Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere
simavi48@gmail.com

HESAP GÜNÜ İMAMLARIMIZ

09 Ağustos 2020 - 22:10

DOSTLAR!!

"İmam, cemaat, şeyh ve tarikat kavramlarının

kirletilmeye çalışıldığı bir zamanda yaşıyoruz.

Yapıp etmelerimizde

bizleri özgür bırakan

Rabbimizin mesajlarını okuyorum.

İsra Suresinde şöyle buyuruyor:

“Biz o gün (mahşer günü)...

bütün insan gruplarını,

İMAMLARI (önderleri) ile birlikte huzurumuza çağırırız.” (71)

Bir anda zihnimde şimşekler çakıyor.

Sorular arka arkaya geliyor:

Kimdir bu imamlar? Peygamberler mi?

Siyasi liderler mi?

Tarikat şeyhleri mi?

Kedicikleri olanlar mı?

Hayatımıza yön veren Kitap mı?

Bazı ideolojiler veya onun

fikir babaları mı?

Kendi kendime bu soruları sorarken,

Bir de tefsirlere bakayım istedim.

Gördüm ki, “amel defterleri

sağ taraftan verilenlerin

ve defterlerini sevinerek okuyanların imamları,

izinden gittikleri hak peygamberlerdir.

Bir yoruma göre de, ilkelerine uydukları İLAHİ KİTAPlardır.

72. âyet ise, bu dünyada kalp gözü kör olanlardan bahsediyor.

Onların orada da kör olacakları

ve akıbetlerinin kötü olacağı bildiriliyor.

Firavunlar, orada da müritlerini peşlerine takıp

Allah’ın huzurunda olacaklar (Hud, 98),

Şöyle dua edelim mi?

“Ya Rab! Orada defterlerimizi

sağ yanımızdan ver bize.

Defterlerimizi, melûl değil;

beşûş yüzlerle okuyalım biz.

O gün, orada da, önderimiz Sevgili Resulün

Hz. Muhammet Mustafa olsun bizim!

Burada da orada da Firavunlardan

ve onların yolundan uzak tut bizleri!"""

Bu yazı 2646 defa okunmuştur.