Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere simavi48@gmail.com

PUTLAR VE BABALARI DOSTLARIM!

21 Nisan 2020 - 15:22

Şu KORONA günlerinde sizlerle hayatını okuduğum Hz. Peygamber (s.a.s) ile ilgili bazı pasajları sunuyorum.

.Hani; “ben de, sizin gibi Allah’ın KULUYUM

ve sonra elçisiyim,” diyen Peygamberin.

Hani, Mekke’yi kansız bir şekilde fethedince

ilk önce Kâbe’deki putları ve putların

babalarını kırdıran Peygamberin.

Hani, Müslüman olmak için gelen

ve putlarının kırılmasını istemeyen

Taif halkına biraz da ironik olarak

şöyle cevaplayan bir peygamberin

hayatından kesitler paylaşıyorum.

Evet, O Peygamber, Taif halkına demişti ki:

“Onu size kırdırmayacağım;

onu kıracak olanları, ben buradan

(Medine’den) göndereceğim.

ŞAYET PUT, gerçekten bir kudret

ve kuvvet sahibi ise, kendisine zarar

vereni hemen cezalandırmalıdır(!)…”

Evet, evet; biz bu günlerde

hem Müslüman olmak isteyen

hem de putlarını terk edemeyenlere

böyle cevap veren Peygamberi

yoğun bir şekilde anıyoruz.

O peygamber, Allah’tan başka,

kendisinden bile medet

beklenilmemesini istiyordu.

Ne gariptir ki, böyle bir Peygambere

inanmış olan bizlerin çevresi

BABALAR (!) ile dolmuş gibi değil mi?

Hem yeraltında yatan babalar var,

hem de yerüstünde yaşayanları.

Yeraltındakiler saymakla bitmez ki.

Tıpkı Helvacı Baba, Uyku Dede,

Kokulu Baba, Zabıta Baba, Oruç Baba gibi.

Varın yerüstündeki babaları

ve dedeleri de siz sayıp dökün.

Geliniz, şu KORONA günlerinde

tüm babaları ve putları yok eden

Yüce Peygamberi de düşünelim;

bir de, yeraltı ve yerüstündeki

babalardan, türbelerden

medet bekleyen Müselmanları.

Bir de SÜSLÜMANLARIMIZ var.

onlar ise bir başka konu.

Ne dersiniz?