Ali Karaca

Ali Karaca

Hayata Dair Ne varsa Düşünelim
alikaraca@gmail.com

İLK NUR... (Hz MUHAMMED S.A.V)

04 Mayıs 2020 - 15:08

- İlk.!

- Bütün gelmiş geçmiş peygamberlerin sonuncusu ve ümmeti olmakla şeref duyduğumuz yaratılmış ilk nur!

- İlk önce yaratılan insan, Hz Adem (A.S) daha balıçıkla toprak arsındayken henüz ona ruh üflenmemişken yaratılan ilk nur gökte Ahmed sonra yeryüzünde  Hz Muhammed (S.A.V)....

- "Ben Allah (C.C) nurundan yaratıldım ümmetim de benim nurumdan yaratıldı" (Hz Muhammed S.A.V) En evvel yaratılan nur ve başlagıçla birlikte ilk insan Ademoğlu ilk peygamber ve bütün insanlığın babası Hz Adem (A.S). ''Bir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. (Melekler): A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz" dediler. (Rabb'in) : "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." dedi. (Bakara Suresi 30. Ayeti)

- Yüce Allah (C.C) Kuran-i Kerim'de mealen şöyle buyuruyor!

''Muhakkak ki, İsa'nın hali de (yani babasız dünya'ya gelişi de) Allah indinde, Adem'in hali gibidir. '' Doğrusu Allah katında İsa'nın (yaratılışındaki) durumu, Adem'in durumu gibidir; onu topraktan yarattı, sonra ona «ol!» dedi, o da oluverdi.'' (Ali - İmran suresi 59. Ayeti) Hz Adem (A.S) İlk insan olarak yeryüzünde, yaratıldığının tescili ortada ve apaçık şekilde bildirilmişken? Ve yüce kitabımız Kuran-i Kerim bizlere İlah-i bir mesajla bu durumu çok net olarak ortaya koymuşken, biz neyi arıyoruz. İlk nur ve ilk insan bu kadar bariz belli iken ilklerden ilkini aramanın gereği nedir..

- Bir insan yaratılıp dünya'ya gelmeden mahluk ve mahlukat olamaz? Onun için yaratılan ilk insan ve ilk peygamber Hz Adem (A.S) ve peygamberlerin sonuncusu alemlere rahmet olarak yaratılan sevgili efendimiz Hz Muhammed (S.A.V). İnsanın yaratılış gayesi ve hakikati bir sır, hemde kainatın en çetin sırrı! "And olsun biz insanı (Adem'i) çamurdan (süzülmüş) bir hulasadan yarattık." (Müminun Suresi 12. Ayeti) İlk ile sonun arasında ki kolların şubeleri var! Zaman ve cihet bakımından bilinmeyenler bu esrarlı bir sır ve ilk nur.

- ''Ey Muhammed! biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. ''(Enbiya suresi 107. Ayeti) Bu duruma yüce Allah (C.C) kelamına onun rehber ve kılavuzluğuna inanıyor ve iman ediyoruz. Yüce Allah (C.C) takdirinde kadim (Evvel) olmanın yanlız en büyük Resul has bir tarafı yoktur. Yine yüce Allah (C.C) ilmi her şeyi sarar ve bu noktadan her şey onun takdirinde yani ezeldedir. Sevgili efendimiz Hz Muhammed (S.A.V) ezelden nebilikle sınıflandırılmış olmasında ki bir vasıf ve üstünlük mutlaka vardır, bunu arayıp da bulmak zor şey olmasa gerek.

- Bütün alemlere rahmet olarak yaratılan ve peygamberlerinin sonuncusu ve yüce Allah (C.C) sevgili Habibim dediği Hz Muhammed (S.A.V)'in yaratılan ilk nur ve son peygamberdir? Hakikatın sırrı bu ilk nur ve sadece yüce yaratıcının vakıf olduğu ilahi sır! Son ahir zaman peygamberi müjdeleyici bir şahit olarak insanları yüce İslam dinine davet ederek risaletini tamamlamıştır. Bu durum ilk nur sadece akılla çözülecek bir şey değildir, fakat hadde ve hududa da riayet etmek gerekir. Akıl süzgeci ve iman bakabileceğimiz doğrular, usul bakımından da mesuliyetimizi de ortaya koymalıdır.

- İlk başlangıç ve ahir zaman peygamberi Hz Muhammed (S.A.V) arasında ki gelmiş geçmiş bütün peygamberler hak ve gerçektir! Onları kalbimizle takdir dilimizlede ikrar ediyoruz? Sevgili efendimiz Hz Muhammed (S.A.V) veda hutbesinde, size iki emanet bırakıyorum onlara sımsıkı sarılın! Bunlar yüce kitabımız Kuran-i Kerim ve benim sünnetimdir buyurmuştur. Bütün insanlığa ve orada bulunanlara verilmiş olan evrensel mesajları doğru anlayabilmek ve önemli olan bunu günlük hayatımıza ve yaşam biçimine dönüştürebilmek bahtiyarlığı olması gerektiğini bilmemiz olacaktır.

- İlk insan ilk peygamber ve insanoğlunun ilk atası Hz Adem (A.S) ve son peygamber, yaratılmış ve yaratılacak olanların en şereflisi, yaratıcının ve yaratılanın, var edenin iftiharı Hz Muhammed (S.A.V) birlikte gelmiş geçmiş bütn peygamberler, Resul ve Nebiler birlikte, artık peygamberlik yolu kapanmış ve yüce Allah (C.C) elçisi  tebligatlarını yaparak risaletini tamamlamıştır. Bütün Müslümanlar ve müminler onun gösterdiği yolun yolcularındandır.

"Ne mutlu bu kutlu yolun yolcularına"

Ali KARACA

01.05.2020

İSTANBUL

Bu yazı 302 defa okunmuştur.