Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere simavi48@gmail.com

İBN-İ HALDUN DEMİŞ Kİ

05 Haziran 2020 - 23:27

O, büyük bir tarih felsefecisi ve sosyoloğu idi.

OKUYAN DOSTLARIMIZ, Onu MUKADDİME adlı eserinden tanırlar.

Yüzyıllar ötesinden bugüne ve yarına şu sözleriyle ışık tutuyordu O.

” İktidar sahiplerinin, adaleti hafife almaları ve zulmetmeye başlamaları, teb’aları için büyük bir felâkettir.

Böyle bir siyaset anlayışı, insan fıtratı için zararlıdır.

Hükümdar, ahalisini şiddetli cezalara çarptırırsa, insanların ünsiyet duyguları kaybolur.

İnsanlar yalan söylemeye, tuzak kurmaya,

hile yapmaya ve bu sayede sultanın/devletin zulmünden kurtulmaya gayret ederler.

Devletin zevali, hukukun ve ahlâkın ortadan kalkmasıyla başlar.”

Ülkeleri ve DÜNYAYı yönetmeye kalkışanlar,

Bu sözlere de kulak verseler ne güzel olur, değil mi?

Hem ALLAH hem kulları nasıl da hoşnut olurlar değil mi?

Mutlu bir dünya oluşturmak, o kadar da zor olmasa gerek herhalde.

Ne dersiniz?