Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

DEVLETİN DİNİ ADALETTİR

15 Mayıs 2021 - 13:31

MAKARA-TUKARAYI BOŞ VERİN
POLİTİKA BİZİ BOZAR
DEVLETİN DİNİ ADALETTİR
Ortalığa dökülen Bunca pisliğe Entrikaya rağmen Bir tek savcının harekete geçtiğini duymadık
Herhalde Gizli soruşturma başlattılar. 
Varsa bu soruşturmalar gizli kalmaz İnşaallah...

ADALET MÜLKÜN (Hayatın) TEMELİDİR

***************
ADALET ÜZERİNE ÖZDEYİŞLER

1- Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur.
Çiçero
2-Adalet, haksız olana haksızlık gibi gelir. Çünkü her insan kendi gözünde suçsuzdur.
Daniel Defoe
3-Kuvvete dayanmayan adalet güçsüz, adalete dayanmayan kuvvet acımasızdır.
Pascal
4-Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır.
Monteigne
5-Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.
Kant
6-Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir.
Clemenceau
7-Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.
Landor
8-Haksızlığa yönelip bütün insanların senin peşinden gelmesi yerine, adaletli olup yalnız kalman daha iyidir.
M. Gandı
9-Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.
Freud
10- Bir yerdeki haksızlık, adalet için her yerde tehlikedir.
Martin Luther King
11-Hukuk bir gün herkese lazım olur.
Anonim
12-Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar.
Anonim
13-Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet
Anonim
14-İnsanlar ancak adaletle doyurulur.
Emerson
15- Adalet önce devletten gelir.
Aristo
16-Bir davada karşı tarafı dinlemeden verilen karar doğru olsa bile hiçbir zaman adil olamaz.
Seneca
17-Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.
Montesquieu
18-İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır.
La Rochefoucauld
19-Hiçbir şey devlete, yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz.
Justiniaus Kanunları
20-İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.
Vauvenargues
21-Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkûm olmuştur.
Montesquieu
22-Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
Konfüçyus
23- Adalet olmadan düzen olmaz.
Albert Camus
24-Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.
Eflatun
25-Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir.
Montesquieu
26-Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır.
İhering
27-Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar.
Falih Rıfkı atay
28-Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek
Ulpianus
29-Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz.
Napoleon
30-Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün bütün tavuklarını alır.
Sadi
31- Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız.
Gandhı
32-Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.
Anonim
33- Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır.
Mirabeau
34-Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz.
Anonim
35- Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.
Anatole France
36-Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz.
Bud Holiday
37- Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri yoktur.
Amyot
38-Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış.
Kilis sözü
39-Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır.
Tacitus
40-Doğru olan, haklı olandır.
Alexander Pope
41-Hak yerde kalmaz.
Anonim
42-Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.
Buckle
43-Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hâkime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!
Molierac
44-Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir.
Seneca
55- En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır.
Anonim

 

56-Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar.
Ovidius
57-Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır.
Anonim
58-Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
Sokrates
59-Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli
Goethe
60-Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.
Thomas Fuller
61-Yazılı yasalar örümcek ağları gibidir: zayıfları yakalar, güçlüler deler geçer.
Anonim
62-Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur.
Jefferson
63-Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir.
Burke
64-Yasaların bittiği yerde zulüm başlar.
Lord Chatham
65-Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hâkimdir.
Jean-Jacques Rousseau
66- Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.
Refik Halid Karay

 

67-Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.
Anatole France
68- Adalet, insan topluluğunun kutsî bağıdır.
P.D. Guozıt
69- Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkânsızdır.
J. A. Froude
70- Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz.
Herakleıtos
71-Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz.
Anonim
72 Adaleti seven bir insan için her yer emindir.
Epıktetos
73- Adalet evrenin ruhudur.
Ömer Hayyam
74- Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez.
Eflatun
75-Memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz; onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer.
Konfüçyus

 

