Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere simavi48@gmail.com

AKIL VE VAHİY ÖRTÜŞÜR AMA (1)

17 Haziran 2020 - 12:40

AKIL VE VAHİY ÖRTÜŞÜR

AMA

NEFİS DEVREYE GİRERSE (2)

DOSTLARIM!

Bir önceki paylaşımda, Hz. Peygamber’den

Kur’an’ı dinleyince meftun olan VELİD'den söz etmiştik.

Şan ve şöhret düşkünlüğü devreye girince

o adam, bakınız nasıl konuştu:


“MUHAMMED’İN OKUDUKLARI,

başkalarından aktarılmış bir BÜYÜDÜR.

Görmüyor musunuz, karı ile kocayı, evlât ile babayı,

köle ile efendiyi birbirinden ayırıyor”

Evet, böyle diyordu Velid.

Onun aklı başka, dili başka şey söylüyordu.

Ama gelin görün ki:

“Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz”(23/17)

diye ferman buyuran Yüce Rabbimiz

onun bu çelişkisini, bizlere beyan ediyor.

Evet, Yüce Allah, Müddessir Sûresinde

kötü bir prototip olarak onun ruh halini

ve tavrını şu ayetlerle şöyle açıklıyor:

18- Bakınız, [mesajlarımız, hakikati inkâra şartlanmış olan

birine aktarıldığında, onları nasıl çürüteceğini]düşünür ve (onu) hesaplar,

19- kendini de mahveder böyle hesaplar yaparak:

20- evet, o kendini mahveder böyle hesaplarla!

21- Ve sonra [yeni dayanaklar bulmak için çevresine] bakar,

22- sonra kaşlarını çatarak dik dik süzer,

23- sonunda [mesajlarımıza] sırtını döner ve küstahça böbürlenir,

24- ve: “Bu, [eski zamanlardan] intikal eden büyüleyici bir sözdür!

25- Bu (Kur’an), ölümlü beşer sözünden başka bir şey değildir!” der

İşte böyledir DOSTLARIM,

tıpkı Velid gibi VAHYİ duyan insanların bir çoğu

düşünür taşınır aklı bir şey söyler, kalbi de onu tasdik eder.

Lakin NEFİS devreye girince diller başka bir şey öylerse

tehlike çanları işte o zaman çalıyor demektir...

Rabbimiz, aklarımızı vahiyle örtüşen,

bu örtüşmeyi dilimiz ve kalbimizle

onaylayan kullarından eylesin……