Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere
simavi48@gmail.com

AT BİR KERE TÖKEZLEMEYEGÖRSÜN

01 Ocak 2021 - 18:54

Derler ya:

“Bir mıh, bir nalı; bir nal, bir atı;

Bir at, bir komutanı; bir komutan da,

bir ülkeyi kurtarır.”

Adına OSMANLI denen at da tökezlemişti.

Onun kısa bir hikâyesini paylaşmak istedim.

Tarih, 27 Nisan 1909’un Salı günü ve öğleden sonraydı.

Yıldız Sarayı'nın demir kapısı ardına kadar açılmıştı.

Yağız atların çektiği dört kupe fayton içeri girdi.

Faytondlardan dört kişi indi ve

İmparatorluğu 33 yıldır yönetmekte olan 

34'üncü padişahın Huzuruna çıkmak için 

izin istediler, mabeyn başkatibi Cevat Bey'den.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

 geniş pencerelerden Boğaz'ı seyrediyordu.

Dalgın ve hüzünlüydü. 

Çökmüş ve kamburu çıkmıştı.

Başmabeyinci, misafirlerin geldiğini

ve kimler olduğunu haber verdi.

Dört kişilik heyet içeri girdi.

Başlarını hafifçe öne eğerek

SULTAN’ı selamladılar.

SELANİK Mebusu, heyetin meramını özetledi:

Meclis-i Milli'nin, SULTAN’ın hal'ine

 (tahttan indirmeye) karar verdiğini,

Ve kendilerinin bunu tebliğle görevlendirildiklerini söyledi.

Ve: "MİLLET SENİ AZLETTİ," dedi.

  

Sultan: “Yani hal eyledi mi demek istiyorsunuz?”

dedikten sonra, gözlerini heyet üyelerinin

üstünde tek tek gezdirdi.

Metanetini hiç bozmadan dudaklarından 

şu cümleler döküldü:

"BİR TÜRK PADİŞAHINA ve İslâm halifesine

hal' kararını bildirmek için

 bir Yahudi,

bir Ermeni, 

bir Arnavut

ve bir nankörden 

başkasını bulamadılar mı?"

Sultan II. Abdülhamid’in karşısındaki bu dört ismi

Tarihçi Yılmaz Öztuna şöyle sıralıyor:

Emanuel Karasu (Yahudi), İtalya'dan para alan

bir casus olup, Libya 'nın İtalya tarafından

yutulmasına meş'um bir rol oynamış,

sonradan İtalya'ya kaçmış bir vatan hainidir.

Ermeni Aram Efendi, Ermeni ihtilal komiteleri ile

yakın ilgisi olup Sultan Abdülhamid'den

Ermeniler'in intikamını almak için

Abdülhamid'i tahttan indiren ekibe sokulmuştur.

Jandarma Paşası olan Es'ad Toptani,

birkaç yıl sonra devlete isyan ederek

Arnavut istiklali için silah çekmiş ve

sayısız Türk 'ün kanına girmiş bir adamdır.

Arif Hikmet Paşa, sonraki yıllarda

karanlık siyasi hayatı olan bir denizcidir."

İşte bir at hikâyesi böyle bitti.

Bir tökezledi ve ayaklanamadı maalesef.

 VATAN VE MİLLET HAİNLERİNİN BELLERİNİN

KIRILMASI DİLEK VE TEMENNİLERİMİZLE

Bu yazı 290 defa okunmuştur.