Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere simavi48@gmail.com

DERSİMİZ BİRAZCIK TARİH

02 Temmuz 2020 - 02:05

NEREDEN NEREYE???

Bir gün, konferans veren bir Profesörümüze,

dinleyenlerden bir soru gelir:

- “KUVEYT mi, yoksa OSMANLI mı

daha büyük ve güçlüydü?”

Profesör cevap verir:

- Elbette Kuveyt, Osmanlı’dan daha büyük ve güçlüdür(!!!)

Ama şu da bilinmelidir ki, zaman zaman değişse de,

Osmanlı bir zamanlar 36 EYALETten ibaretti.

Ve bunlardan birisi de, BAĞDAT Eyaleti idi.

Bağdat Eyaletinin 29 SANCAĞI vardı.

Ve bu sancaklardan birisi de BASRA Sancağı idi.

Basra Sancağının 31 KAZASI vardı.

Ve bu kazalardan birisi de, LAHSA Kazası idi.

Lahsa Kazasının 80′e yakın köyü vardı.

Ve bu köylerden birisi de Ebul Hayr Köyü idi.

Ebul Hayr Köyünün 15-20 Mezrası vardı.

Ve bu mezralardan birisi de, KUVEYT Mezrasıydı.”

Ve ben de, sordum kendi kendime:

Nereden nerelere gelmişiz?

Ve yine sordum kendime:

Ortadoğu insanı, yaşadığı toprakların dününden

Ve bugününden haberdar mıdır acaba?

Hele hele Osmanlı'nın aleyhinde atıp tutanlar??