Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere simavi48@gmail.com

HACI BEKTAŞ VELİ NE DİYOR?

27 Temmuz 2020 - 20:51

Bir zamanlar “Makâlât’ı okumuştum.

İslâm’ın inanç, ibâdet ve ahlâk konularını,

âyet ve hadîslerin ışığında ele aldığı eserinde.

Allah’ın hoşnutluğunu kazanabilmek için, dört ana;

(Şerîat, Tarîkat, Marifet ve Hakikat) kapıdan bahsediliyor.

Sonra da,“Kırk makam”dan söz ediliyor.

Şöyle diyor O büyük düşünce Adamı:

"(Dört Kapı’nın) birinci Kapısı, elbette “Şeriat”tır.

Ve “On Makam”ından üçü şunlardır:

1. Îman getirmektir.

2. İlim öğrenmektir.

3. Namaz kılmak, oruç tutmak,

Zekât vermek, gücü yeterse hacca gitmek,

Gazâ etmek ve gusletmektir.”

Evet, Hacı Bektaş işte böyle diyor..

Siz ne dersiniz?