Sosyal medya

Sosyal medya

SOSYAL MEDYADAN
sicakyuva@gmail.com

TÜRKLÜK VARLIK, İSLÂM DEĞERDİR!

24 Eylül 2022 - 21:15

O ZAMAN, TÜRK- İSLÂM ÜLKÜSÜ NEDİR?
Türk ile İslâm'ı çarpıştırmak!
Türk ve İslâm kelimeleri üzerinden muvazaa yaratmak ve birini öbürünün panzehiri gibi göstermek tam bir akıl tutulması olup pusudaki hinoğlu hinlerin arzuladıkları bir durumdur.
Türk- İslâm.
İslâm, ilâhi bir değer,
Türklük, muazzam ve muazzez bir varlıktır.
Her ikisi bir araya gelince ''Türk- İslâm ülküsü'' olur ki ne büyük bir hedef, ne asil bir duygu, düşünce ve ruh hali, ne güçlü bir hız ve ilham kaynağı, bilene, o beyne ve ruh haline sahip olanlar için.
Türk- İslâm Ülküsü;
Varlık olan Türklük ile değer olan İslâm’ın bir birine vuslatıdır.
Harlı ateş üzerindeki kızgın yağdan çıkartılan nar gibi kızarmış hamur topunun şerbet dolu kazana atılarak çektiği şerbetle lokma tatlısı haline gelip lezzet ve kıymet bulması misâli; Türk'ün de İslâm'la müşerref olup, vahyin şerbetiyle yeni bir ruha bürünmesidir.
Bir başka ifadeyle Türk- İslâm Ülküsü;
Orta Asya bozkırlarında olgunlaşan, çeşitli zorluklarla kavileşen ve çetin mücâdeleler sonucu kıvam bulan Türk milletinin, ilâhi bir tecelli sonucu Anadolu'ya gelerek burada İslâm’ın nurani şerbetiyle şerbetlenmesidir.
Bu iki ifâde şeklinden sonra soruyorum;
Bu ruh,
Bu asâlet,
Bu duygu,
Bu düşünce
Ve bu imanın kırıntısının Balgat Beylerinde var olduğunu söyleyebilir misiniz?
Türk ve İslâm ülküsü;
Birinin Orta Asya'dan kopup gelerek, diğerinin ise gökten inerek bin yıldır her gün daha da korlanan bir muhabbetle kaynaşıp etle kemik misâli oluşlarıdır.
Varlık ifade eden Türklüğün değer olan İslâm’a muhabbetidir, hem de ne muhabbet!
Bu "varlık- değer muhabbetinin'' neticesi olarak ortaya çıkan hararetin vücuda getirdiği enerji ise; Türk milletinin sevdası olan Nizam-ı Âlem Ülküsü'nün hedefe varış yolunda ki yakıtıdır! Buna hiç tereddütsüz Türk'ün cihan hakimiyeti mefkuresi de diyebiliriz.
Ülkücü kimdir?
Dünyaya meyledip ikbâl kovalamayan,
Vatanını Leylâsı bilip, uğrunda yanan,
Derdi de, devası da davası olan,
Yiğit, iman ve adâlet ehli er kişidir!
Ülkücü;
Derdinin devasını başka yerlerde değil,
Derdinin devasını, derdi olan davasında arayan yiğit demektir!
BÖYLESİ ASİL VE SOYLU BİR MİLLETE KİMLER DÜŞMAN OLMAZ Kİ?
Mâide ayet 54’te belirtilen ve ulemanın da Türk milletini işaret ettiğinin üzerinde hemfikir oldukları altı özellik;
1- Allah onları sever
2- Onlar da Allah’ı severler
3- Mü’minlere karşı mütavazi olup
4- Kâfirlere karşı ise onurlu ve zorludurlar
5- Allah yolunda savaşırlar
6- Kınayanların kınamasından çekinmezler.
İşte Kur'an'da övülen bu millet Türk milletidir.
Soylu soyunu severken, soysuz ise haset eder, uyuz olur kahreder. Uyuz olan bu soysuzlar Türk’e düşmanlık ederek tedavi olacaklarını zannederler ama iflah olmazlar!
Uyuz olan bu soysuzların;
Kimi, Türk'ü ayağımın altına aldım,
Kimi, Türk 42 etnik parçadan sadece biridir,
Kimi ise, Türk diye bir millet yoktur diyerek eşşekliklerini ilân ederler.
Hainler, İslâm kelimesini duyduklarında nefret ederler,
Türk kelimesini duyduklarında daha da çok nefret ederler,
Türk ve İslâm kelimesini birlikte duyduklarında adeta kudururlar.
Bilmem ki başak söze hacet var mı?
24 Eylül 2022
ORHAN KILIÇOĞLU

Bu yazı 157 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum