Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere
simavi48@gmail.com

GARİP BİR TOPLUM NASIL OLUNUR?

16 Kasım 2020 - 14:15

Merak etmişimdir her daim bu sorunun cevabını.

Meselâ, Bolşevik ihtilali Rusya’yı, geçmiş kültüründen

koparıp garipleştirmiş midir?

Kiliseye tepki olarak ortaya çıkan

ve Sadece 1793 ile 1794 yılları arasında

18 bin ile 40 bin arasında insanın

Giyotin ile idam edildiği Fransız İhtilali,

Fransızların kültüründe, dilinde

ve dinlerinde tahribat yapmış mıdır?

Bu toplumların, tarihleri ile

göbek bağları koparılmış mıdır?

Yazılı kültürle iletişimleri kesilmiş midir?

İhtilalden sonra, toplumun din ve inançlarıyla

ilgili mühendislik yapılmış mıdır?

İnsanlar, dini hayatlarının inanç, ibadet

ve eğitim boyutlarını gizli saklı

merdiven altı imalatı halinde

öğrenmek zorunda kalmışlar mıdır?Din tebliğciliği ve öğreticiliği cahil cühelaya,

cercilere veya yetersiz insanların eline düşmüş müdür?

Yeraltına çekilen dini öğretim ve dindarlık,

gizliden gizliye sahte MEHDİ ve MESİHler hortlatmış mıdır?

Şarlatan din SİMSARLARINI, BÜYÜCÜ

ve CİNCİLERi türetmiş midir?

Bu soruların cevabı “evet” ise, bu kesimler,

özgürlük dönemlerinde yerin üstüne çıktıklarında,

kendilerini nasıl bir atmosferde hissetmişlerdir?

Namık Kemâl’in şu dizelerini hatırlayalım mı?

Ne efsûnkâr imişsin ey didarı hürriyet!

Esiri aşkın olduk; gerçi kurtulduk esaretten..""

Bu yazı 1687 defa okunmuştur.