Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere simavi48@gmail.com

DERSİMİZ AHLAK KİMSE SOYU SOPU İLE AYIPLANAMAZ

22 Haziran 2020 - 09:12

Bir gün Muaviye ve arkadaşları hoşça sohbet ediyorlardı.

Bir ara Muaviye dedi ki:

“Ey Şam ahalisi!

Siz hiç Hak Teâlâ'nın Kelamının (Kur’an’ın) bir yerinde,

“TEBBET YEDA...…”

"Ebu Leheb’in eli kurusun,”

buyurduğunu duydunuz mu??

Orada bulunanlar:

"Evet, duymaz mıyız hiç,” dediler.

Muaviye devam etti:

“ Bilmiş olunuz Ki, Ebu Lehep,

UKAYL’in emmisidir. (Amcasıdır.)

Bu çirkin, gönül kırıcı şaka üzerine

orada bulunan Ukayl bin Ebi Talip (r.a.)

söz aldı ve o da, benzer bir soruyla

bu sataşmaya cevap verdi:

" Ey Şamlılar! Siz, aynı surede

Rabbü’l- Izze’nin (Allah’ın),

“Ve’mraetühü hammalete’l- hatab”

yani onun karısı da, odun hamalıdır,”

buyurduğunu da işittiniz mi?" dedi.

Oradakiler:

--Evet, evet. Duymaz mıyız hiç? dediler.

Ve Ukayl, sözlerine devam etti:

-O halde iyi biliniz ki, o hammalete’l- hatab,

yani odun hamalı o kadın, Muaviye’nin HALASIDIR..”

DOSTLARIM !

Zaman zaman Bizler de, böylesi şakalar yaparız değil mi???

Birilerini soyu- sopu ile, etnik yapısıyla

değerlendiririz değil mi?

Oysa Kur’an’da buyuruluyor ki::

"Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle

bir dişiden yarattık.

Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki,

birbirinizi kolayca tanıyasınız.

Allah katında en üstün olanınız,

O'na karşı derin bir sorumluluk

bilincine sahip olanınızdır.

Allah her şeyi bilendir,

her şeyden haberdar olandır." (Hucurat, 13)

“ Kim zerre kadar iyilik yapmışsa,

onu(n karşılığını) görecek,

kim de zerre kadar kötülük yapmışsa

onu(n karşılığını) görecektir. (99/7,8)

Aman dikkat, incitici şakalardan sakınalım.