Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere simavi48@gmail.com

SİZ KRAL BEN KORSAN HAAAA???

19 Haziran 2020 - 14:16

Ünü taa Hindistan’dan Balkanlara kadar uzanan

Büyük İSKENDER, hâkimiyeti altındaki topraklarda

kendisinden izinsiz kuş uçurtmuyordu.

Yerli halktan biri ise Akdeniz’de ondan izinsiz

balık avlamaktaydı.

Bunu duyan İskender,

adamın derhal yakalanması emrini verdi ve

zavallı balıkçı bir gün derdest edilip huzura çıkarıldı.

Sordu İskender:

- Hangi hakla ve hangi cesaretle sen,

benim hükmüm altında olan yerlerde

izinsiz avlanıyorsun?

Korsan balıkçı cevap verdi:

- Efendim, sizin koskoca bir orduyla yaptığınızı,

ben tek başıma yapıyorum.

Ne gariptir ki, güç elinizde olduğu için

siz KRAL oluyorsunuz;

bense güçsüz olduğum için

KORSAN oluyorum.

Sonra, ben bu halimle, gasp ettiğiniz

öz ülkemde bundan başka ne yapabilirim ki?"DOSTLAR!

Dünya bu işte;

gücü elinde tutan kral,

aciz olan ise haydut.

Kuvvetli olan ağa,

aciz olan ırgat.

Bakalım taşlar yerli yerine bir gün oturacak mı.