Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere simavi48@gmail.com

KRİPTO MÜSLÜMAN, PAKRADÜNİ DE NE DEMEK Kİ?

01 Haziran 2020 - 13:00

DOSTLARIM!

25.5. 2014 tarihli makalesinde,

Merhum yazar M.Ş. Eygi bu soruyu şöyle cevaplıyordu:


“Bu gün Türkiye’de bir buçuk milyon Kripto Yahudi var…

Ayrıca bir buçuk milyon da Kripto Hıristiyan…

Yetmiş altı milyon nüfusu olan Türkiye’de Pakranudileri bilen kaç kişi çıkar?

Eskiden Ermeni olan bu Yahudiler, şimdi Müslüman postuna büründüler ve İSLÂMÎ hareketin içine sızdılar.

Pakraduniler hakkında bana Türkçe ciddî ve ilmî bir kitap veya araştırma makalesi gösterebilir misiniz?

Gösteremezsiniz, çünkü yoktur.

Bunca Müslüman profesör, araştırıcı, ziyalı kişi içinden niçin bir tanesi çıkıp, senelerce kütüphanelerde ve arşivlerde çalışıp böyle bir eser ortaya koymamıştır?

Yooo, cenaplar, hanımlar, Müslüman görünen Pakradunilerin isimlerini verip de EŞEK ARISI yuvasına çomak sokamam.

Milyarlarca dolarla oynayan Müslüman veya İslamcı vakıflar, cemaatler, dernekler, sivil toplum kuruluşları yapsın bu işi.(….)

Böyle bir ortamda gizli Yahudileri ifşa etmek delilik olur.

Müslüman postuna bürünmüş, senden benden sofu Kriptolar…

Şeytana külahı ters giydiren Pakraduniler…

Bir delikten çıkan akrep veya yılan tarafından

bin kere sokulan gafil Müslümanlar.”

Bu iddia ne kadar doğrudur; O KRİPTOLAR

asli hüviyetlerine dönmüş müdür?

Bu ülkede geçmişte de bu gün de

dininden ve ırkından dolayı kimseye baskı

yapılmadığı halde bu insanlar

KRİPTOLUĞA niçin soyunmuşlardır?

bilmiyorum doğrusu.

Ama bana:

“Düğün değil, bayram değil;

şu KORONA günlerinde nereden çıkardın bu konuyu?” diyecek olursanız, "Facebook hatırlattı," derim.

Bu anıya ne diyeceğinizi bendeniz de merak ediyorum.