişiyi hastalığa karşı daha mukavim kılıyor. Başka bir insanı hastalığa daha mukavim olması için kamu otoritesi ile zorlamak da ne bileyim. Bana hukuki gelmiyor.
*******************
Sema Sipahi Çelik
Hulusi Üstün Aşı li kişiden bulaşan virüsün,aşısız kişiden bulaşanla aynı kuvvette ve çoklukta olmadığı da söz konusu bir kaç yerde okumuştum. Bu durum da aşısızlar toplumsal risk ve aynı zaman da ekonomik olarak devlete yük olmaya devam etmiş olmuyorlar mi. Bu durum da hala rıza gözetmek bilmiyorum hukuk bu durumları göz önüne almıyor mu
*******************
Burhan Cem Girgin
Rıza ancak yaptığınız seçimin sadece kendiniz üzerinde muhtemel bir olumsuz sonuç doğurması ihtimaline karşı size bırakılacak bir seçenek olabilir. Seçiminizin başkaları üstündeki muhtemel sonuçları ciddi şekilde onların zararına hatta ölümlerine neden olabilecekse ve bu ölüm ve hastalıklarla koca bir toplumu direkt ve indirekt olumsuz etkileyecekse, zararı kaçınılmazsa böyle bir seçimi özgürce yaptırmak bence toplum yararına değildir. Örneğin sigara içmek seçenektir bir rıza konusudur. Ama bir hastane içinde veya uçakta sigara içme kararını bireye mi bırakmalıyız? Bırakmadığımız apaçık ortada. Ölümlere ve toplumsal yıkıma sebep olma ihtimali çok yüksek olan bir “eylemsizliği” otorite eyleme dönüştürme konusunda “rıza” arayacak veya izin verecek kadar “romantik” olamaz, olmamalıdır bence..Toplum yararı birey yararından önce gelir.
*******************
Aydal Alperen
Burhan Cem Girgin başkaları aşılı ise neden ölüyorlar?
*******************
Hulusi Üstün
Burhan Cem Girgin aşı hastalığın başkasına bulaşmasına mani olsa bir ölçüde haklı olursunuz ama değil... 
aşılı bir kişi de hastalığı bulaştırabiliyor
Ben tamamen ayrı bir durumdan bahsediyorum. Herhangi bir konuda gerekçesi ne olursa olsun bütün insanları cebretmek, zorlamak insanlığın bundan sonraki macerası üzerinde ne şekilde etki eder, onı düşünmeye çalışıyorum.
*******************
Tolgay Kardan
Aynen aşı karşıtı olmak değil zorunlu aşıya karşı olmak bizimki
*******************
Hulusi Üstün
Tolgay Kardan evet. Zorunlu olması durumu ürkütücü. Afganistanda burka zorunluluğundan farkı ne... onlar da başkasını uyarırsın, cinsel duygularını harekete geçirirsin, hem burka senin çıkarına... cennete gidersin, diyorlar.
*******************
Serap Kromer
Halka hizmet veren herkesin aşı olması lazım Öğretmenler doktorlar hemşireler gibi daha pek çok dalda halkla iç içe olanlar ,itiraz edenler evlerine gidip oturabilirler işlerini açıkta kalmış iş bekleyen mesela atanamıyan öğretmenlere( aşı olanlara) bıraksınlar, kimsenin itirazım var diye bizleri çocuklarımızı torunlarımızı umursamazca tehlikeye atmaya hakkı olmamalı diye düşünüyorum.
*******************
Hulusi Üstün
Serap Kromer Aşı olmuş kişiler de hastalığı bulaştırabiliyor ama. Bununla birlikte aşıdan başka yol olmadığı kanısına vardım sonuçta.
*******************
TC Kerim Ercetin
Dostum Hulusi Üstün. Şifreyi çözmüşsün.
*******************
Hulusi Üstün
TC Kerim Ercetin onayı aldık demektir.????
*******************
Akar Kadir
Hastalık başından bu yana, covid dini oluşturma çabaları sonuç vermiştir. Bundan gayrı söylemlerimiz ne olsa boş.
Adamın; babası, gardașı, kocası, karısı covidden öldü demişler, inanmış. Şimdi o aşıya karşı olmayı aklından geçirir mi? Aşıya karşı olanlara hoşgörü gösterir mi?
Sorgulamadan inanılan tek inak 'din' olgusu idi şimdi yanına covid eklendi.
Hukukçu olarak çok daha ağır konuşanlar oldu da ne oldu? Birer Ebu cehil ilan edildiler, bitti.
Hulasa, bilim artık bir inanç sistemidir. Öyle ;"bu gerçek bilim değil" demek yok. Benim bildiğim bilim diye bir şey yok.
Ya inanırsın, ya kelle gider. O kaa.
*******************
Hulusi Üstün
Akar Kadir inaanlığı tıpkı bir din gibi bambaşka bir forma sokacak bu iş. Sizin respublikada durum nasıl? Gösteriyorlar mı beş kardeşi aşı olmayana ?
*******************
Akar Kadir
Hulusi can, şimdilik sıkıntı yok ama bu küresel bir yangın. Er geç bizi saracak.
*******************
Hulusi Üstün
Akar Kadir yakarım orayo sana dokunurlarsa söyle onlara.
*******************
Uygar Okan Erdem
Bilime tapmıyoruz, bilimi kutsamıyoruz ancak halihazırdaki veriler ışığında bize hayatı, evreni en iyi izah eden şey o, olur da bir gün paradigma değişir ve daha iyi izah edilirse ona inanırız. Dedikleriniz doğru olabilir ancak bu olay özelinde değil, hasbelkader ilk günden beri bu işin epey bir göbeğinde sayılırım ve etrafımdaki tüm aklı başındaki sağlıkçılar bulabildikleri ilk aşıyı oldular. Kamu otoritesince aşıya zorlanmak insan haklarına aykırı olabilir ama aşı olmayı reddedenlere de bir takım kısıtlamalar getirmek son derece yerinde bir karar.
*******************
Hulusi Üstün
Uygar Okan Erdem bu kısıtlamaların bir hukuki sınırı olmalı.
*******************
Onsun Meryem
Bilim inanç işi değil, dinde kesinlik vardır. Bilim son sözü söylemez, soru sorar. Eğer bilime inanmıyorsanız inanç işiyse aspirin de almayın. Bugün neredeyse her aldığımız yiyecek katkı maddeli tavuklar antibiyotikli bu kadar tepki çekmiyor. Herkes tüketiyor aşıya gelince hepimiz uzman olduk. Hukuki yönü bilemem ama insan hayatını düzenleyen kurallara uyulur kırmızı ışıkta geçmemek gibi...
*******************
Hulusi Üstün
Onsun Meryem ben sadece hukuki zeminine dikkat çekmek istedim
*******************
Şule Maral
Haftada 2 kez zorunlu PCR testi de aynı şekilde hukuka aykırı olmaz mı,üstelik gelirlerin bu kadar düşük olduğu bir memleketde?Aşı karşıtı değilim ancak etkileri bilinmeyen uygulamaların kobayı olmak da istemem,inaktif aşı daha iyi diye düşünüyorum.
*******************
Hulusi Üstün
Şule Maral o da bir dayatma.
*******************
Ahmet Ağ
Bu saatten ve yaşadığımız dünyanın içinde bulunduğu bu ahvalden sonra, her mümkünatın mümkünü mümkündür.
*******************
Hulusi Üstün
Ahmet Ağ mümkündür haklısınız.
*******************
Çağlar Bulut
Aşı olmak istemeyenlerin zorla aşı yapılmasına karşıyım.
Ancak akrabalarıma bile duyurdum,aşısız olanlarla görüşmeyeceğimi belirttim,ya sosyal ortamları nasıl belirleyeceğim,benim böylesi bir özgürlüğümü kim nasıl sağlayabilir.
Aşılı birisi de kovit taşıyabiliyor ancak onlarınkinin çok daha etkisiz olduğu da belirtiliyor.
*******************
Hulusi Üstün
Çağlar Bulut bunda tamamen haklısınız
*******************
Burç Tibet
Bir tek şey diyorum ; eğer Allah 'ım o canı alacaksa, isterse 100 kere aşı olsun alır. Canı veren de alan da Allah' ım. Virüstü, kazaydı, depremdi...
Bunlar ancak ölüm nedeni olur.
*******************
Hulusi Üstün
Burç Tibet tedbirsiz olmak gerekmez ama. Değil mi?
*******************
Burç Tibet
Hulusi Üstün en başından beri ifade ettiğim üzere ; saplantılı değil, makul tedbirler.
*******************
Meryemhan Gül
Ay tamam olmayın aşı hiç hukuki değil tamam, haklarınızı bilin ve sonuna kadar koruyun kabul, rıza dışı beden dokunulmazlığı, kobaylık, aşının etkisini bilmemek (?!) gibi janti argümanlara da razıyız. Çocuklukta/askerde/kimi yurtdışı seyahatlerinde koluna aşının saplandığı insanımız sorgulayıcı-eleştirel olma ve bireysel özgürlüklerini koruma hakkını o kadar şey varken ne hikmetse covid aşısında kullanmaya karar verdi. Hepsine amenna. Yeter ki sorumlu davranın, aşı olmayacaksanız kalabalığa gireceğim bu benim hakkım diye diretmeyin ve insanlarla yakın temastan kaçının. Sorgusuz sualsiz koyun gibi aşı olan kobaylar (!) sakız gibi uzayan bu pandemi sürecinin sıhhi, sosyal, ekonomik, psikolojik açıdan ceremesini daha fazla çekmek zorunda değil. Keşke biraz da sosyal medyadaki şarlatan sözümona tıpçılar değil covid servisindeki hekimler seslerini duyurabilse.
*******************
Hulusi Üstün
Meryemhan Gül bu nasıl bir üslup ! Yakıştırıyor musunuz kendinize. Şu üslupla konuşan bir tek insan var mı sayfamda.
*******************
Şule Maral
Geleneksel yani inaktif virüsler ile yapılan aşılar için değil,messenger RNA aşıları ile ilgili kaygılar taşıyanları karalamak ne kadar akılcı olabilir?henüz kısa ve uzun vadede etkileri bilinmeyen bu teknik, ya onulmaz sorunlara yol açacaksa,bu soruya henüz bu konuda uzmanları bile cevap veremiyor ,deneme yanılma yolu ile ilerleniyor.
*******************
Abdullah Gözaydın
Teşekkürler Hulusi bey
İnsan aklını kullanıyor gelişmeleri takip ediyor bir karar veriyor
Korona bir mikrop değil VİRÜS virüsler vücut direncini arttıran unsurlardır çok hijyenik ortamda büyüyen çocuklar çabuk hastalanır çelimsiz olur sokakta toprakla haşir neşir olan Yörük, çingene, köylü çocuğu çelik gibi sağlıklı olduğunu görmüyor musunuz?
Kaldı ki bir Aşı için en az 5 yıl gerek ortada hiçbir done yokken yıl geçmeden mantar gibi Aşı türettiler ve korumuyor da boş savunma yapmayalım bunun küresel güçlerin öjenik bir oyunu olduğunu açık açık söyleyenler var onlara cevap verildiğini görmedik bu ne yaman çelişkidir hayatı egemenler e itaat ile geçmiş sorgulama kabiliyeti olmayanların itirazı tahammül sınırlarını aşıyor bir kelime altı dolu söz ettikleri yok
Toplum için tehdit varsa bu öncelikle taşıyıcı olduğu ilan edilen genç nüfustur bunlar tuhaf bir şekilde konu bile olmuyor ya sabır
******************
Hulusi Üstün
Abdullah Gözaydın tuhaf bir iş bu. Nereden tutsanız tuhaf bir iş.
*******************
Feza Köylüoğlu
Guzel yazı..teşekkürler
 

Bu yazı 747 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum