Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere
simavi48@gmail.com

İSLAM ÖNCESİ BİR YEMİN VE HZ. PEYGAMBER

23 Eylül 2020 - 10:46

“ Allah’a yemin ederiz ki,

Zalim, mazlumun hakkını verinceye dek,

Hepimiz mazlumla birlikte, bir el gibi olacağız.

Bu ittifakımız, denizde bir tüyü

Islatabilecek miktar su kalıncaya dek;

Hira ve Sabir tepeleri yerinde durdukça,

(mazlumun) ekonomik durumunda eşitliğe

tam riayet edilerek devam edecektir.”

Bu sözler bir yemin metni.

İslâm Peygamberinin gençliğinde

bizzat kendisinin de katıldığı

bir STÖ’nün; “Hılfü’l Fudûl” cemiyetinin yemini.

Yeminden de anlaşılacağı üzere bu cemiyet,

toplumdaki haksızlıkları önlemek,

mazlumları zalime karşı korumak,

her daim mazlumun yanında yer almak

amacıyla kurulmuştu.

İşte bir örnek:

Bir Yemenli, kızıyla birlikte

ticaret amacıyla Mekke’ye gelmişti.

Mekke’nin muktedirlerinden

(zorba) olan Nübeyh İb. Haccac,

Yemenli adamın kızına el koydu.

Baba, derhal cemiyete başvurdu

ve Nübeyh’in evi sarıldı.

Kurtuluş çaresi olmayan Nübeyh,

kızın bir gece kendisiyle kalmasını teklif etti.

Bu talep de reddedildi ve kız babaya teslim edildi.

Allah Resulü (s.a.s), peygamber olduktan sonra da,

böyle bir cemiyete katılmış olmaktan dolayı iftihar ederdi.

Böyle bir topluma yine çağrılsa,

icabet edeceğini söylerdi. (Selam olsun O'na)

Dünyamız bu gün de, böylesi örgütlere muhtaç değil mi?

BM. Topluluğu gibi sözde değil;

gerçekten mazlumların yerinde yer alacak

örgütlere muhtacız değil mi?

.

Kaynak: Prof. Dr. M. Hamidullah, İslam Peygamberi, c.1, s.49

Bu yazı 852 defa okunmuştur.