76-Her rejimin temeli adalettir. Bir halka hürriyet, ahlak ve şeref ölçüsünü veren odur.
E.A Roth
77- İnsanlığın en güzel vazifesi adalet dağıtmasıdır.
Voltaire
78- imkan olursa sulh, fakat ne olursa olsun adalet
V.Phlips
79-İyi kanunlar vicdanın yazılmış şeklinden ibarettir.
Chateaubriand
80-adalet kâinatın ruhudur.
Carly
81-Adalet, tabiatın nizamına uymaktır. İnsanları ahlaki mertebelere göre ayırmaktır. Hürlerin esirlere, bütünlerin noksanlara, kudretlilerin acizlere, sevenlerin sevmesini bilmeyenlere karşı borcudur.
Hilmi Ziya Ülken
82- insanları yalnız ve ancak adalet tatmin eder.
G. Emerson
83-Adaleti konuşmaktan çekinmeyiniz.
Atatürk
84-Siyaset mahkeme salonlarına girdiği anda adalet oradan çıkmalıdır.
Guizot
85-Adaletin değirmeni tam fakat yavaş öğütür.
Care Herbert
86-Adaletin şerefi ve zaferi avukatlık mesleğinin şeref ve zaferidir.
Esobe
87-Milletlerin direnemeyecekleri tek kuvvet adalettir.
Cresson
89-Kılıcın yapamadığını adalet yapar.
Kanuni Sultan Süleyman
90-Tanrı, adaletini onu sevene verir.
Amenemope
91-Kötülüğü adaletle, iyiliği iyilikle karşıla.
La o-Tse
92-Gökyüzü kafana düşse de yine adaletten şaşma.
W.watson
93-Eğer adalet kaybolursa insanların dünyada yaşamalarının manası kalmaz.
Goethe
94-Adaletsizlik hükme acılık, geciktirmede tatsızlık verir.
Bacon
95-Zayıf daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda değildir.
Aristoteles
96-Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun.
W.Watson
96-Adalet kadar büyük ve tanrısal bir erdem yoktur.
Joseph addison
97-Kılıç ; zaferleri, zeka siyasi üstünlüğü, adalet de ahlaki muzafferiyeti temin eder.
Simeon Luce
99-Adaleti yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez.
Channıng
100-Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır.
La Rochefoucauld
101-Medeniyetin ilk şartı adalettir.
Sigmund Freud
102-Eğitimli İnsanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.
Konfüçyüs
103-Daha fazla yasa daha az adalet demektir.
Marcus Tullius Cicero

1.Kılıcın yapamadığını adalet yapar. ( Kanuni Sultan Süleyman)
2.Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. ( Blaise Pascal)
3.Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Loubert)
4.Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalet de ahlaki muzafferiyeti temin eder. ( Simeon Luce)
5.Adaletin kuvvetli, kuvvetlerin de adaletli olmaları gerekir. ( Pascal)
6.Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. ( J. Anyot)
7.Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. ( J.W. Pindare)
8.Adalet, insan topluluğunun kudsi bir bağıdır. ( P.De Guizot)
9.Adalet kâinatın ruhudur. (Ömer Hayyam)
10.Ülkeler kılıçla alınır, ancak adalet korunur. ( Timurlenk)
11.Adalet halkın gıdasıdır, insan ona daima muhtaçtır. (F.R.V.de Chateaubriand)
12.Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.( İ. Kant)
13.Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)
14.Adelat topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. ( H.G. Mirabeau)
15.Geç kalan adalet adaletsizliktir. ( W. Savage Landor)
16.Adalet, kutupyıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun çevresinde döner. ( Confucius)
17.Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.( Eflatun)
18.Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine duru ve geri kalan her şey onun çevresinde döner. ( Confucius)
19.Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. ( Eflatun)
20.Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir. ( Mahatma Gandhi)
21.Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. ( Daniel Defoe)
22.Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olmaz. ( L.A. Seneca)
23.Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. ( François V. La Rochefoucauld)
24.Kaadıy ola da'vacı ve munzır şahid, Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet. ( Ziya Paşa)
25.Kötülüğü adaletli, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao Tse)
26.Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. ( Emile Zola)
27.Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. ( Socrates)
28.İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. ( V. Hugo)
29.Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkânsızdır. ( J.A. Froude)
 

Bu yazı 688 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum