Sosyal medya

Sosyal medya

SOSYAL MEDYADAN
sicakyuva@gmail.com

Tekke ve Zaviyelerin kaldırılması

23 Kasım 2022 - 17:15

HİLMİ DEDEOĞLU:
Yaşamını dindarlık üzerine kuran tekke ve zaviyeler, geçmişte hem Yahudiliği, hem de Hristiyanlığı baştanbaşa şirke bulaştırdığı için, Mekkeli müşriklerin de yaşamları şirk dindarlığı üzerine sürüp gitmekte iken İslam dinin geliş sebebi ise şirki ortadan kaldırmak ve Müşriklerin yaptıklarını yapanların birer müşrik olduğunu Kuran yüzlerce ayette söylemişken..., günümüz din sınıflarını emperyalist ABD şekillendirmekte iken... vay haline 58 İslam devletlerinin geri kalmışlığına ve hoş geldin İslam dünyasına ABD'nin yeni empoze ettiği Taliban ve dünya uyuşturucu merkezi Afganistan


600 YILLIK KOCA OSMANLI’YA SON DARBEYİ VURAN İSTANBUL’UN TEKKELERİ: Yeşilzade Mehmed Salih Efendi’nin hazırladığı rehber-i tekâyâ isimli eser elli altı sayfadır. Tekkelerin ve tarikatların adlarına göre düzenlenmiştir.
Bu esere göre o dönemde İstanbul’da bulunan tekkelerin toplam sayısı: 338

Kadiriyye 68 tekke,
Rıfâîyye 38 tekke,
Nakşîbendiyye 63 tekke,
Mevlevîyye 5 tekke,
Bedevîyye 8 tekke,
Şâzelîyye 3 tekke,
Bayrâmiyye 5 tekke,
Gülşenîyye 3 tekke,
Uşşâkîyye 5 tekke,
Sinâniyye 4 tekke,
Halvetiyye 12 tekke,
Sa’diyye 32 tekke,
Şabaniyye 26 tekke,
Celvetîyye 22 tekke,
Sünbüliyye 23 tekke,
Cerrâhîyye 14 tekke,
Bektaşîyye 12 tekke ve
Toplam: 338 tekke. Toplumda hiçbir pozitif değer üretmeyen bu sınıfların bütün günlük işleri, Müslüman halkın % 99’unun boynundaki hamail ve muskalardan yazıp satmak ve bunlardan medet ummak olmuştur.

Tövbe Suresi 34, 35: “Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, RUHBAN SINIFI halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler.
Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştula.
” Çevremizdeki tasavvuf, tarikat, cemaat ve müritlerin yapısına bakıldığında ulaştığımız ve ulaşacağımız değerler ortada…

Yasin 20: Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam gelmiş ve şöyle demişti: "Ey Milletim! Gönderilen elçilere uyun."
Yâsîn Suresi 21. Ayet Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir *
(*)Bu tavsiyesinden ötürü adama dönerek «Vay, sen de mi onların dinindensin» dediler. Bunun üzerine adam 22. ayette meâli verilen sözü söyledi.
Yasin 22: “Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O’na döndürüleceksiniz.”


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum